X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19970
Przesłano:
Dział: Języki obce

Brytyjska Rodzina Królewska. Kontrakt projektu edukacyjnego w gimnazjum

KONTRAKT

Temat projektu : Brytyjska Rodzina Królewska
/ British Royal Family /.

Cele projektu :

* przybliżenie uczniom postaci królowej Elżbiety II oraz członków jej rodziny
* zapoznanie uczniów z istotnymi faktami i informacjami na temat członków Brytyjskiej Rodziny Królewskiej np. stopień pokrewieństwa z królową, sposób spędzania czasu, miejsce zamieszkania
* zaznajomienie uczniów z pojęciami związanymi z tradycjami i obyczajami związanymi z Brytyjską Rodziną Królewską

Przedmiot badań :

Projekt edukacyjny BRITISH ROYAL FAMILY ma na celu przybliżenie uczniom faktów na temat najważniejszej osoby w Wielkiej Brytanii tzn. obecnie panującej królowej Elżbiety II a także informacji na temat członków jej rodziny. Przedmiotem badań zostanie więc objęta Brytyjska Rodzina Królewska. W ramach projektu uczniowie także pogłębią informacje na tematy związane z obyczajami panującymi wśród członków rodziny królewskiej, sposobami spędzania przez nich wolnego czasu, miejscem zamieszkania monarchini itp. Projekt obejmuje poniekąd treści związane z historią a więc uczniowie przypomną również definicję monarchii parlamentarnej. Projekt edukacyjny BRITISH ROYAL FAMILY pozwala na wyrobienie wśród uczniów szacunku dla odmiennej kultury i tradycji. Już od wielu lat zdajemy sobie sprawę jak ważna jest we współczesnym świecie nauka języków obcych a realizacja projektu o królowej angielskiej i jej bliskich wzmacnia wśród uczniów motywację poznawczą.

Terminy konsultacji z nauczycielem :

- ...31.03.2011 r. ........................................

- ...20.04.2011 r........................................

- ...06.05.2011 r........................................

- ...12.05.2011 r........................................
Termin zakończenia projektu i przedstawienia sprawozdania :24.05.2011 r.

Termin i forma prezentacji projektu : ..31.05.2011 r...................

...Projekt zostanie zaprezentowany w ........................................

...............na forum publicznym........................................

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu :

W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do oceny etapowej uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów niedotrzymania terminów na forum grupy w obecności nauczyciela.
Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartymi w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem oraz udziału w prezentacji projektu. Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych terminach oraz służenia uczniom pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje.


Data zawarcia kontraktu : ...31.03.2011 r........................................

Opiekun projektu edukacyjnego : mgr ...........................

Uczniowie odpowiedzialni za wykonanie projektu :

1) LIDER GRUPY – .......................
........................................

2) ........................................

3) ........................................

4) ........................................


Prowadzący projekt :

...................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.