X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2051
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Opiekun stażu:

Data rozpoczęcia stażu: 03. 09. 2007r.
Data zakończenia stażu: 04. 07. 2008r.

Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Wstępna samoocena
autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
na bieżąco
wdrażanie wniosków do planu rozwoju

6. ust.2 pkt 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowanie przedszkola

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego nauczyciela
analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, pozyskanie informacji w internecie
wrzesień
opracowanie planu rozwoju, rozpoczęcia stażu

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
rozmowy, hospitacje, kontrakt
wrzesień
na bieżąco
współpraca z opiekunem stażu

Poznanie aktów prawnych dotyczących przedszkola
analiza ustaw i rozporządzeń
wrzesień, na bieżąco
znajomość swoich praw i obowiązków nauczyciela
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola oraz obowiązującą dokumentacją
zapoznanie się z planem rozwoju, programem wychowawczym, statutem przedszkola, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Regulaminem Pracy
wrzesień
na bieżąco
systematyczna organizacja pracy własnej

Uczestnictwo w działaniach wewnątrz przedszkolnych
obecność na zebraniach i radach pedagogicznych, naradach szkoleniowych, uzupełnianie kroniki przedszkola, wystawa szopek krakowskich, targi edukacyjne, konkurs – zabawka ekologiczna na bieżąco

promocja przedszkola, doskonalenie działań własnych
Dokumentacja realizacji planu rozwoju
gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, itp.
analiza własnych działań i ocena skuteczności
na bieżąco

właściwa dokumentacja dotycząca przebiegu stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania
opracowanie sprawozdania z planu rozwoju
na bieżąco
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

6. ust. 2 pkt 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

Przygotowanie pomocy i środków dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć przedszkolnych, wystrój sali
współpraca z dyrektorem placówki i pozostałymi nauczycielami
na bieżąco
atrakcyjność zajęć, skuteczność oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
Poznawanie nowych metod i form pracy z dziećmi
studiowanie literatury, hospitacje zajęć
na bieżąco
zwiększenie efektywności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego kursy metodyczne, szkolenia, warsztaty, aktywny udział we wszystkich formach kształcenia zawodowe w przedszkolu
na bieżąco
zwiększenie kompetencji pedagogicznych
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków
na bieżąco
wzbogacenie warsztatu pracy o scenariusze zajęć, programy, plany

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
współpraca z nauczycielami, dzielenie
się doświadczeniem, analiza i samoocena
na bieżąco
zgodna współpraca z personelem przedszkola, nowe doświadczenia zawodowe

Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i internetu w pracy pedagogicznej
praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem zajęć na bieżąco
usprawnianie pracy, dzielenie się swoja wiedzą

6. ust. 2 pkt 3.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci

Poznawanie sytuacji rodzinnej zeszyt kontaktów z rodzicami, karty obserwacji, półroczne informacje dla rodziców o osiągnięciach dzieci na bieżąco,
według zainteresowań rodziców
obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi i rodzicami, organizowanie spotkań z psychologiem

Współpraca z rodzicami i dziećmi
uzupełnianie tablicy informacyjnej dotyczącej oświaty zdrowotnej
spotkanie organizacyjne z rodzicami, festyn rodzinny – pasowanie na sześciolatka
zajęcia otwarte – muzyka pędzlem malowana
kri – orgiami – papieroplastyka – zajęcia otwarte
bajka dla dzieci, spotkanie wigilijne,
Dzień Babci i Dziadka, rodzinne kolędowanie, półroczna informacja o osiągnięciach dzieci
bal karnawałowy, spotkanie z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody
zabawy matematyczne – zajęcia otwarte
spotkanie z rodzicami
Dzień Matki i Ojca, instrumenty muzyczne – konkurs dla rodziców
festyn rodzinny, zakończenie roku szkolnego
na bieżąco
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

troska o dobry kontakt z rodzicami, promowanie przedszkola
Stymulowanie różnorodnej aktywności dzieci
wyjścia – poznawanie naszej okolicy – album
zajęcia – ceramika
spotkanie andrzejkowe na ludowo, kri – orgiami – zajęcia z papieroplastyki
bajka dla dzieci, wyjazd – wystawa szopek krakowskich
Dzień Babci i Dziadka, rodzinne kolędowanie
koncert – Dzieci dzieciom
konkurs – Palmy i pisanki, zabawy matematyczne – zajęcia otwarte
konkurs – zabawka ekologiczna,
Dni Ziemi, papieroplastyka – wiosna
Dzień Matki i Ojca
wycieczka z okazji Dnia Dziecka, festyn na zakończenie roku szkolnego na bieżąco,
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
rozmowy, wycieczki, konkursy, zabawy, spotkania

6. ust.2 pkt 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć opiekuna stażu i innych nauczycieli
obecność na zajęciach opiekuna, rozmowy pohospitacyjne
jeden raz w miesiącu
doskonalenie własnego warsztatu pracy
Organizowanie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu

Zajęcia dydaktyczne, rozmowy pohospitacyjne
jeden raz
w miesiącu
doskonalenie warsztatu pracy
Analiza i samoocena własnych zachowań
analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych
na bieżąco
wnioski do dalszej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.