X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21275
Przesłano:

W świecie cząsteczek - scenariusz konkursu na najciekawszy model związku chemicznego wykonanego dowolną techniką

Konkurs połączony będzie z wystawą modeli związków chemicznych.

1. Organizator: M. Broszkiewicz

2. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów klas Technikum nr 4 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Nysie.

3. Cele konkursu:
- rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania uczniów chemią,
- rozwijanie zdolności manualnych młodzieży,
- wyrabianie umiejętności przestrzennego postrzegania związków chemicznych,
- pobudzanie do kreatywnego i twórczego działania,
- podnoszenie poziomu wiedzy.

4. Działania związane z organizacją konkursu:
- ustalenie terminu:
• wykonywania modeli związków chemicznych (od 02.09.2013 r. do 27.10.2013 r.),
• złożenia u organizatora konkursu przygotowanych prac 28-29.10.2013 r.,
• rozstrzygnięcia konkursu – 30.10.2013 r.,
- opracowanie scenariusza konkursu,
- opracowanie regulaminu konkursu,
- rozpropagowanie wśród uczniów ZST w Nysie konkursu i jego założeń oraz regulaminu konkursu (wraz z systemem oceniania),
- poinformowanie Dyrekcji,
- dekoracja miejsca wystawowego z pracami,
- zapoznanie jury z regulaminem konkursu,
- opracowanie i przygotowanie tabeli punktacji dla jury,
- ocena modeli przez jury,
- wybór zwycięzców,
- wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród.

5. Regulamin konkursu:
• do konkursu mogą przystąpić wszyscy chętni uczniowie klas Technikum nr 4
oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Nysie,
• pracę konkursową stanowi model związku zbudowany z co najmniej 20 atomów,
• uczeń może wykonać kilka związków chemicznych tak, by łączna liczba atomów wynosiła co najmniej 20,
• do przygotowania atomów uczniowie mogą użyć: modeliny, piłeczek pingpongowych, kulek styropianowych, koralików, nakrętek po napojach,
• uczniowie przygotowują dowolną techniką wybrany przez siebie model związku chemicznego,
• ocenie punktowej (od 1 pkt. – najniższa ocena, do 3 pkt. najwyższa ocena) podlegać będzie: pomysłowość doboru związku, pomysłowość wykonania związku, uwzględnienie masy i rodzaju atomów (wielkość i barwa „kulek) przy tworzeniu modelu, rozmieszczenie przestrzenne związku (jeśli występuje), wskazanie wiązań
w związku (w zależności od techniki wykonania), estetyka pracy,
• zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, których modele uzyskają 90-100% maksymalnej liczby możliwych do otrzymania w konkursie punktów,
• wykaz punktacji i objaśnienia do punktacji otrzymują członkowie jury (nauczyciele przedmiotów przyrodniczych), którzy dokonają oceny modeli,
• dyskwalifikacji podlegać będą modele nieopisane, niepodpisane oraz modele
nie przedstawiające rzeczywistych związków chemicznych.

Opracowanie:
Magdalena Broszkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.