X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21166
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Zadania planu realizowała:

mgr Anna Podolak

nauczyciel mianowany

miejsce i data rozpoczęcia stażu:
Samorządowe Przedszkole Nr - 01.09.2010r.

Wstęp

Praca, którą wykonuję przynosi mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Widoczne efekty pracy z dziećmi motywują mnie do podejmowania kolejnych wyzwań w sferze doskonalenia własnego warsztatu pracy, zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Podjęłam więc starania o uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego. W roku 2009 uzyskałam status nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2010r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Planowanie i realizację zadań rozpoczęłam od autorefleksji, która pozwoliła mi ocenić własną wiedzę, umiejętności i możliwości. Opracowując swój plan rozwoju zawodowego uwzględniłam wymagania kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MENiS w sprawie awansu zawodowego, a także zadania wiodące Samorządowego Przedszkola Nr 88. Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w swoim planie rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie

Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora przedszkola zadania z niego wynikające systematycznie realizowałam.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy przedszkola

1. Doskonalenie nowych metod, stylów nauczania i uczenia się
- Analizowałam przepisy prawa oświatowego niezbędne w pracy pedagogicznej.
- Brałam aktywny udział warsztatach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Doskonalenie kompetencji pedagogicznych w zakresie pracy z dziećmi
- Doskonaliłam swoje praktyczne umiejętności w zakresie pracy z dziećmi biorąc w udział w kursach i szkoleniach:
- „Bawimy się twórczo z dziećmi cz. II” – warsztaty muzyczno – teatralne
zorganizowane przez „Muzylek Moni”Edukacja Artystyczna Kraków (2010r.)
- „Święta i zaczarowany świat dziecka”- warsztaty muzyczno – teatralne
zorganizowane przez „Muzylek Moni” Edukacja Artystyczna Kraków (2010r.)
Propozycje piosenek, zabaw tanecznych wykorzystałam w przygotowaniu dzieci na
jasełka
- „Kilmatolubne przedszkolaki” – szkolenie z zakresu nauczania na temat zmian klimatu na poziomie przedszkolnym zorganizowanym w ramach projektu „Partnerstwo dla Klimatu” na zlecenie Ministra Środowiska (2010r.)
Po ukończeniu szkolenia zgłosiłam moją grupę do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Klimatolubne przedszkolaki”. Zorganizowałam kilka scenariuszy opracowanych w ramach projektu, napisałam krótkie sprawozdanie i wysłałam do organizatorów. Dzieci otrzymały książeczki „Zielona brygada, czyli przedszkolaki na straży klimatu”.
- „Muzyką kocham ojczyznę”- warsztaty muzyczno – teatralne zorganizowane przez
„Muzylek Moni” Edukacja Artystyczna Kraków (2011r.)
Po ukończeni kursu zorganizowałam naradę szkoleniową dla nauczycieli „Aktywne
formy wychowania przez muzykę – Tańce, przyśpiewki i zabawy z czterech regionów
Polski „. Propozycje zabaw , tańców nauczycielki wykorzystały między innymi do
przygotowania uroczystości przedszkolnych.
- „Wprowadzenie do analizy rysunku” – szkolenie zorganizowane przez Małopolski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku twórczej Edukacji prowadzone przez
dr Ligęzę(2012)
- „ Rola multimediów w edukacji XXI wieku” – szkolenie zorganizowane przez wyd.
Juka (2012r.)
- „ Elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy (2012r.)
- „W nastroju jesienno- zimowym” - warsztaty muzyczne wg Carla Orffa i Emila
Jaquesa Dalcrozea – warsztaty prowadzone przez J. Tomkowską, Edukacja Muzyczna
(2012r.)
- „Inteligencje wielorakie- osiem inteligencji wg H. Gardnera - prowadzone przez A.
Jankowską ,Ajak (2013r.)

