X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21274
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy zespołu przedmiotowego - języki obce

Plan pracy zespołu przedmiotowego - języki obce
na rok szkolny 2013/2014

W skład zespołu przedmiotowego językowców Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym wchodzą wszyscy nauczyciele języków obcych:

j.angielski
j.niemiecki

CELE
- doskonalenie procesu nauczania i uczenia
- kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
- doskonalenie zawodowe
-doskonalenie umiejętności komunikacji, rozwijanie współpracy w zespole
-motywowanie uczniów do nauki
-utrzymanie właściwego poziomu wyników egzaminu gimnazjalnego i matury
ZADANIA ZESPOŁU:

Lp. ZADANIA
1. urządzenie pracowni przedmiotowych; tworzenie gazetek kulturoznawczych

2 .urozmaicanie lekcji przy pełnym wykorzystaniu pracowni językowych; wykorzystanie w pracy nauczycieli i propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z Internetu i innych źródeł multimedialnych
3 .podjęcie działań nad rozszerzeniem księgozbioru i zasobów biblioteki szkolnej, książki,czasopisma obcojęzyczne,CD
4 omówienie standardów wymagań egzaminacyjnych oraz struktur leksykalno-gramatycznych, które mogą wystąpić na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego
5 organizacja imprez okolicznościowych oraz kulturoznawczych dla uczniów:
• prezentacja krajów niemiecko i anglojęzycznych/wystawki,gazetki itp.

• Europejski Dzień Języków Obcych-„Kuchnie Świata”- degustacja ,konkursy
• Dzień Unii Europejskiej
•Konkurs Olimpus
•Gminny konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej
6 Spotkania członków zespołu /referaty poświęcone następującym tematom

• Ocenianie kształtujące

• MnEMOtechniki.

• Kształcenie j.obcych u uczniów upośledzeniem lekkim

•Europejskie Portfolio Językowe - wspieranie autonomii ucznia
• Skuteczna nauka języków obcych na przykładzie wybranych stron WWW

7.Organizowanie lekcji koleżeńskich. Nauczyciele języków obcych wymieniają się doświadczeniami w zakresie metod i technik nauczania stosowanych przez siebie na lekcjach. Są obserwatorami lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli języków obcych

8 Podnoszenie poziomu języków obcych poprzez:
• stosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych
• prowadzenie lekcji w pracowniach multimedialnych

9 Doskonalenie zawodowe członków zespołu uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i kursach samokształcenie, dzielenie się wiedzą z innymi członkami zespołu
10 Udział w projekcie edukacyjnym klas 3 gimnazjum

11. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych lub konsultacji przedmiotowych dla uczniów słabych i zdolnych.
12. Publikowanie artykułów pedagogicznych, a także promujących szkołę ( na stronach WWW, w czasopismach bądź innych pozycjach zwartych, bądź współtworzenie
strony internetowej szkoły)

13. Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej GZS

14. Podsumowanie pracy w I i II semestrze opracowanie wniosków do dalszej pracy Podsumowanie pracy w r.szk.2013/2014

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.