X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21303
Przesłano:

Otwarte formy nauczania Lernstationen - lekcja języka niemieckiego

Temat lekcji: VIELE KÖCHE VERDERBEN DEN BREI – WIEDERHOLUNG
(„Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” – powtórzenie)

Cele główne:
- utrwalenie nazw produktów spożywczych,
- rozwijanie sprawności pisania przepisu kulinarnego,
- usystematyzowanie wiedzy na temat zdrowej żywności,
- utrwalenie zwrotów używanych w restauracji w relacji klient – kelner.

Cele operacyjne:
Uczeń umie:
- nazwać produkty spożywcze,
- napisać przepis kulinarny,
Uczeń potrafi:
- powiedzieć jakie produkty są zdrowe,
- zamówić posiłek w restauracji.

Pomoce dydaktyczne: arkusze zadań odpowiednio do każdej stacji, arkusze odpowiedzi, arkusze kontrolne, słowniki języka niemieckiego, odtwarzacz CD, płyta CD z muzyką relaksacyjną.

Formy pracy: praca indywidualna.

Metody: otwarte formy nauczania (Lernstationen), rysunek jako bodziec (pokaz), wyszukiwanie i uzupełnianie informacji (czytanie selektywne, globalne).


PRZEBIEG LEKCJI

1.Czynności organizacyjno – porządkowe:
Nauczyciel sprawdza obecność, zapisuje temat lekcji oraz wprowadza w tematykę lekcji.

2.Część wprowadzająca:
Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel lekcji i zadania, które będą mieli do wykonania. Każdy uczeń otrzymuje zbiorczą kartę pracy, w której będzie zapisywał wyniki swojej pracy jak także określi stopień trudności wykonywanych zadań. W klasie znajduje się osiem stanowisk pracy tzw. stacji, sześć z nich jest obowiązkowych a dwie dodatkowe.Uczniowie przechodząc od stacji do stacji wykonują zadania objaśnione na osobnych kartach. Zadania zostały zróżnicowane pod względem trudności. Wyniki swojej pracy zapisują w zbiorczej karcie pracy (Laufzettel). Podczas wykonywania zadań nauczyciel nie ingeruje w pracę uczniów, służy jedynie pomocą. W tle słychać muzykę relaksacyjną.

3.Część główna lekcji:
Uczniowie wykonują następujące zadania:
Stacja 1 (obowiązkowa):
Zadanie polega na przyporządkowaniu 27 obrazków przedstawiających produkty spożywcze do odpowiednich nazw.
Stacja 2 (obowiązkowa):
Na stoliku znajduje się karta dań, przy pomocy której uczniowie uzupełniają dialog w restauracji.
Stacja 3 (obowiązkowa):
Zadanie polega na przyporządkowaniu nagłówka do odpowiedniego artykułu prasowego. Jeden nagłówek podany został dodatkowo i nie pasuje do żadnego artykułu.
Stacja 4 (obowiązkowa):
W diagramie ukryto 11 przymiotników, które odnoszą się do artykułów spożywczych lub potraw. Uczniowie szukają i zapisują te przymiotniki.
Stacja 5 (obowiązkowa):
Na stoliku znajdują się obrazki z produktami potrzebnymi do wykonania sałatki warzywnej, Uczniowie zapisują wykorzystując słowniczek rysunkowy przepis kulinarny.
Stacja 6 (obowiązkowa):
Uczniowie mają za zadanie rozwiązać krzyżówkę i podać hasło główne.
Stacja 7 (dodatkowa):
Zadanie polega na uzupełnieniu ankiety, dotyczącej zwyczajów żywieniowych, ulubionych potraw itp.
Stacja 8 (dodatkowa):
Co należy robić dla zdrowia? Przy pomocy piramidy żywieniowej uczniowie zaznaczają zdrowe nawyki żywieniowe.

4.Podsumowanie lekcji:
Na zakończenie lekcji uczniowie porównują swoje rozwiązania ze stacją kontrolną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.