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla dzieci:
• umożliwienie pełniejszego rozwoju dzieci poprzez uczestniczenie w ciekawych, prowadzonymi twórczymi metodami zajęciach,
• uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
dla nauczyciela:
• Podniesienie kompetencji zawodowych, udoskonalenie warsztatu pracy,
• bogacenie posiadanych umiejętności i wiadomości o nowe sposoby i formy pracy,
• rozwijanie umiejętności współpracy i organizacji.
dla przedszkola:
• podniesienie jakości pracy placówki poprzez podnoszenie kompetencji nauczyciela,
• uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej przedszkola

3. Kształcenie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy.
- Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora. Na podstawie spostrzeżeń doświadczonego nauczyciela mogłam doskonalić swoje umiejętności korygować błędy. Uzyskane obiektywne porady, co do mojej pracy wychowawczo-dydaktycznej pomogły mi w osiągnięciu lepszej skuteczności i celowości w pracy z dziećmi.
- Przeprowadziłam hospitacje diagnozujące w ramach nadzoru pedagogicznego.
- Brałam aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych, tworzyłam dekorację, rekwizyty, stroje, prezenty, przygotowywałam dzieci do wystąpień w przedstawieniach tj. andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Matki, zakończenie roku szkolnego.
- Współuczestniczyłam w przygotowaniu uroczystości z okazji 60 – lecia przedszkola. Wraz z innymi nauczycielkami opracowałam scenariusz, układy taneczne, dobrałam muzykę. Przygotowałam dzieci do występu na scenach Teatru Ludowego w Krakowie.
4. Promowanie przedszkola na zewnątrz.
- W roku szkolnym 2012/2103 przygotowałam dzieci do występu w VII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych „Lokomotywą przez świat” w ramach obchodów Roku Tuwima
- Bazując na zdolnościach i umiejętnościach swoich wychowanków motywowałam ich oraz przygotowywałam do konkursów:
- Jesienne duszki – konkurs plastyczny zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie
• „Mój przyjaciel Zdrojek” –ogólnopolski konkurs plastyczny zorganizowany przez Żywiec Zdrój i Instytut Matki i Dziecka
• Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs plastyczny zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Kuźnia (wyróżnienie)
• Aniołki – konkurs plastyczny organizowany przez samorządowe Przedszkole nr 115
( wyróżnienie).
• Miffi w przedszkolu– ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez portal miffy.pl, wydawnictwo Format, firmę Patiom (Podziękowania, dyplomy oraz zdjecie zamieszczone na stronie www.miffy.pl ).
• Ocalić od zapomnienia „Zabawki oraz przedmioty codziennego użytku inspirowane sztuka ludową” – V edycja konkursu plastycznego organizowanego przez przedszkole nr 10 Cel konkursu: zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym, rozwijanie zamiłowania do kultury i folkloru ojczyzny.
• Piękna Nasza Polska Cała - Rozśpiewany przedszkolak – III edycja konkursu organizowanego przez przedszkole 115 w Krakowie (wyróżnienie)
• Chrońmy lasy – ogólnopolski konkurs plastyczny, prace umieszczone w internecie, głosowanie internautów, (podziękowania)
• Kartka Bożonarodzeniowa - konkurs plastyczny zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Kuźnia
• Kolorowa jesień – konkurs plastyczny międzyprzedszkolny organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 80 ( I i II miejsce , 3 wyróżnienia)
• Mój przyjaciel kot – konkurs plastyczny międzyprzedszkolny organizowany przez Szkolę Podstawową Nr 37 i Krakowskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami (2 wyróżnienia)
• Już wiem jak bezpiecznie bawić się - wojewódzki konkurs plastyczny zorganizowany przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie i Bliżej Przedszkola
• Kartka Bożonarodzeniowa - wojewódzki konkurs plastyczny zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury i Hospicjum Św. Łazarza
• Miś Uszatek– konkurs plastyczny międzyprzedszkolny organizowany przez Szkolę Podstawową Nr 37 (2 wyróżnienia)
• Palma Wielkanocna –udział w 54 Konkursie Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego w Lipnicy Murowanej (wspólnie z dziećmi z całego przedszkola) (3 miejsce w kategorii palm średnich).


Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla dzieci:
• uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
• rozwój i możliwość prezentacji zdolności i umiejętności,
• możliwość odniesienia sukcesu, a dzięki temu zwiększenie samooceny
dla nauczyciela:
• bogacenie posiadanych umiejętności i wiadomości o nowe sposoby i formy pracy,
• rozwijanie umiejętności współpracy i organizacji.
dla przedszkola:
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
dla rodziców:
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców,
• możliwość zaobserwowania i doceniania zdolności i talentów swoich pociech.
§8ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
- Technologię komputerową wykorzystywałam do tworzenia pomocy dydaktycznych, pisania artykułów, do prowadzenia dokumentacji nauczyciela, opracowywania ogłoszeń przedszkolnych. Samodzielnie zaprojektowałam folder informacyjny przedszkola. Zawiera on najważniejsze informacje dotyczące działalności wychowawczo- dydaktycznej przedszkola.
- Z okazji 60- lecia przedszkola opracowałam folder jubileuszowy przedszkola. Folder ten ma formę książeczki i zawiera najważniejsze informacje dotyczące życia przedszkola z ostatnich lat.
- W poszukiwaniu potrzebnych informacji, inspiracji posługiwałam się Internetem. Korzystałam z różnorodnych witryn internetowych tj.: www.edusek, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.awans.net.pl., www.men.gov.pl, www.kuratoriumkraków.pl, www.przedszkolak.pl. Dzięki temu poszerzałam swoją wiedzę, pozyskiwałam różnorodne materiały edukacyjne, zdobywałam wiadomości o ciekawych konkursach itp. Nowe pomysły realizowałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
- Internet umiejętnie wykorzystałam również w celu pogłębienia wiedzy, związanej z awansem zawodowym (prawo oświatowe, procedury awansu). Zdobywałam informacje dotyczące szkolnictwa i oświaty na stronach internetowych.
2. Opracowywanie strony internetowej przedszkola.
- Prowadziłam stronę internetową przedszkola – opracowywałam i zamieszczałam ciekawe artykuły, bieżące informacje i interesujące zdjęcia z życia przedszkola. Na stronie można również znaleźć krótkie referaty, które prezentowałam rodzicom na zebraniach.
3. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania multimediów, tworzenie prezentacji.
- W pracy z dziećmi wykorzystywałam przygotowane prezentacje multimedialne. Multimedia wykorzystywałam również podczas prowadzenia warsztatów szkoleniowych Rady Pedagogicznej.
4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera, nauka prezentacji w programie Power point
- W planie rozwoju zawodowego założyłam, że ukończę kurs „Prezentacje multimedialne w pracy dydaktycznej”. Niestety ze względu finansowych kursu tego nie ukończyłam, ale umiejętność tworzenia prezentacji nabyłam wykorzystując wiedzę znajomych i przyjaciół.

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla dzieci:
• wzrost aktywności dzieci dzięki ciekawym pomocom dydaktycznym,
dla nauczyciela:
• rozwój poprzez samokształcenie,
• ułatwienie planowania pracy dydaktycznej,
• możliwość dotarcia do szerszego grona nauczycieli,
• gromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki, psychologii,
• podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego,
• zaangażowanie i aktywność dzieci,
• wzbogacenie warsztatu pracy,
dla przedszkola:
• promocja przedszkola,
• podniesienie jakości pracy przedszkola dzięki samokształceniu nauczyciela,
• wzrost zaangażowania rodziców w życie przedszkola dzięki ciekawym formom
zaproszeń, podziękowań, ogłoszeń,
dla rodziców:
• możliwość uzyskiwania informacji o realizowanym programie, o działalności przedszkola, dzięki bezpośrednim informacjom opracowanym w przejrzystej formie

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

- Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty, kontraktowego i praktykantek z kilku krakowskich uczelni.
- Byłam opiekunem praktyki p. Anny z Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Praktykantka odbywała praktyki w przedszkolu w wymiarze 60 godzin.
- Byłam opiekunem stażu nauczyciela stażysty p. A. Bartkiewicz z Prywatnego Przedszkola „Kubuś Puchatek” w Sławkowicach.
Pomagałam nauczycielowi przy przygotowaniu planu rozwoju zawodowego oraz przy realizacji planu rozwoju zawodowego. Raz w miesiącu obserwowałam prowadzone przez stażystkę zajęcia. Sama także prowadziłam dla niej. Omawiałam z nauczycielem powyższe zajęcia. Przygotowałam projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
- Prowadziłam warsztaty szkoleniowe wg idei Carla Orffa i metody Emila Jacques Dalcrozea w oparciu o kurs „W nastroju jesienno- zimowym” dla nauczycieli z Przedszkola 88 w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.(2012r.)
- Prowadziłam warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pt. „ Tańce, zabawy, przyśpiewki z czterech regionów polski” w oparciu o kurs „Muzyką kocham ojczyznę”. Wraz z koleżanką zaprezentowałyśmy kilka mało znanych tańców, przyśpiewek, instrumentacji utworów muzycznych. Każda nauczycielka otrzymała komplet opracowanych przeze mnie materiałów: charakterystykę muzyki danego regionu, opis tańców, zabaw i przyśpiewek ludowych (2011r.)
- Opracowałam i opublikowałam własne materiały związane z wykonywaną pracą na portalu edukacyjnym literka.pl , edux.pl

