X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19973
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji języka angielskiego "US cross-continental tours"

Konspekt lekcji języka angielskiego.

Temat lekcji: “US cross – continent tours ” – listening and reading.
Klasa: II B
Data: 20.05.2009 r.

Cele lekcji:
- uczeń ćwiczy umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem (uczeń potrafi odszukać określone informacje ogólne lub szczegółowe w czytanym tekście, uczeń po przeczytaniu tekstu potrafi odróżnić prawdziwą informację od fałszywej ),
- uczeń poznaje nowe słownictwo ,
- uczeń ćwiczy umiejętność ustnego komunikowania się w języku angielskim,
- uczeń kształtuje sprawność poprawnego czytania w języku angielskim,
- uczeń doskonali umiejętność pracy w parach i grupach.

Metody i formy pracy:

- praca w parach ,
- praca w grupach,
- praca z całą klasą ,
- praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne:

- podręcznik CLICK ON 2,
- odtwarzacz i płyta CD z nagraniem,
- karty pracy,
- mapa,
- tablica.

Przebieg lekcji:

1) Czynności organizacyjne w języku angielskim :
a) przywitanie z klasą,
b) sprawdzenie listy obecności.
2) Sprawdzenie zadania domowego z poprzedniej lekcji - uczniowie mieli za zadanie udzielić pisemnie odpowiedzi na 3 pytania do dialogów z podręcznika ( str.66, ćw.5 ).
3) Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w zeszytach.
4) Wprowadzenie uczniów do tematu lekcji ( podczas lekcji uczniowie będą pracować z tekstem z podręcznika zawierającym obszerną reklamę wycieczki do 5 dużych miast w USA – nauczyciel pokazuje uczniom miasta na mapie ).
5) Prezentacja przez nauczyciela nowego słownictwa z tekstu z podręcznika ( str.71 ):
a) nauczyciel tłumaczy uczniom na język polski słownictwo zaznaczone w
tekście pogrubioną czcionką,
b) nauczyciel rozdaje uczniom kartki zawierające więcej nieznanego słownictwa z tekstu.
6) Zapoznanie się przez uczniów z nowym słownictwem.
7) Wysłuchanie przez uczniów tekstu z podręcznika z płyty CD.
8) Czytanie na głos przez kilku wybranych uczniów uprzednio wysłuchanego tekstu.
9) Zadawanie uczniom przez nauczyciela pytań do tekstu ( ustnie ) w celu sprawdzenia zrozumienia przez nich tekstu i udzielanie przez uczniów odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania w języku angielskim.
10) Wykonywanie przez uczniów w parach dwuosobowych ćwiczenia typu prawda / fałsz - uczniowie zaznaczają w ćwiczeniu z podręcznika czy zdania do tekstu są prawdziwe ( T ) czy fałszywe ( F ), a następnie znajdują w przeczytanym tekście odpowiednie fragmenty potwierdzające słuszność ich wyboru ( podręcznik, str.71, ćw. 22 ).
11) Wspólne sprawdzenie z całą klasą przez nauczyciela ćwiczenia typu prawda / fałsz.
12) Podział uczniów na 5 grup czteroosobowych – każda grupa ma za zadanie przetłumaczyć na język polski jeden paragraf tekstu z podręcznika opisujący kolejne miasto w USA :
- grupa 1 – New York,
- grupa 2 – Washington DC,
- grupa 3 – Chicago,
- grupa 4 – Las Vegas,
- grupa 5 – San Francisco.
13) Tłumaczenie przez poszczególnych uczniów z wyznaczonych grup kolejnych paragrafów tekstu z podręcznika na język polski.
14) Podanie przez nauczyciela zadania domowego – uczniowie mają za zadanie udzielić w zeszytach pisemnie odpowiedzi pełnymi i poprawnymi zdaniami na pytania do tekstu przeczytanego na lekcji (pytania znajdują się na kartkach rozdanych przez nauczyciela każdemu uczniowi ).
15) Podsumowanie zajęć / ocena pracy uczniów.
16) Pożegnanie z klasą i zakończenie lekcji.

Opracowała:
Marta Szutkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.