X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21450
Przesłano:
Dział: Języki obce

Penelope Cruz - wprowadzenie czasu Past Simple

Klasa: I
Temat: Penelope Cruz - początki

Cele lekcji:
Cel główny:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- wprowadzenie do czasu przeszłego Simple Past.

Cele operacyjne:
Uczeń wie / zna:
- kiedy stosujemy czas Past Simple (gdy mówimy o wydarzeniach z przeszłości)
- jak tworzymy czasowniki w czasie przeszłym (2 rodzaje: regularne i nieregularne)
- jak wyglądają czasowniki regularne w czasie przeszłym – Simple Past (mają końcówkę - ed)

Uczeń potrafi:
- znaleźć w czytanym i słuchanym tekście odpowiedzi na pytania z quizu,
- znaleźć w tekście określone informacje i uzupełnić nimi tabelę,
- rozpoznać czasowniki regularne w czasie Simple Past,
- rozpoznać czasowniki nieregularne w czasie Simple Past.

Metody nauczania:
Lingwistyczne (komunikatywne)
Podające (objaśnienia)
The audio – lingual method – ALM (metoda behawioralna)
Praktyczne (przykłady i ćwiczenia, zadania do wykonania)

Formy pracy:
Praca z całym zespołem klasowym, praca w małych grupach lub parach, praca indywidualna

Wykorzystywane techniki nauczania:
Prezentacja ilustracji, schematyczne działanie (tworzenie czasowników regularnych według wzoru, uzupełnianie tabeli z podręcznika na zasadzie schematu według podanego przykładu),
słuchanie, powtarzanie,

Materiały:
dla całej klasy:
podręcznik „New Exam Challenges 2”, płyta z nagraniem to tekstu, ilustracje zdjęć Penelope Cruz.
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
tabelka z formami czasowników do uzupełnienia, kartki ze zdaniami do uzupełniania brakującymi informacjami z tekstu (mini notatka o Penelope Cruz ), kartka z nowymi słówkami z tekstu (do wklejenia do zeszytu), *notatka o czasie Simple Past – do uzupełnienia brakującymi informacjami
(zostanie wykonana pod koniec lekcji jeśli wystarczy na to czasu)


PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Wprowadzenie:
1. Przywitanie się. Sprawdzenie obecności.
2. Zapoznanie z tematem zajęć.
II. Część właściwa:
1. Wprowadzenie – nauczyciel prowadzący pyta uczniów, czy znają Penelope Cruz, co o niej wiedzą (kim jest? Czym się zajmuje? Skąd pochodzi itp. (Do you know Peneleope Cruz? Who is Penelope Cruz?). Przeglądanie zdjęć aktorki.
2. Rozwiązywanie quizu – zgadywanie odpowiedzi na pytania przed przeczytaniem tekstu.
Pytania quizu:
- Where was she born? (Gdzie się urodziła?)
- What kind of student was she? (Jaką była studentką? )
- When was her first film? (Kiedy był jej pierwszy film?)
3. Czytanie i słuchanie tekstu. Uczniowie sprawdzają czy wybrane przez nich odpowiedzi do quizu są zgodne ze stanem faktycznym.
a) sprawdzenie przez nauczyciela właściwych odpowiedzi na pytania quizu
b) tworzenie krótkiej notatki o Penelope Cruz - udzielanie odpowiedzi na pytania z quizu. (Załącznik 1)
- uczniowie z orzeczeniem (zwłaszcza z upośledzeniem lekkim) dopisują do zdań brakujące informacje. Uczniowie z orzeczeniem w normie intelektualnej próbują napisać zdania samodzielnie – lub z pomocą nauczyciela wspomagającego.
4. Omówienie tekstu – czego uczniowie dowiedzieli się o Penelope Cruz. Wyjaśnienie wybranych - nowych – słów. (Załącznik 2)
5. Wprowadzenie do czasu przeszłego. Uzupełnianie tabeli z ćwiczenia 3 str 42.
a) budowa zdań twierdzących – indywidualna praca z tekstem uzupełnianie schematów wypowiedzi twierdzących
b) tworzenie i budowa pytań i przeczeń– przykłady z tekstu – uzupełnianie ich brakującymi elementami
Zwrócenie uwagi uczniów na wytłuszczone słowa. Wyjaśnienie im, że są to tzw OPERATORY potrzebne do tworzenia pytań i przeczeń w poznawanym czasie. Tak zwani pomocnicy bez, których nie utworzymy ani pytań ani przeczeń.
6. Omówienie zastosowania czasu Past Simple – jaki to czas, kiedy go stosujemy (jest to czas przeszły i służy do opisywania wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości i się już zakończyły.), jaką formę mają czasowniki w omawianym czasie:
a) wyszukiwanie w tekście czasowników regularnych – ćw 4
b) wyszukiwanie w tekście czasowników nieregularnych – ćw 5
c) wykonanie w zeszycie tabelki i wpisanie do niej czasowników (na podstawie ćw 4 i 5) w 2 kolumnach: czasowniki regularne i czasowniki nieregularne (Załącznik 3)
7. Wymowa czasowników regularnych w czasie przeszłym - słuchanie i powtarzanie.
8*. Uzupełnianie notatki o czasie Past Simple. (Załącznik 4)
(Jeśli starczy czasu uczniowie wykonają notatkę na dzisiejszej lekcji. Jeśli nie od wykonania notatki, a tym samym powtórzenia, zacznie się następna lekcja)
Nauczyciel pisze notatkę na tablicy. Uczniowie wspólnie ją uzupełniają a po jej uzupełnieniu przepisują do zeszytu. Uczniowie z orzeczeniem notatkę wklejają.
9. Ocena pracy uczniów
10. Zadanie domowe – ćw 7 z podręcznika: określenia czasu charakterystyczne dla Past Simple.
III. Podsumowanie zajęć
Rundka: Czego dowiedzieliście się o Penelope Cruz? Kiedy stosujemy poznany dziś czas?

Załącznik 1

To be born in ... - być urodzonym w ...
I was born in....
You were born in ...
She / he/ it was born in ...

Penelope Cruz was born in ........................................ .
She was a ........................................ student.
Her first film was in ........................................ .

Załącznik 2

an interview –
a childhood –
a grade –
during –
a daydream –
a teenager –
classes = lessons –
early –
act -

Załącznik 3

Czasowniki w czasie przeszłym

regularne nieregularne -
+ końcówka – ed II forma z tabelki str 125

Załącznik 4
Czas Past Simple to czas ........................................
Wyrażamy nim czynności zakończone / niezakończone.
Wiemy / nie wiemy kiedy czynności miały miejsce.
Wyrażamy je za pomocą czasowników ....................................
(z końcówką -ed) i ........................................( ).
Pytania tworzymy za pomocą operatora ..............................
Przeczenia za pomocą ........................................
Charakterystyczne określenia czasu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.