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla nauczyciela:
• możliwość prezentacji swoich osiągnięć,
• integracja i wymiana doświadczeń z nauczycielami
• zwiększenie kompetencji interpersonalnych
dla przedszkola:
• podniesienie jakości pracy placówki poprzez podnoszenie kompetencji nauczyciela.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

- Rewolucja naukowo-techniczna sprawia, ze technika staje się integralną częścią współczesnego świata. Małe dziecko wzrasta w otoczeniu techniki, spotyka się z nią codziennie w domu, przedszkolu i w drodze do niego. Wymaga to od dorosłych przygotowania dzieci do życia w świecie symboli, znaków i piktogramów. Dziecko w wieku przedszkolnym próbuje zaspokajać swoje potrzeby poprzez działanie. Szczególnie duże znaczenie w działalności dzieci mają czynności eksploracyjne, które ułatwiają dzieciom poznanie i zrozumienie rzeczywistości. m Już w grupach młodszych można zaobserwować u dzieci zainteresowania i uzdolnienia techniczne. W roku szkolnym 2012/2013 pracowałam w grupie dzieci 4-letnich, z przewaga chłopców. Postanowiłam zorganizować dla tych dzieci kółko techniczne. Napisałam program kółka technicznego z zakresu czytania instrukcji dotyczących działalności konstrukcyjnej. Pomysł programu zaczerpnęłam z innowacji pedagogicznej, którą wraz z koleżankami opracowałam i wdrożyłam w roku szkolnym 1999/2000. Innowacja obejmowała grupę dzieci 5-6 letnich. Ja dostosowałam swój program do dzieci 4-5 letnich. Pogłębiłam swoją wiedzę na ten temat poprzez lekturę wybranych pozycji książkowych. Zajęcia kierowane były do dzieci, które przejawiają zainteresowania pracami technicznymi, konstrukcyjnymi. Odbywały się od października do czerwca, dwa razy w miesiącu po pół godziny, czasami dłużej. Uczestniczyło w nich 10-cioro dzieci, dwie dziewczynki i ośmiu chłopców.
Celem programu było rozwijanie u dzieci świadomego, celowego i planowego działania w toku zajęć konstrukcyjnych. Dzieci miały możliwość rozwijać myślenie techniczne, wyobraźnię przestrzenną, umiejętność kojarzenia, uogólniania i przewidywania w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach. Czterolatki kształtowały umiejętność planowania i przewidywania, konstruowania według wzoru oraz prawidłowego odczytywania instrukcji. Aktywność dzieci podczas realizacji zajęć sprzyjała posługiwaniu się wszystkimi rodzajami inteligencji.
Realizacja kółka technicznego dostarczyła dzieciom wiele radości i satysfakcji. Początkowo dzieci podchodziły do nich z pewną rezerwą, miały trudności z organizowaniem miejsca pracy. Podczas pierwszych zajęć dzieci oczekiwały instrukcji słownej, do której są przyzwyczajone. Z instrukcji słownej korzystały mało, sięgały do niej dopiero po zachęceniu przez nauczyciela. W czasie następnych zajęć sytuacja uległa zmianie. Dzieci zaakceptowały nową formę pracy. Stały się bardziej samodzielne, potrafiły bez pomocy nauczyciela dobrać materiały i coraz częściej przestrzegały etapów wykonywania zgodnie z instrukcją. Wraz z każdym kółkiem wzrastał stopień trudności zadań.

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla dzieci:
• wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne
• budzenie zainteresowań technicznych
• wykształcenie umiejętności odczytywania instrukcji działania konstrukcyjnego oraz pracy według jej schematu

dla nauczyciela:
• wychodzenie na przeciw oczekiwaniom dzieci
• uatrakcyjnienie swojego warsztatu pracy o nowe pomysły pracy z dziećmi
dla przedszkola:
• wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
• podniesienie efektywności działań edukacyjnych

