X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20991
Przesłano:
Dział: Języki obce

What’s the weather like? Konspekt lekcji z języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


I. INFORMACJE OGÓLNE:

Data:
Klasa: III Szkoły Podstawowej w Orle
Czas: 45 minut
Temat lekcji: What’s the weather like? - określamy rodzaje pogody.
Cele lekcji:
Ogólne:
- utrwalenie słownictwa związanego z rodzajami pogody,
- powtórzenie nazw pomieszczeń w domu,
- rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem,
- wprowadzenie nowego słownictwa,
- ćwiczenie poprawnej wymowy nowych słów.
Operacyjne:
- uczeń zna nazwy określające rodzaje pogody oraz potrafi połączyć je z odpowiednimi kartami obrazkowymi,
- uczeń potrafi poprawnie wykonać zadania związane z wysłuchanym nagraniem lub poleceniem nauczyciela,
- uczeń umie powtórzyć za nauczycielem nazwy nowych słów,
- uczeń potrafi wymienić po angielsku nazwy pomieszczeń w domu,
Materiał leksykalno - gramatyczny: nazwy rodzajów pogody: it’s sunny, it’s hot, it’s raining, it’s windy, it’s snowing, it’s cold, it’s cloudy, it’s stormy, nazwy pomieszczeń: bathroom, bedroom, kitchen, living room, dining room, nowe słowa: here, tower, owl, zwroty:what’s the weather like?, where is he (she)?, what’s this?
Metody pracy: prezentacja, głośne powtarzanie za nauczycielem, TPR (Total Phisical Response) – reagowanie całym ciałem, gra i zabawa dydaktyczna.
Formy pracy: praca indywidualna, praca z całą klasą.
Pomoce dydaktyczne:
- podręcznik English Adventure 3,
- zeszyt ćwiczeń English Adventure 3,
- karty obrazkowe i słowne przedstawiające słownictwo związane z lekcją,
- odtwarzacz i płyta CD.
II. PRZEBIEG LEKCJI:

Czynności wstępne:
- powitanie: dzieci śpiewają piosenkę na powitanie - “Good morning to you!”
- sprawdzenie listy obecności
- sprawdzenie pracy domowej
- podanie tematu lekcji

Rozgrzewka językowa (WARM-UP):
1. Nauczyciel rozpoczyna lekcje od przypomnienia określeń rodzajów pogody i nazw pomieszczeń w domu. W tym celu nauczyciel pokazuje uczniom gestami pewien rodzaj pogody i zadaje pytanie What’s the weather like?(jaka jest pogoda?). Zadaniem uczniów jest nazwać pokazywaną pogodę. Następnie nauczyciel pokazuje uczniom karty obrazkowe z nazwami pomieszczeń i prosi uczniów o podanie ich nazw.

Prezentacja materiału (PRESENTATION):
1. Uczniowie otwierają podręcznika na str. 22. Nauczyciel prosi ich, aby popatrzyli na obrazek przedstawiający zamek i wymienili widoczne na nim pomieszczenia. Następnie nauczyciel unosi w górę podręcznik, wskazuje wieżę zamku i mówi tower (wieża), wskazuje sowę i mówi owl (sowa). Nauczyciel prosi o głośne powtórzenie słów
i zapisanie ich w zeszytach (w mini słowniku).
2. Nauczyciel wskazuje uczniom pięć zdań znajdujących się na górze trony 22, czyta je
i wyjaśnia znaczenie słowa here (tutaj). Nauczyciel zapowiada, iż za chwilę uczniowie wysłuchają nagrania, a ich zadaniem będzie podać nazwy pomieszczeń, w których znajdują się kolejni bohaterowie nagrania (uczniowie kierują się rodzajem pogody jaka panuje w danym pomieszczeniu). Nauczyciel zatrzymuje nagranie po każdym pytaniu.

Praca nad materiałem (PRACTICE):
1. Nauczyciel prosi uczniów o powstanie, a następnie wyjaśnia, iż będzie pokazywał karty słowne określające jakąś pogodę, zadaniem uczniów będzie pokazać gestami pogodę zapisaną na kartach.
2. Nauczyciel prosi uczniów, aby stanęli w kręgu, rozdaje im karty obrazkowe i słowne przedstawiające różne rodzaje pogody i wyjaśnia, iż za chwile będą bawili się w grę polegającą na tworzeniu par. Nauczyciel podaje zasady gry: gdy gra muzyka (piosenka z poprzedniej lekcji) uczniowie przekazują sobie z rąk do rąk karty obrazkowe
i słowne, a w momencie gdy muzyka przestaje grać, uczniowie pokazują karty, które mają właśnie w reku i szukają par (uczeń, który ma kartę obrazkową szuka jej odpowiednika słownego i odwrotnie).
Ćwiczenie dodatkowe, w zależności od przebiegu lekcji (PRODUCTION):
Nauczyciel prosi uczniów o wyjęcie swoich kart obrazkowych przedstawiających różne rodzaje pogody. Wyjaśnia, iż uczniowie zagrają za chwilę w znaną im grę „Four in a row” (Cztery w rzędzie). Uczniowie układają karty przed sobą obrazkami do góry, po cztery
w rzędzie. Następnie nauczyciel wymienia nazwę pogody, uczniowie w tym czasie wybierają odpowiednia kartę i odwracają ją obrazkiem do dołu. Osoba, która jako pierwsza odwróci cztery karty w jednym rzędzie podnosi rękę, mówi głośno four in a row i zostaje zwycięzcą.

Zakończenie lekcji:
1. Nauczyciel podsumowuje lekcję, nagradza plusami aktywnych uczniów, a ci, którzy byli grzeczni otrzymują serduszko w „Tabeli zachowania ucznia na lekcji j. angielskiego”. Następnie nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową. Zadaniem uczniów jest wykonać ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń (str. 94 ćw. 4) – rozszyfrować, jakie nazwy kryją się pod tajemniczymi kodami stworzonymi przez czarodzieja Merlina (nazwy są określeniami rodzajów pogody). Dodatkowo chętni uczniowie zapisują w zeszytach nazwy rodzajów pogody i rysują pod nimi przedmioty, które kojarzą się z daną pogoda.
2. Nauczyciel żegna się z uczniami: Good bye!.


Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.