X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19885
Przesłano:

Zasady doju ręcznego i mechanicznego - konspekt lekcji z produkcji zwierzęcej

Konspekt lekcji z przedmiotu
PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Temat lekcji: Zasady doju ręcznego i mechanicznego.

CEL OGÓLNY: Omówienie zasad prawidłowego przeprowadzenia doju ręcznego oraz mechanicznego

CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI:

1.wiadomości i ich rozumienie:
uczeń zna zasady prawidłowego przeprowadzenia doju,
wie jakie są czynności przygotowujące krowę do doju,
uczeń zna sposoby doju właściwego,
uczeń zna czynności jakie wykonuje się po zakończeniu doju.

2.umiejętności:
potrafi wykonać czynności przedudojowe,
potrafi opisać dój ręczny trzema sposobami,
scharakteryzuje dój mechaniczny dojarką bańkową,
opisze na czym polega tzw. podój mechaniczny,
przedstawi zasady postępowania z mlekiem po skończeniu doju,
scharakteryzuje zasadę działania hal udojowych.

Ocenie podlegać będzie:
aktywność,
wiedza uczniów.

Metody pracy:
wykład,
dyskusja,
praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
podręcznik
film instruktażowy pokazujący zasadę dojenia mechanicznego,
czasopisma specjalistyczne.


PRZEBIEG LEKCJI:

1.Nauczyciel wprowadza uczniów do sali.
Uczniowie zajmują miejsca w ławkach.
Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza listę obecności, zaprowadza ład i porządek.

2.Nauczyciel podaje temat lekcji.

3.Uczniowie pytani przez nauczyciela przypominają wiadomości poznane na lekcjach poprzednich.

4.Nauczyciel tłumaczy temat lekcji.

5.Omówienie zasad prawidłowego przeprowadzenia doju oraz czynności przygotowujące krowę do doju.
Zapisanie notatki: Czynnościami przedudojowymi są:
- przedzdajanie polegające na zdojeniu z każdej ćwiartki wymienia pierwszych strug mleka w celu sprawdzenia jego barwy i konsystencji. Barwa mleka powinna być biała do kremowej,a konsystencja płynna. Wszelkie zmiany w barwie czy konsystencji mleka świadczą o tym, że chore wymię.
- oczyszczanie wymienia polegające na przetarciu suchą lub specjalnie nasączoną jednorazową ściereczką,
- masaż wymienia, wykonuje się go w celu pobudzenia układu nerwowego i wywołania wydzielania się hormonu oksytocyny, a tym samym odruchu oddawania mleka.

6.Scharakteryzowanie sposobów doju właściwego.
Zapisanie notatki: Znane są dwa sposoby doju: ręczny i mechaniczny.
Dój ręczny. W praktyce spotyka się trzy sposoby doju ręcznego: piąstkowanie, osmykiwanie i kciukowanie. Jedynym prawidłowym sposobem doju jest piąstkowanie. Sposób ten najbardziej przypomina ssanie krowy przez cielę.
Dój mechaniczny. W zależności od rodzaju obory dój mechaniczny może być przeprowadzony na stanowisku albo w hali udojowej. W oborach uwięziowych mogą być instalowane dojarki bańkowe lub przewodowe. W oborach wolnostanowiskowych dój odbywa się w specjalnych pomieszczeniach zwanych dojarnią lub halą udojowa.

7.Oglądanie filmu pokazującego przebieg doju w hali udojowej.
W filmie przedstawione jest, postępowanie przed dojem, dój właściwy, podój mechaniczny, postępowanie z wymieniem po doju, oraz zasady postępowania z mlekiem.

8.Dyskusja nauczyciela z uczniami na temat obejrzanego filmu.

9.Wyszukiwanie przez uczniów w czasopismach informacji na temat sposobów i przeprowadzania doju.

10.Nauczyciel dokonuje podsumowania lekcji – rekapitulacja materiału.

11.Nauczyciel kończy zajęcia, sprawdza porządek w klasie, uczniowie opuszczają salę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.