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie działalności przedszkola.
- Prowadziłam zajęcia w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Mamo, tato wolę wodę” pod patronatem Ministerstwa Zdrowia , Żywiec Zdrój i Instytutu Matki i Dziecka.
- Zgłosiłam przedszkole do udziału w ogólnopolskim programie charytatywno - ekologicznym:„ Zbieramy zakrętki – pomagając ludziom pomagamy naturze” pod patronatem Fundacji Nauka i Kultura . Zbieramy w przedszkolu plastikowe zakrętki i oddajemy do punktu. Pieniądze uzyskane w akcji w całości przeznaczane są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.
- W celu podnoszenia ogólnego poziomu kultury i wiedzy dzieci, jak również ochrony i wspierania zdrowia emocjonalnego dzieci włączyłam się do kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Wprowadzenie regularnego głośnego czytania dzieciom zaowocowało wzrostem rozumienia tekstów, poprawą wypowiedzi ustnych, zainteresowaniem czytelnictwem. Do głośnego czytania zachęcałam rodziców.
- Opracowałam i przedstawiłam rodzicom referaty; „Gotowość szkolna sześciolatków” i „ Etapy nauki czytania’, „Dlaczego dziecku warto głośno czytać”, „Uczymy dziecko koncentracji’, ”Prawa dziecka”.


2. Wprowadzanie dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym.
- W roku szkolnym 2010/2011 zorganizowałam wycieczkę na Wawel pt. „W poszukiwaniu smoków” . Dzieci poznały legendę krakowską, dowiedziały się co to jest Wzgórze wawelskie, zapoznały się z zawodem przewodnika, odwiedziły smoczą jamę.
- W roku szkolnym2011/2012 zorganizowałam dzieciom w wyjścia do Domu Kultury im. Cypriana Kamila Norwida na os. Górali i na spotkania edukacyjne z cyklu „Polski rok obrzędowy”: pierwsze w styczniu z udziałem „Kolędników z gwiazdą” z Trojanowic i grupy kolędniczej „Herody” z Zielonek ; drugie w marcu pt. „Obrzędy Wielkiej Nocy”.
-W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam wycieczkę do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Dzieci, zobaczyły wspaniałe witraże, kolekcje mebli i tkanin, makietę z projektem miasta oraz wybrane obrazy olejne, rysunki, grafiki. Rozpoznawały techniki malarskie, którymi posługiwał się artysta. W czasie warsztatów plastycznych dzieci projektowały swoje witraże stosując trzy techniki plastyczne; kredki, pastele, farby akwarelowe.
- W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. Dzieci zwiedziły fragmenty podziemnej trasy turystycznej, poszukując jednocześnie elementów ze świata baśni Bogaty program zwiedzania i zabawy według scenariusza „Odkrywamy Solilandię” dostarczył najmłodszym turystom wielu wrażeń.
- Zorganizowałam wyjście do Szkoły Muzycznej na przedstawienie „Pinokio” w wykonaniu aktorów teatru z Łodzi (2012 r.) oraz „Baśnie Andersena” w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji (2013)
- W roku szkolnym 2012-2013 zorganizowałam wycieczkę do Wioski Indiańskiej Arapaho w Zalasu Wśród malowanych indiańskich namiotów tipi, dzieci oglądały misternie wykonane przedmioty, indiańską kuchnię, warsztat pracy. Każde dziecko miało okazję spróbować swoich sił w wielu indiańskich konkurencjach takich jak strzelanie z łuku, indiański tor przeszkód, rzuty obręczami na bizonie rogi itp.

