X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21305
Przesłano:

Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa - scenariusz zajęć z podstaw przedsiębiorczości

OTOCZENIE KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Temat do realizacji podczas trzech jednostek lekcyjnych.
Celem zajęć jest :
• Zapoznanie uczniów z otoczeniem konkurencyjnym przedsiębiorstwa;
• Uświadomienie uczniom, że duże znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma wybór odpowiedniej branży oraz właściwe rozpoznanie otoczenia sektorowego ;
• Przekonanie uczniów, że nie można kierować firmą, jeżeli nie bada się otoczenie i nie prowadzi się analizy strategicznej;

Cele edukacyjne:
Uczeń powinien wiedzieć(znać):
• Składniki otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa;
• Siłę oddziaływania wyżej wymienionych elementów na przedsiębiorstwo;
• Model analizy otoczenia konkurencyjnego wg M. Portera;
• Czynniki stanowiące o szansie lub zagrożeniu dla przedsiębiorstwa;
Pojęcia: sektor, otoczenie konkurencyjne, substytuty.

Umiejętności:
Uczeń potrafi:
• Posługiwać się pojęciami: sektor, atrakcyjność sektora, konkurent, dostawca, nabywca, substytut, bariery wejścia;
• Ocenić i porównać atrakcyjność branż i sektorów;
• Opisać zagrożenia ze strony konkurentów;
• Opisać znaczenie substytutów dla atrakcyjności sektora;
• Ocenić siłę dostawców i nabywców sektora;
• Ocenić szansę pojawienia się w sektorze nowych konkurentów.

Cele wychowawcze:
Postawy, przekonania:
• Uświadomienie złożoności i trudności dokonywania wyboru branży , sektora, i funkcjonowania na rynku;
• Kształtowanie postawy krytycznego obserwatora otaczającej rzeczywistości gospodarczej.

Metody:
• Wykład;
• Rozmowa dydaktyczna;
• Praca z podręcznikiem;
• Praca w grupach;

Środki dydaktyczne:
• Podręcznik;
• Internet
• Komputer
• Rzutnik


I JEDNOSTKA LEKCYJNA- OTOCZENIE KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA

Tok lekcji

1. Wprowadzenie:
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom pojęcia : otoczenie konkurencyjne, sektor.
• Zapisanie tematu lekcji;
• Zapisanie definicji nowych pojęć;

2. Część właściwa:
• Rozmowa nauczająca- nauczyciel na podstawie analizy modelu 5 sił Portera opisuje uczniom elementy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, ukazuje ich wpływ na firmę i wskazuje, kiedy otoczenie jest szansą dla niej, a kiedy zagrożeniem;
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają metody oceny atrakcyjności sektora;

3. Część podsumowująca;
• Wspólne wnioski- przed rozpoczęciem decyzji o założeniu przedsiębiorstwa należy przeprowadzić analizę otoczenia konkurencyjnego i ocenę atrakcyjności sektora.
• Uczniowie dzielą się na czteroosobowe grupy , wspólnie podejmują decyzję o wyborze przedsiębiorstwa, firmy, której analizę otoczenia konkurencyjnego chcieliby przeprowadzić;
Praca do domu;
Uczniowie mają przygotować materiały (prasa, internet) mające pomóc przeprowadzić analizę otoczenia konkurencyjnego wybranego przedsiębiorstwa.


II JEDNOSTKA LEKCYJNA- MODEL 5 SIŁ PORTERA - ĆWICZENIA.

Tok lekcji

1. Wprowadzenie:
• Nauczyciel krótko przypomina na czym polega model analizy otoczenia konkurencyjnego wg M. Portera, odpowiada na ewentualne pytania uczniów:
• Zapisanie tematu lekcji;
2. Część właściwa:
• Uczniowie , wcześniej podzieleni na 4-osobowe grupy, korzystając z przygotowanych materiałów, zdobytej wiedzy, pomocy nauczyciela przeprowadzają analizę otoczenia konkurencyjnego wybranej firmy wg modelu 5. sił Portera.
3. Część podsumowująca:
• Nauczyciel zbiera prace uczniów do oceny.
Praca do domu:
• Uczniowie mają poszerzyć swoje wiadomości o wybranej firmie, branży o elementy makrootoczenia .


III JEDNOSTKA LEKCYJNA-ANALIZA SWOT.

Tok lekcji
1. Wprowadzenie:
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom na czym polega analiza SWOT, w jakim celu się ją przeprowadza, jakie zawiera elementy;
• Zapisanie tematu lekcji;
• Zapisanie znaczenia słów SWOT;
2. Część właściwa:
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem przeprowadzają analizę SWOT np. Empiku, wspólnie wyprowadzają wnioski.
• Uczniowie w swoich grupach przeprowadzają analizę SWOT wybranej przez siebie wcześniej firmy, zapisują wnioski.
3. Część podsumowująca:
• nauczyciel zbiera prace uczniów do oceny;
• uczniowie określają, który model analizy jest łatwiejszy do wykonania, który do czego służy.
Literatura:
1. Przedsiębiorczość bez tajemnic, WsiP, Warszawa 2007;
2. Podstawy przedsiębiorczości, Operon, Gdynia 2007.
3. Materiały wykładowe z zajęć „Organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości” dr B. Glinka, Warszawa 2007.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.