X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20990
Przesłano:
Dział: Języki obce

Angielski Interaktywnie - program autorski zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w kl 4-6

„ANGIELSKI INTERAKTYWNIE”

AUTORSKI PROGRAM
ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Autor: mgr Barbara Walusiak
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny
Typ kursu: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 1

„Ważnym zadaniem szkoły [...] jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach
z różnych przedmiotów.” Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np.
z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych.”
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw RP, nr 4 z dnia 15 stycznia 2009)

1. KONCEPCJA
Program został napisany w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Głównym założeniem programu jest wykorzystanie naturalnego zafascynowania dzieci i młodzieży innowacyjnymi technologiami do motywowania ich do nauki języka obcego. Program wprowadza propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest wykształcenie zachowań sprzyjających naturalnemu przyswajaniu języka obcego, pobudzaniu go do samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji oraz posługiwania się nimi w praktyce.
Poza celami edukacyjnymi, w programie zawarto również cele wychowawcze, a więc rozwijanie zainteresowań uczniów, wzbudzanie szacunku dla innej kultury, nauka samodzielnej oraz zespołowej pracy.

2. ODBIORCY PROGRAMU

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej, które chcą nauczyć się wykorzystywać technologię komunikacyjną i informacyjną w celu praktycznego wykorzystania języka angielskiego. Zajęcia te oparte będą na aktywnej pracy uczniów:
- praca indywidualna i w parach z komputerem
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- wyszukiwanie ciekawych stron oraz filmików do nauki języka angielskiego
- przygotowywanie prezentacji słownictwa oraz gramatyki angielskiej
- przygotowywanie interaktywnych zadań wykorzystywanych później na lekcjach

3. CELE OGÓLNE:
1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
3. Stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania
i wykorzystywania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania języka.
5. Wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji w nauce języka.
6. Promowanie wykorzystania technologii komputerowej w nauce języka.
4. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów z zakresu:
• czytania
• mówienia
• sprawności rozumienia ze słuchu
• pisania
2. Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania umiejętności informatycznych np. wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenia prezentacji oraz zadań w programie Power Point oraz Smart Technology
3. Cele wychowawcze
• pogłębianie i umacnianie zainteresowania językiem oraz kulturą krajów anglojęzycznych
• kształtowanie umiejętności pracy w grupach.
• kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury
• uczenie krytycznego i twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i współpracy w grupie.
• kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz kojarzenia spostrzegania a także wnioskowania.

5 . FORMY I METODY PRACY
Praca z Internetem
Praca w grupie, parach oraz indywidualna
Nauka poprzez zabawę
Metody aktywizujące
Metody zadaniowe (task-based teaching)

6 . TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka programu obejmuje zagadnienia omawiane na, co umożliwia uczniom nie tylko powtórzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy, ale także jej poszerzenie o dodatkowe informacje
i umiejętności. Zagadnienia dotyczą także zapoznania i poszerzenia wiedzy uczniów na tematy kulturoznawcze krajów anglojęzycznych.

1. Słownictwo:
1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,
zainteresowania);
2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4) praca (popularne zawody);
5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności
życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);
7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);
8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9) kultura (święta, obrzędy);
10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

2. Gramatyka:
Czasowniki to be, have got, can
Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future Simple oraz inne struktury gramatyczne prezentowane na lekcjach

3. Komunikacja:
1) przedstawianie i opisywanie siebie i członków swojej rodziny;
2) proszenie o informacje;
3) wyrażanie swoich emocje;
4) wyrażanie intencji, prośby i podziękowania.
5) udzielanie informacji, wskazówek, opinii

4. Kultura:
1) Święta w krajach anglojęzycznych
2) Edukacja
3) Kuchnia
4) Sport
5) Sztuka i kultura
6) Znane osoby
7) Ciekawe miejsca

7. PRZEWIDYWANE FORMY EWALUACJI:
- obserwacja
- ankieta dla ucznia po każdym semestrze
1. Na zajęciach podobało mi się..........
2. Nauczyłem się..........
3. Swoje zaangażowanie w skali 1-5 oceniam na..........
4. Zdobyta wiedza przyda mi się / nie przyda mi się (zakreśl 1 odp.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.