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla dzieci:
• budowanie więzi i postaw prospołecznych
• poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych poprzez udział w wycieczkach
dla nauczyciela:
• aktywny udział w życiu przedszkola
• włączanie się w działalność różnych instytucji
dla przedszkola:
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami.
- W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 nawiązałam współpracę z przedstawicielem Straży Miejskiej. Prowadził on we wszystkich grupach wiekowych cykl zajęć profilaktycznych na temat bezpieczeństwa np. pieszych w ruchu drogowym, w kontaktach z psem, z nieznajomymi, podczas zimowego i letniego wypoczynku.
- W roku szkolnym 2012/2013 nawiązałam współpracę Nowohucką Biblioteką Publiczną w Krakowie filią 2. Dzieci miały możliwość zapoznania się z biblioteką, sposobami rozmieszczenia książek na półkach, sposobem wypożyczania. W związku z Rokiem Tuwima pani bibliotekarka czytała dzieciom wiersze J. Tuwima. W kolejnym roku odbywać się będą tematyczne spotkania dotyczące wybranego zagadnienia.
- W roku szkolnym2011/2012 pojechałam z dziećmi do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na ul. Łazarza. Każdy przedszkolak miał wykonane Ekg serduszka, mógł siedzieć w karetce, leżeć na desce ratowniczej. Dzieciaki dowiedziały się dużo o pracy ratowników medycznych, lekarzy. Na zakończenie wizyty każdy otrzymał misia, który pomaga przezwyciężyć strach przed badaniem.
- W roku szkolnym2012/2013 zorganizowałam spotkanie z lekarzem z Krakowskiego Pogotowia, który przeprowadził w każdej grupie krótki kurs pomocy przedmedycznej dla dzieci. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja dla dzieci – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt w postaci ratowania komuś życia.
2. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
- W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 systematycznie współpracowałam z nauczycielami z dwóch szkół w regionie tj. SP 80 i SP 37. Dzieci uczestniczyły w lekcjach pokazowych, w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej, w akademii z okazji 11 listopada, w warsztatach prowadzonych przez Polski Związek Żółwiarzy „Nie taki wąż straszny”(listopad 2011) oraz „Potomkowie smoków” (maj 2012)
3. Wspieranie rozwoju dzieci.
- Przez cały okres stażu współpracowałam z instytucjami powołanymi do opieki nad wychowywaniem dzieci. Konsultowałam swoje spostrzeżenia i trudności w prowadzeniu działań wychowawczych i dydaktycznych z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wraz z panią psycholog i logopedą opracowałam wspólne założenia do pracy z dziećmi.
- W roku szkolnym 2012/2013 byłam koordynatorem zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Wraz z zespołem, w skład którego wchodziła miedzy innymi p. logopeda zakładałam i prowadziłam kartę indywidualnych potrzeb dziecka. Ustalałyśmy zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określałyśmy zalecane formy i sposoby oraz okresy udzielania tej pomocy. Dokonałyśmy oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku w danym roku szkolnym.
4. Uwrażliwianie dzieci na potrzebę niesienia pomocy innym
- Współuczestniczyłam w akcjach charytatywnych „Góra grosza” na rzecz dzieci z domów dziecka oraz „Gwiazdka dla zwierzaka” na rzecz schronisk dla zwierząt.

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:
dla dzieci:
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• uwrażliwianie na potrzeby innych
• osiągniecie dojrzałości szkolnej
dla nauczyciela:
• aktywny udział w życiu przedszkola
• poszerzenie wiedzy na temat problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci
• nabycie umiejętności szukania konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów
wychowawczych i dydaktycznych
dla przedszkola:
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
• nawiązanie współpracy ze szkołą
• pomoc w rozwiązywaniu problemów

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel pracuje.

Dokonałam analizy dwóch przypadków edukacyjnych:

1. Opis i analiza przypadku dziecka mającego trudności w osiągnięciu dojrzałości
szkolnej.
2. Analiza przypadku dydaktyczno- wychowawczego dziecka nieśmiałego.

Podsumowanie

Odbyty przez mnie staż umocnił mnie w przekonaniu, że trzeba w każdym momencie swojej pracy zawodowej wyznaczać sobie kolejne cele, które podniosą jakość wykonywanej pracy. Podczas całego stażu starałam się na bieżąco oceniać swoją pracę i modyfikować swoje działania. Po części zmusiła mnie do tego zmiana miejsca pracy, a po części własne przemyślenia i analiza dotychczasowych działań. W trakcie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego cenne okazały się również wskazówki i ukierunkowanie dyrektora przedszkola monitorującego moje poczynania zawodowe.
Staż był dla mnie czasem intensywnego pogłębiania wiedzy i podnoszenia moich umiejętności pedagogicznych. Był okresem, który wymaga dużej sprawności w organizowaniu sytuacji edukacyjnych i dobrej organizacji pracy.
Praca z dziećmi to dziedzina, gdzie pomimo różnych trudności można znaleźć satysfakcję i zadowolenie. Niezbędna jest jednak dbałość o rozwój własnej osobowości. Zamierzam nadal podnosić swoje umiejętności i wiedzę pedagogiczną poprzez udział w kursach i warsztatach metodycznych oraz systematyczną obserwację własnych efektów pracy z dziećmi, aby móc lepiej kierować ich indywidualnym rozwojem i wspierać je w każdym momencie.
Wiele z postawionych sobie zadań będę kontynuować w mojej dalszej pracy. Chciałabym poszerzyć zakres moich działań w kierunku rozwijania dziecięcej aktywności. Prowadzić lepsza współpracę z środowiskiem lokalnym, mediami w celu kreowania wizerunku placówki. W pracy dziećmi dalej będę kierować się ich indywidualnym rozwojem i wspierać je w każdym momencie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.