X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20519
Przesłano:

Dary jesieni - scenariusz zajęć metodą ośrodków pracy w szkole dla dzieci niesłyszących

TYGODNIOWY TEMAT OŚRODKA PRACY: To już jesień
Dzienny temat ośrodka: Dary jesieni
Klasa: II
Czas trwania zajęć: 5 godzin
Cel główny: Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami jesieni i jej darami; uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody; doskonalenie umiejętności komponowania barw jesiennych, rozwijanie zdolności plastycznych.
Cele operacyjne: uczeń:
- zapamiętuje nazwy darów jesieni
- potrafi wymienić charakterystyczne cechy jesieni
- zna nazwy pór roku
- szanuje przyrodę i jest wrażliwy na jej piękno,
- wzbogaca swoje słownictwo czynne i bierne,
- doskonali umiejętności komunikacyjne,
- rozpoznaje i nazywa liście, owoce, drzewa,
- chętnie uczestniczy we wspólnych zabawach ruchowych i dydaktycznych,
- zna i nazywa barwy jesieni
- potrafi aktywnie myśleć
- potrafi namalować pracę na podany temat,
- właściwie zachowuje się podczas wycieczki i zajęć dydaktycznych

Cele rewalidacyjne:
- uwrażliwianie resztek słuchu
- doskonalenie odczytywania mowy z ust
- zwracanie uwagi na poprawną wymowę
- doskonalenie sprawności manualnej, usprawnianie właściwych ruchów ręki podczas malowania.

Metody pracy:
- totalna komunikacja;
- słowna – pogadanka, formułowanie odpowiedzi na pytania;
- oglądowa – pokaz, ilustracje;
- praktycznego działania – praca w parku,
- ćwiczenia manualne – malowanie;

Formy pracy:
- praca w grupie,
- praca indywidualna.

Środki wspomagające działanie:
Kolorowe bibułki i piórka, identyfikator „Dyżurny ,” tygodniowa lista obecności, plansza pogodowa, emblematy przedstawiające różne elementy pogody, etykiety, kartki z kalendarza, plansza o jesieni, ilustracje różnych gatunków drzew, liści, owoców i warzyw, wiklinowy kosz na dary jesieni, zasuszone liście z drzew, kartki papieru, farby, klej.


PPZEBIEG ZAJĘĆ
I. ZAJĘCIA WSTĘPNE
1. Wzajemne powitanie się.
- Wspólne zaśpiewanie piosenki „Wszyscy są, witam was...”
- Zabawa integracyjna polegająca na dokończeniu zdań: „Dziś czuję się...”, „Lubię kiedy...”.

2. Zajęcia ruchowe, ćwiczenia oddechowe:
• Zabawa ruchowa ze śpiewem „Skarby jesieni“(Klanza)
• Ćwiczenia oddechowe „Jesienne liście”.
Umiarkowane i intensywne dmuchanie na kolorowe bibułki. Prawidłowe wdychanie powietrza (nosem) i wydychanie (ustami) – rozwijanie pojemności płuc.
- Ćwiczenia oddechowe "Jesienne zbiory" - preznoszenie papierowych owoców z drzew, za pomocą rurki, do odpowiednich koszyków.

3. Zajęcia porządkowe
• Wybór dyżurnego na cały tydzień. Ustalenie obowiązków dyżurnego. Przypięcie identyfikatora.
• Ćwiczenia kalendarzowe – ustalenie dnia tygodnia.
Uczniowie wymieniają po kolei dni tygodnia.
Wybrana przez nauczyciela osoba wymawia zdanie „Dzisiaj jest ......”. Utrwalenie pojęć – wczoraj – Wczoraj był .....”, jutro – Jutro będzie ......”.
• Sprawdzenie obecności uczniów – każde dziecko zaznacza swoją obecność przyklejając na tygodniowej liście obecności przy swoim nazwisku kółko w danym kolorze (każdy dzień tygodnia to inny kolor)
4. Obserwacja stanu pogody.
• Uczniowie prowadzą obserwację pogody, jaka jest w danym momencie. Dla ułatwienia zadania, nauczyciel zadaje pytania ukierunkowujące: Jaki kolor ma dzisiaj niebo? Czy świeci słońce? itp.
• Dzieci przyczepiają do tablicy pogody emblematy odpowiadające stanom pogodowym.
5. Sprawdzenie i ocena pracy domowej.
6. Zapoznanie dzieci z celem i przebiegiem zajęć.
7. Przygotowanie do wyjścia – przypomnienie zasad obowiązujących podczas spaceru.
8. Wyjście na spacer.

II. PRACA POZNAWCZA
1. Obserwacja dowolna – dzieci poruszają się po parku, poszukując skarbów jesieni. Znalezione dary wkładają do koszyka wiklinowego. Słuchanie i rozpoznawanie dźwięków z otoczenia (śpiew ptaków, szum liści, odgłosy zwierząt domowych itp.) Powrót do szkoły.
2. Obserwacja kierowana:
• Nauczyciel pokazuje planszę z paną jesień i kilka plansz dotyczących jesiennych darów, jakie można spotkać w parku i w sadzie.
• Rozmowa na temat spaceru i ukazanych ilustracji. Dzieci mówią co widziały podczas spaceru oraz jakie dary wkładały do koszyka.
3. Zabawa dydaktyczna „Segregowanie darów jesieni.“.
Nauczyciel prosi uczniów by posegregowały przyniesione dary w odpowiednie grupy wkładając je do pojemników. Nazywanie przez uczniów przyniesionych darów i skąd one pochodzą.

III. EKSPRESJA
1.Przygotowanie stanowiska pracy
Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie kartek, farb oraz wcześniej ususzonych liści.
2.Tworzenie kompozycji jesiennych z ususzonych liści na kartkach, upiększanie prac poprzez dopasowywanie jesiennych barw (farby) jako tła.
3.Zorganizowanie małej galerii prac uczniów.
IV. ZAJĘCIA KOŃCOWE
1.Podsumowanie wiadomości zdobytych na zajęciach.
2.Ocena pracy uczniów podczas zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.