X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19910
Przesłano:

Graficzna interpretacja danych. Scenariusz lekcji informatyki

Wieluń dn. 22.IV.2013

Scenariusz lekcji informatyki

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu

Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Paweł Podyma
Klasa: Ia
Czas trwania: 45 min
Data: 22.IV.2013
Temat lekcji: Graficzna interpretacja danych.

Cel ogólny: poznanie różnych typów wykresów dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym i ich zastosowanie w praktyce przy użyciu różnych typów danych i w różnych sytuacjach

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- rozumie w jakim celu stosuje się wykresy w arkuszu kalkulacyjnym
- potrafi tworzyć zadany wykres na podstawie danych
- potrafi zaproponować optymalny rodzaj interpretacji graficznej przykładowych danych
-potrafi interpretować i modyfikować dowolny wykres w arkuszu

Kompetencje kluczowe:
1. Doskonalenie umiejętności informatycznych (Z3)
• Uczeń utrwala wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach i wprowadza ją w życie (T4, T2)
2. Skuteczne porozumiewanie się (C2)
• Uczeń potrafi odnaleźć zadanie w sieci LAN i zrozumieć je (T4)
3. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy (C1)
• Uczeń podejmuje próby rozwiązania zadania. (T1)
• Potrafi określić cel zadania i kolejność wykonywanych czynności. (T1)
• Potrafi wykorzystać wiedzę z innych dziedzin i zastosować ją w rozwiązaniu (T2)

Metody:
• prezentacja multimedialna
• praca z komputerem

Środki dydaktyczne: komputery, rzutnik multimedialny, tablica


Przebieg lekcji

1. Czynności organizacyjne

Nauczyciel:

Sprawdzenie obecności

2. Omówienie potrzeby stosowania i miejsca wykorzystania wykresów

Nauczyciel:

Nauczyciel omawia różne sposoby prezentacji danych; porównuje zwykłą tabelę z danymi oraz wykres danych

Uczniowie:

Uczniowie zapoznają się z w/w tematem; starają się znaleźć zalety stosowania graficznej prezentacji danych

Uwagi:
Zwrócić uwagę na zalety wykresów w prezentacji danych

3. Omówienie rodzajów wykresów dostępnych w Excelu i ich zastosowanie praktyce

Nauczyciel:

Nauczyciel przedstawia uczniom następujące tematy :
- rodzaje wykresów
- czynności wymagane przy tworzeniu wykresu w Excelu

Uczniowie:

Uczniowie zapoznają się z w/w tematem poprzez obserwację dwóch przykładów

Uwagi:

Zwrócić uwagę na prezentacje zależności y(x) oraz prezentacje danych statystycznych

4. Samodzielne wykonanie graficznej interpretacji dla zadanych danych

Nauczyciel:

Nauczyciel zadaje uczniom zadanie polegające na wykonaniu wykresu dla przykładowych danych

Uczniowie:

Uczniowie wykonują zadanie stosując wybrany przez siebie typ wykresu

Uwagi:

- wybrać prezentacje zależności matematycznej y(x)
-zwrócić uwagę na typ wykresu, czy wszyscy wybrali poprawny

5. Omówienie możliwości modyfikacji, ustawienia różnych wykresów

Nauczyciel:

Nauczyciel przedstawia uczniom zagadnienie formatowania wykresów, np:
- zmiana jednostek osi wykresu
- zmiana typu wykresu
- itd...

Uczniowie:

Uczniowie zapoznają się z w/w tematem poprzez obserwację działań nauczyciela poprzez projektor multimedialny

Uwagi:

Zwrócić uwagę możliwość modyfikacji typu wykresu, już po wykonaniu wykresu

6. Samodzielne wykonanie modyfikacji wykresu

Nauczyciel:

Nauczyciel zadaje uczniom zmiany do przeprowadzenia na jednym z wcześniej wykonanych wykresów

Uczniowie:

Uczniowie wykonują zadanie

7. Podsumowanie tematu.

Nauczyciel:

Nauczyciel podsumowuje temat, zwracając uwagę uczniom na szerokie zastosowanie wykresów oraz na to, że będą się z nimi bardzo często spotykać

Uczniowie:

Uczniowie zapoznają się z argumentami, dodają własne

Uwagi:

Zwrócić uwagę na dokładność wykonania wykresu przez arkusz

8. Praca domowa

Nauczyciel:

Nauczyciel zadaje uczniom wyszukanie w literaturze, Internecie wykresów, których nie wykonywano na zajęciach i przygotowanie na następną lekcję procedury wykonania jednego z takich wykresów

Uczniowie:

Uczniowie notują pracę domową

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.