X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21449
Przesłano:
Dział: Języki obce

Lekcja języka angielskiego w klasie integracyjnej - Past Continuous

Klasa: II integracyjna (grupa)
przedmiot: j. angielski
Temat: The Past Continuous Tense – Czas Przeszły Ciągły - wprowadzenie

Cele lekcji:
Cel główny:
- poznanie czasu przeszłego Past Continuous; zastosowanie i budowa wypowiedzi w omawianym czasie

Cele operacyjne:
Uczeń wie:
- kiedy stosujemy poznany czas (do opisywania czynności długich odbywających się w przeszłości),
- jak budujemy zdania, pytania i przeczenia w poznanym czasie,
- jakie 2 formy ma w czasie przeszłym czasownik „to be” (być),
- jak rozpoznać poznane konstrukcje zdaniowe,
Uczeń potrafi:
- rozpoznać wypowiedzi w czasie Past Continuous,
- dopasować 2 formy czasownika: „was” i „were” do wybranych osób (I, You, She, He),
- uzupełnić luki w zdaniach twierdzących i przeczących z użyciem znanych sobie, podstawowych czasowników,
- dopisać końcówkę – ing do czasowników w trakcie tworzenia zdań, pytań i przeczeń
- utworzyć pytania poprzez uzupełnianie luk zdaniowych,

Metody nauczania:
komunikacyjna, TPR ( Total Physical Response ), The audio – lingual method – ALM (metoda behawioralna)
Wykorzystywane techniki nauczania:
Prezentacja plansz i ilustracji, schematyczne działanie (tworzenie zdań na zasadzie uzupełniania schematów, pokazywanie i odgadywanie „zdań”)
nauka przez zabawę, skojarzenia, kreatywne działanie i słuchanie

Materiały:
ilustracje przedstawiające czynności, plansze gramatyczne -czas Past Continuous; karty z nazwami osób, kartki ze schematami zdań do uzupełniania, 2 opisane pudełka (kartony z napisami „was” i „were”)


PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie:
1. Przywitanie się.
2. Ustalenie listy obecnych.
3. Zapoznanie z tematem zajęć. Nawiązanie do kartkówki z form przeszłych czasowników; przypomnienie czasownika „to be”, jego form przeszłych
II. Część właściwa:
1.Zapoznanie uczniów z nowym czasem:
a) zastosowanie i budowa zdań twierdzących – praca z planszą; powtarzanie (metoda behawioralna) – praca indywidualna
Dopasowywanie form przeszłych czasownika „to be” do wybranych osób; dopasowywanie kartoników z nazwami osób do obu form czasownika (wrzucanie do odpowiedniego pudełka; przywieszenie kartonika przy właściwej formie na tablicy; wspólne odczytywanie połączonych form osobowych z odpowiadającym im czasownikiem)
3. Uzupełnianie wiadomości o czasie Past Continuous:
a) tworzenie i budowa zdań przeczących – praca z planszą - przykłady; powtarzanie (metoda behawioralna) – praca indywidualna
b) tworzenie i budowa pytań - przykłady; powtarzanie (metoda behawioralna) – praca indywidualna
c) ćwiczenia w uzupełnianiu luk w pytaniach i przeczeniach – praca indywidualna
(Załącznik 1)
4. Nazywanie czynności przeszłych z wykorzystaniem podstawowego słownictwa:
a) nazywanie czynności prezentowanych w formie obrazków; uzupełnianie schematów wypowiedzi twierdzących - praca w grupach (Załącznik 2)
b) pokazywanie czynności (pantonima) i nazywanie czynności prezentowanych w formie pantomimy (metoda TPR) - praca indywidualna; praca w grupach
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym uzupełniają schematy zdań /pytań oraz przeczeń. Uczniowie sprawni intelektulnie samodzielnie tworzą pytania oraz przeczenia do podanych zdań.
5. Utworzenie oraz wklejenie notatki do zeszytu. (Załącznik 3)
III. Podsumowanie zajęć
Rundka: Kiedy stosujemy poznany czas? Jak budujemy zdania w omawianym czasie?

Załącznik 1

Ułóż zdania opisujące ilustracje. Uzupełnij luki w zdaniach.

She was play ........... ....................
He was .................................. (play computer games...)

Załącznik 2

Wersja I. Utwórz przeczenia. Wstaw w luki właściwe słówko.
1. She was .......... reading a book.
2. He was .............. watch ............ tv.
3. She .......... .......... eat .......... .................
4. You were ............ jump ............. .

Utwórz pytania ogólne do podanych zdań.
1. She was speaking English.
Was ............. speaking English ?
2. He was eating lunch.
Was ................ eat ........ ............ ?
3. You were sleeping all evening.
Were ........... sleep ........... ............... ........................ ?

Wersja II. Utwórz przeczenia. Wstaw w luki właściwe słówko.
1. She was .......... read........ a book.
2. He was .............. watch ............ tv.
3. She .......... .......... eat .......... .................
4. You were ............ jump ............. .

Utwórz pytania ogólne do podanych zdań.
1. She was speaking English.
Was ............. speaking English ?
2. He was eating lunch.
Was ................ eat ........ ............ ?
3. You were sleeping all evening.
Were ........... ...................... ............... ........................ ?

Załącznik 3
Czas Past Continuous to czas ........................................
Wyrażamy nim czynności dokonane krótkie / niedokonane i długotrwałe
Wiemy / nie wiemy kiedy czynności miały miejsce.
Wyrażamy je za pomocą czasownika ....................................
Mającego formy ......../ ......... oraz czasownika głównego z końcówką ........
Pytania tworzymy za pomocą ..............................
Przeczenia za pomocą ........................................
Charakterystyczne określenia czasu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.