X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20554
Przesłano:

Program kółka artystycznego przeznaczony do realizacji w gimnazjum specjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

STÓŁ NA RÓŻNE OKAZJE

Opracowanie:

mgr Arleta Królak

1. Ogólna charakterystyka programu.

Zajęcia kółka artystycznego nie należą do obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Są jednak
uzupełnieniem wiadomości i umiejętności zdobywanych na zajęciach edukacyjnych. Dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną ważne jest, by po ukończeniu gimnazjum byli przygotowani
do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Dlatego opracowałam program
kółka artystycznego, który jest ściśle związany z edukacyjnymi zadaniami szkoły,
tj. przekazywaniem uczniom możliwie najobszerniejszego zasobu wiedzy, kształceniem ich
umiejętności oraz wychowawczym wspomaganiem rozwoju ich osobowości.
W programie, który zatytułowałam „Stół na różne okazje”, zawarłam nie tylko propozycje
aranżacji stołu na różne święta i uroczystości rodzinne, ale też naukę pakowania prezentów,
przygotowywania elementów dekoracyjnych (świeczniki, serwetki, wizytówki), oraz przekazanie
podstawowych zasad zachowania się przy stole jako gość i jako gospodarz imprezy. Tematyka
zajęć została wpisana w rytm roku kalendarzowego z uwzględnieniem świąt i uroczystości
obchodzonych w Polsce.

2. Ogólne cele nauczania.

- wdrażanie do przestrzegania zasad savoir vivre
- rozwijane poczucia estetyki
- doskonalenie sprawności manualnej
- poznawanie nowych technik plastycznych
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej

3. Adresaci programu.

Niniejszy program jest przeznaczony do realizacji w klasach II-III gimnazjum specjalnego dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w grupach 5–7 osobowych
w wymiarze jednej godziny tygodniowo, podczas zajęć pozalekcyjnych.

4. Warunki realizacji programu.

• Czas realizacji programu

Program jest przeznaczony do realizacji w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum specjalnego dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

• Liczebność grupy

Najbardziej efektywna jest realizacja programu w zespołach 5 – 7 osobowych. Jest ona również możliwa w grupach o większej liczebności, ale może odbywać się to ze szkodą dla efektywności nauczania. Nauczyciel zobowiązany jest wtedy dostosować organizację przebiegu zajęć oraz gospodarowanie czasem do warunków, w jakich program jest realizowany.

5. Treści nauczania.

6. Oczekiwane osiągnięcia uczniów.

TREŚCI NAUCZANIA I OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

Lp.

Zagadnienia programowe
Tematyka zajęć
Treści nauczania
Cele operacyjne

1.
Savoir vivre
- Zasady zachowania się przy stole
Zapoznanie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami zachowania się przy stole.
Uczeń zna podstawowe zasady zachowania się przy stole. Potrafi prawidłowo posługiwać się sztućcami. Wie, że posiłki powinno się celebrować, a nie zjadać je w pośpiechu. Potrafi dobrać strój stosownie do okazji.

2.
Decoupage

- Obrączki do serwetek
- Pisanki
- Pudełko na drobiazgi
Kształcenie umiejętności wykorzystania odpadów typu rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych, serwetki papierowe, stare pudełka po kremach, puszki, wydmuszki z jaj.

Uczeń potrafi zastosować metodę decoupage do ozdobienia różnych przedmiotów codziennego użytku oraz wykonania ozdób na świąteczny stół.

3.
Ozdoby na stół
- Serwetki
Kształcenie umiejętności artystycznego składania serwetek papierowych i płóciennych.
Uczeń wie do czego służy serwetka, potrafi ją w artystyczny sposób złożyć i ułożyć na stole tak, aby oprócz funkcji praktycznej, spełniała też funkcję dekoracyjną. Wie również, że najbardziej eleganckie są serwetki płócienne, lecz ze względów praktycznych, najczęściej stosuje się ogólnodostępne serwetki papierowe.

