X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21453
Przesłano:
Dział: Języki obce

Charakterystyka człowieka - wygląd zewnętrzny. Konspekt lekcji języka rosyjskiego

Opracowała: Renata Łozowska – Kopeć
Nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Dla klasy czwartej technikum

Temat lekcji: Характеристика человека - внешний вид. Opis
Charakterystyka człowieka - wygląd zewnętrzny. Opis.

Cele lekcji:

Cel językowo-komunikacyjny:

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego i poznawanie zjawisk językowych poprzez ich obserwację w tekście.

Osiągnięcia ucznia:

Uczeń rozumie tekst ze słuchu i wyszukuje żądane informacje w tekście;
Uczeń czyta płynnie,rozumie i wyodrębnia informacje szczegółowe w tekście czytanym;
Korzystając ze słownika pyta i informuje o wyglądzie osób;
Formułuje krótkie wypowiedzi monologowe – opis;
Wyraża własne opinie;
Wykorzystuje tekst jako materiał inspirujący do komunikacyjnych zadań ustnych i pisemnych;
Jest dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

Pomoce dydaktyczne:
podręcznik – Mirosław Zybert „Новые встречи 3”
Helena Makarewicz „Paszport maturzysty”
słowniki
nagranie magnetofonowe

Forma pracy: praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela;
zastosowana metoda – burza mózgów, mapa mentalna.


Przebieg lekcji:
Nauczyciel dokonuje prezentacji nowych przyjaciół głównego bohatera cyklu „Новые встречи” - Jury. Uczniowie mają za zadanie zwrócić uwagę na to z kim zapoznał się Jura podczas wakacji, jak wyglądają jego nowi koledzy i kto z nich jest starszy, a kto młodszy od Jury.(Odtworzenie nagrania magnetofonowego ćw.1s.4 Mirosław Zybert „Новые встречи 3”,
rozumienie ze słuchu)

Uczniowie wyodrębniają w wysłuchanym dialogu żądane informacje i ustnie odpowiadają na pytania:
- С кем познакомился Юра во время каникул?
- Кто из них старше, а кто моложе Юры?
- Как они выглядят? Какого они роста? Какая у них фигура? Какое у них лицо? Какие глаза, волосы, нос? Сколько им лет? (wyszukiwanie żądanych informacji w wysłuchanym tekście,
krótkie wypowiedzi ustne -opis osób)

Utrwalając znane już, jak i nowo poznane wyrażenia, dotyczące wyglądu, na podstawie wysłuchanego tekstu i odpowiedzi na pytanie, uczniowie tworzą mapę mentalną, tworząc słowniczek tematyczny, np.:
лицо:круглое, овальное, с веснушками.....
волосы: длинные, короткие, чёрные....... (mapa mentalna)

Wskazana osoba na ocenę czyta tekst dotyczący wyglądu zewnętrznego człowieka, jak się ubiera.
Uczniowie opisują główne bohaterki tekstu, dołączając do opisu wyglądu zewnętrznego, to jak są ubrane.(Każdy z uczniów dodaje do opisu po jednym zdaniu). (rozumienie tekstu czytanego i wyszukiwanie informacji w tekście
ć.1s.103 Helena Makarewicz „Paszport maturzysty”
opis osób)

Na podstawie przeczytanego tekstu uczniowie po kolei wypisują na tablicy nazwy ubrań, które pojawiły się w tekście.
Koordynując pracę uczniów, nauczyciel rozdaje każdemu słowniki. Uczniowie mają za zadanie znaleźć część garderoby, która nie została jeszcze zapisana i wpisać ją odpowiednio w rubrykę:
- Он одет в:(On jest ubrany w:)
lub
- Она одета в:(Ona jest ubrana w:)
(Każdy uczeń jest zaangażowany w wykonanie ćwiczenia)(praca ze słownikiem, burza mózgów)

Nauczyciel proponuje uczniom zabawę. Chętni uczniowie wstają i opisują kogoś z klasy, losując nazwisko tej osoby (jak wygląda, w co zazwyczaj się ubiera), zadaniem klasy jest odgadnąć o kogo chodzi.
Uczeń, który odpowiada, kim jest opisywana osoba, rozpoczyna swoją wypowiedź od wyrażania własnego zdania. Używa znanych mu z poprzednich lekcji konstrukcji:
- я думаю, что.....
- по-моему, ....
- мне кажется, что .....
- с моей точки зрения – это ..... (utrwalenie wiadomości, podsumowanie, przygotowanie do pracy domowej)

Rekapitulując nauczyciel zwraca uwagę na nowo poznane konstrukcje.
Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji, poprzez pochwałę ustną i postawieniem plusów za aktywność.

W celu utrwalenia poznanych na lekcji zwrotów i wyrażeń, uczniowie mają za zadanie w domu opisać wygląd zewnętrzny i styl ubierania się swojego przyjaciela.(Zadanie pracy domowej.Utrwalenie konstrukcji poznawanych na lekcji.)

opracowała: Renata Łozowska-Kopeć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.