X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20521
Przesłano:

Diagnoza funkcjonalna umiejętności poznawczch

DIAGNOZA FUNKCJONALNA UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH

Imię i nazwisko dziecka : Elżbieta T.
Data urodzenia :
Data sporządzenia diagnozy

Ela jest pogodną, towarzyską dziewczyną. Jest bardzo aktywna w czasie zajęć i wręcz domaga się lekcji. Bardzo chętnie podejmuje współpracę zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi, bardzo łatwo nawiązuje kontakty. Ma skłonności do skracania dystansu i dominacji, słabo rozumie sytuacje i normy społeczne. Ma duże problemy w zapamiętywaniu materiału przekazywanego drogą wzrokową jak i słuchową. Często odpowiada mechanicznie na zadane pytanie.

POROZUMIEWANIE SIĘ

- porozumiewa się werbalnie zdaniami złożonymi
- rozumie złożone polecenia
- przeważnie potrafi wypowiedzieć się na ulubiony temat
- odpowiada i zadaje pytania- na wybrany przez siebie temat
- często zadaje pytania dorosłym
- wypowiada wszystkie głoski
- dość bogaty zasób słownictwa
- rozumienie mowy jest dobrze rozwinięte
- nazywa rzeczy codziennego użytku, owoce, warzywa, pojazdy, ubrania, czynności, zwierzęta / również naśladuje je/
- określa cechy przedmiotów
- opowiada treści historyjek obrazkowych

ZACHOWANIA SPOŁECZNE

- lubi kolegów i koleżanki, jest towarzyska
- objawia swoją sympatię wybranym osobom / z grona dzieci i dorosłych /
- chętnie wita i żegna się z osobami zarówno znajomymi jak i obcymi
- współpracuje z innymi podczas różnych aktywności
- stosuje formy grzecznościowe i zna zasady kulturalnego zachowania
- zauważa dobre i złe zachowania u innych, często o tym mówi
- lubi komentować zachowanie i wypowiedzi innych osób / dzieci i dorosłych /
- zgadza się na proponowaną aktywność, bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach, wręcz się ich domaga
- bardzo cieszą ją i motywują sukcesy
- motywują ją nagrody i pochwały
- bardzo łatwo się rozprasza
- często nawiązuje rozmowę z dorosłymi na lubiany przez siebie temat
- nie zawsze przestrzega granic relacji z nauczycielem
- ma skłonności do skracania dystansu
- przy niepowodzeniu płacze i złości się

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE I WIEDZA O ŚWIECIE

- orientuje się w bliższym i dalszym otoczeniu / dom, szkoła, rodzina, wycieczka, itp./
- raczej orientuje się w rolach społecznych
- zna funkcję różnych miejsc i przedmiotów
- zna podstawowe zawody, ich rolę charakterystykę
- orientuje się w omawianych na zajęciach tematach
- na ogół adekwatnie odpowiada na pytania dotyczące aktywności, w których uczestniczy lub którym się przygląda oraz wysłuchanego tekstu
- najczęściej rozumie treść czytanego bardzo krótkiego tekstu
- czasem odgaduje bardzo proste zagadki tematyczne

ZNAJOMOŚĆ TECHNIK SZKOLNYCH
- ELEMENTARNE POJĘCIA MATEMATYCZNE

- przelicza do 25, rozpoznaje zapis graficzny cyfr 1-15/ myli się /
- porównuje liczebność zbiorów poprzez przeliczanie i tworzenie par
- wyodrębnia i tworzy zbiory przedmiotów według cech jakościowych i liczebności elementów
- rozumie pojęcia duży-mały, długi- krótki, gruby- cienki, wysoki- niski,
- nazywa pory roku, miesiące, dni tygodnia
- zna podstawowe kolory i poszerzoną paletę barw
- klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę
- wymienia podstawowe figury geometryczne
- wskazuje nazywa koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
- rysuje kreski pionowe, poziome, kreśli po śladzie
- bardzo starannie wypełnia kontury, łączy kropki
- potrafi narysować obrazek o podanej tematyce, postać, zwierzę itd.
- rozwiązuje proste zadania na komputerze, posługuje się myszką

- CZYTANIE, PISANIE

- identyfikuje małe i wielkie litery alfabetu
- przeczyta krótkie zdanie
- odwzorowuje prosty tekst
- pisze wyrazy, zdania

