X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20992
Przesłano:
Dział: Języki obce

What do you like doing in your free time? Konspekt lekcji z języka angielskiego klasa V

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


I. INFORMACJE OGÓLNE:

Data:
Klasa: V Szkoły Podstawowej w Orle
Czas: 45 minut
Temat lekcji: What do you like doing in your free time? – report.(Co lubisz robić w wolnym czasie? - redagujemy wypowiedz pisemną w formie raportu)
Cele lekcji:
Ogólne:
- zredagowanie wypowiedzi pisemnej w formie raportu,
- rozwijanie sprawności mówienia ze zrozumieniem,
- utrwalenie konstrukcji i użycia czasu Present Simple (czas teraźniejszy prosty),
- utrwalenie słownictwa z poprzednich lekcji.
Operacyjne:
- uczeń zna konstrukcję, zasady użycia czasu Present Simple oraz stosuje ten czas w zdaniach,
- uczeń zna czasowniki określające upodobania i potrafi za pomocą nich wyrazić co uwielbia, lubi lub nie znosi robić,
- uczeń zna słownictwo z poprzedniej lekcji i stosuje je w ćwiczeniach i grach dydaktycznych.
- uczeń rozumie polecenia w języku angielskim,
Materiał leksykalno - gramatyczny: chat on line, listen to music, play the piano, watch TV, draw, play chess, read, go to the cinema, play computer games, surf the net, konstrukcja czasu Present Simple, czasowniki wyrażające upodobania: like, love, not like, hate don’t mind,
Metody pracy: zabawa dydaktyczna, wykład, wywiad, ćwiczenia.
Formy pracy: praca indywidualna, praca z całą klasą, praca w grupach.
Pomoce dydaktyczne:
- podręcznik New English Zone 2,
- zeszyt ćwiczeń New English Zone 2,
- karty pracy - tabela do stworzenia raportu,
- piłka.
II. PRZEBIEG LEKCJI:

Czynności wstępne:
- powitanie: Good morning!
- sprawdzenie listy obecności
- podanie tematu lekcji
Rozgrzewka językowa (WARM-UP):
Nauczyciel w celu utrwalenia słownictwa, które uczniowie poznali na poprzednich lekcjach, rzuca do każdego z nich piłkę. Zadaniem uczniów jest przetłumaczyć na język angielski wyraz lub wyrażenie podane przez nauczyciela oraz odrzucić piłkę. Następnie nauczyciel prosi uczniów o podanie po jednym zdaniu wyrażającym upodobania.
Prezentacja materiału (PRESENTATION):
1. Nauczyciel zapowiada uczniom, iż na dzisiejszej lekcji będą przeprowadzali wywiad z kolegami/koleżankami z klasy i na tej podstawie redagowali raport na temat ich upodobań związanych ze spędzaniem wolnego czasu.
2. Następnie nauczyciel prosi uczniów o otworzenie zeszytu ćwiczeń na stronie 32 w celu pokazania jak bohaterowie książki (Megan, Ellie, Adam i Nathan) przeprowadzają wywiad ze sobą. Zadaniem uczniów jest uzupełnić dialog w ćwiczeniu 1, czasownikami wyrażającymi upodobania.
Praca nad materiałem (PRACTICE):
1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy – tabelę, w której uczniowie mają zapisywać informacje z wywiadu z koleżanką/kolegą z klasy. Nauczyciel przypomina jakie pytania mogą uczniowie zadawać oraz jakich odpowiedzi udzielać w czasie wywiadu. Nauczyciel prosi uczniów o powstanie, uczniowie chodząc po klasie przeprowadzają wywiady, nauczyciel sprawdza poprawność wykonywania zadania.
2. Następnie uczniowie na podstawie zebranych danych sporządzają krótki raport o ulubionych formach spędzania wolnego czasu. Chętni uczniowie czytają swoje raporty.
Ćwiczenie dodatkowe, w zależności od przebiegu lekcji (PRODUCTION):
Nauczyciel prosi o wykonanie ćwiczenia 6 z zeszytu ćwiczeń strona 27, wyjaśnia, iż zadaniem uczniów jest udzielić, na podstawie informacji z tabeli, odpowiedzi na pytania używając czasu Present Simple.
Zakończenie lekcji:
Nauczyciel podsumowuje lekcję, nagradza aktywnych uczniów plusami oraz zadaje
i objaśnia pracę domową. Zadaniem uczniów jest wykonać:
- ćwiczenie 2, 3 z zeszytu ćwiczeń (str.32) – uzupełnić podane zdania czasownikami
w odpowiedniej formie oraz ułożyć podane wyrazy w kolejności alfabetycznej.
- dla chętnych – Culture Zone - ćwiczenia 1-3 z zeszytu ćwiczeń (str.33) – przeczytać ze zrozumieniem teksty na temat różnych rodzajów hobby oraz wykonać związane z nimi ćwiczenia.
Nauczyciel żegna się z uczniami: Good bye!

Załącznik do konspektu-pytania do wywiadu:

What do you like doing in your free time? – report.

- surf the net
- play football
- do homework

My friends like doing different things in their free time. .......

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.