- Stroiki
Kształcenie umiejętności wykorzystania różnych materiałów (igliwie, żywe kwiaty, liście, szyszki, muszle, suche gałązki, wstążki) do wykonania stroików okolicznościowych
Uczeń pozna tajniki tworzenia kompozycji z kwiatów żywych z wykorzystaniem różnych dodatków.
Potrafi wykonać bukiet lub stroik okolicznościowy.
Wie, że podarowując komuś kwiaty, wręczamy je zawsze „kwiatem zwróconym ku górze”

- Lampiony i świeczniki
Kształcenie umiejętności wykonywania osłonek na świeczki i świeczników
z wykorzystaniem znanych technik plastycznych

Uczeń wie kiedy i w jakich okolicznościach można użyć świec, jako ozdoby stołu.
Potrafi wykonać proste osłonki (lampiony) do świec.

4.
Komponowanie ozdobnych kart okolicznościowych z wykorzystaniem liternictwa
- Zaproszenia
- Wizytówki

Kształcenie umiejętności projektowania ozdobnych kart okolicznościowych, zaproszeń, wizytówek. Ćwiczenie
umiejętności redagowania krótkich tekstów.

Uczeń potrafi zaprojektować i wykonać zaproszenie oraz wizytówkę na stół z imionami zaproszonych gości. Wie, że zaproszenia na różne okazje należy wręczać z odpowiednim
wyprzedzeniem. Zna zasady sadzania gości za stołem.

5.
Pakowanie prezentów
- Projektowanie wzorów dekoracyjnych
Kształcenie umiejętności zdobienia papieru pakowego różnymi technikami
Uczeń potrafi skomponować wzór dekoracyjny na płaszczyźnie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
- Pakowanie prezentów o kształtach regularnych i nieregularnych

Kształcenie umiejętności pakowania prezentów o kształtach regularnych i nieregularnych.

Uczeń potrafi zapakować prezent o zróżnicowanych kształtach. Potrafi dobrać materiał pakunkowy w zależności od osoby , do których adresowany jest upominek (dziecko, równolatek, osoba dorosła)

6.
Aranżacja stołu
Przygotowanie stołu na różne uroczystości:
- urodziny
- komunia
- wigilia
- Wielkanoc
- spotkanie klasowe
- dzień matki

Kształcenie umiejętności przygotowania zastawy stołowej:
- wybór i nakrycie obrusa
- nakrycie talerzy
- nakrycie sztućców
- dobór naczyń do napojów
- dobór i przygotowanie ozdób na stół
Uczeń potrafi poprawnie nakryć stół na różne okazje. Potrafi dobrać kolorystykę i dodatki stanowiące jego ozdobę.
Zna zasady zachowania się przy stole jako gość.
Potrafi obsłużyć gości będąc gospodarzem imprezy.

7. Procedury osiągania celów i ocena osiągnięć uczniów.

Osiągnięcie przedstawionych celów zawartych w programie będzie możliwe tylko wtedy, gdy uczeń będzie świadomie uczestniczył w zajęciach i rzetelnie (w miarę swoich możliwości) wykonywał zadania – zarówno pod kierunkiem nauczyciela, jak i samodzielnie. Rola nauczyciela ogranicza się do roli instruktora.
Zajęcia kółka artystycznego nie podlegają ocenianiu. Jednak ważne jest zarówno dla uczestnika jak i nauczyciela określenie w jakim stopniu uczeń opanował zaproponowany
w programie materiał i jak tą wiedzą się posługuje. Takie sprawdzenie umiejętności zdobytych na zajęciach kółka artystycznego powinno odbywać się w sposób praktyczny. Najlepiej jeśli będzie to jakaś uroczystość szkolna, podczas której uczniowie będą mogli się zaprezentować. W szkole takich okazji nie brakuje. W sposób szczególny w Polsce celebrujemy Wigilię Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. Jest to doskonały moment, by uczniowie przygotowali szkolną Wigilię, czy śniadanie wielkanocne. Można też zaproponować mały poczęstunek imieninowy lub urodzinowy, który będzie również doskonałym sprawdzeniem się uczniów zarówno w roli gości, jak i gospodarzy. Dobrze, jeśli nauczyciel (instruktor) motywując podopiecznych do dalszego działania, udzieli im odpowiednich wskazówek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.