- PLASTYKA

- rysuje za pomocą różnych narzędzi / kredka, pisak, świeca itd. /
- modeluje z plasteliny, ciastoliny
- potrafi zgniatać, sklejać, oblepiać
- koloruje według kodu kolorystycznego
- potrafi dorysować brakujące elementy
- estetycznie wykonuje prace
- potrafi odwzorować, narysować postacie ludzkie, postaci z bajek, zwierzęta

- TECHNIKA

- potrafi przewlekać, nawlekać, budować, łączyć klocki, wydzierać, wycinać, stemplować
- przyrządza proste posiłki- robi kanapkę / smaruje chleb masłem, nakłada wędlinę, ser /
- pomaga podczas prac porządkowych

- MUZYKA Z RYTMIKĄ

- ma duże poczucie rytmu
- zna i śpiewa piosenki o różnej tematyce
- pamięta kilka zwrotek piosenki
- odgaduje zagadki dźwiękowe
- inscenizuje ruchem teksty piosenek
- odtwarza proste rytmy
- gra na instrumentach / bębenek, tamburyno, trójkąt/

PERCEPCJA WZROKOWA, SŁUCHOWA

- składa prosty obrazek z części według wzoru i bez wzoru /6 częsci/
- wyszuka takie same przedmioty na obrazku
- rozumie pojęcie ‘inny’, wyszuka różnice, absurdy na obrazku
- potrafi dorysować, dopasować brakujące elementy
- rozróżnia źródło dźwięku, różnicuje dźwięki instrumentów
- rozróżnia i nazywa zwierzęta po odgłosie, które wydają,
- naśladuje dźwięki zwierząt, pojazdów, okolicy itd.
- Odtwarza proste rytmy 1, 2, 3 elementowe
- Powtarza sylaby, wyrazy, dzieli na sylaby
- Układa zdanie z wyrazem podanym przez nauczyciela

MYŚLENIE, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- ułoży prostą historyjkę obrazkową 4 elementową
- nazywa to co nie pasuje
- najczęściej logicznie odpowiada na pytanie
- wskazuje i nazywa cechy wspólne przedmiotów / naprowadzona przez nauczyciela/
- samodzielnie wskazuje i nazywa brakujące elementy
- odgaduje bardzo proste zagadki / przy naprowadzeniu/

PAMIĘĆ I UWAGA

- pamięć długotrwała bardzo dobra / pamięta wiersz 8 wersowy/
- mechaniczne zapamiętywanie
- zapamiętuje ułożenie 3 przedmiotów, obrazków
- dobra koncentracja uwagi

SCHEMAT CIAŁA, STOSUNKI PRZESTRZENNE

- różnicuje prawą i lewą stronę ciała – pokaże prawa i lewą rękę, nogę
- orientuje się w schemacie ciała / ręka, noga, kolano, łokieć, szyja, udo/
- adekwatnie używa pojęć w lewo w prawo wskazując kierunek ręką
- rozumie pojęcia wewnątrz, na zewnątrz

MOTORYKA DUŻA I MAŁA

- chodzi samodzielnie
- potrafi chodzić na piętach, palcach po śladach
- biega, podskakuje obunóż, a także na jednej nodze
- chwyta, łapie piłkę
- przeskakuje przez przeszkodę
- naśladuje ruchy nauczyciela
- potrafi trzymać drobne przedmioty, nawlekać korale
- potrafi drzeć papier na małe kawałki
- wycina nożyczkami bardzo dokładnie / po linii prostej, krzywej, figur geometrycznych, różnych kształtów/
- lepi z plasteliny i innych mas plastycznych / wypełnianie kontur masami, lepienie wałków, kulek z plasteliny,lepienie zwierząt, budowli/
- ułoży z korali, patyczków, z elementów mozaiki geometrycznej figur geometrycznych, pojazdów, płotów – z pomocą nauczyciel
- rysuje linie pionowe, poziome, szlaczki,
- rysuje według poleceń słownych z uwzględnieniem położenia na kartce
- łączy punkty linią prostą, obrysuje szablony

SAMOOBSŁUGA

- samodzielnie spożywa posiłek, posługuje się łyżką i widelcem, estetycznie spożywa posiłki
- załatwia potrzeby fizjologiczne
- samodzielnie korzysta z łazienki / myje się, myje zęby, wyciera się/
- samodzielnie rozbiera się i ubiera
- zakłada buty, wiąże sznurówki
- zapina guziki, zamek błyskawiczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.