X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19881
Przesłano:

Konspekt lekcji z mechanizacji rolnictwa

Konspekt lekcji z przedmiotu
MECHANIZACJA ROLNICTWA

CEL OGÓLNY: Omówienie sposobów zbioru i transportu zielonek i siana.

CELE SZCZEGÓŁOWE LEKCJI:

1.wiadomości i ich rozumienie:
uczeń zna wymagania agrotechniczne dotyczące zbioru siana,
zna podział pras zbierających,
wie do czego służy owijarka bel,
zna podział przyczep zbierających,

2.umiejętności:
potrafi rozróżnić prasę tłokową od zwijającej,
wymieni podstawowe zespoły robocze prasy wysokiego stopnia zgniotu,
wymieni regulacje zespołów roboczych stosowane w prasie tłokowej,
opisze sposób pracy prasy zwijającej i rolującej,
przedstawi zasady pracy owijarek do sianokiszonek,
opisze sposób pracy przyczepy zbierającej.

Ocenie podlegać będzie:
aktywność,
wiedza uczniów.

Metody nauczania:
wykład,
pogadanka,
praca w grupach.

Pomoce dydaktyczne:
katalog maszyn rolniczych,
instrukcja obsługi prasy wysokiego stopnia zgniotu,
czasopisma specjalistyczne.


PRZEBIEG LEKCJI:

1.Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.

2.Zapoznanie uczniów z tematem lekcji.

3.Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji.

4.Omówienie wymagań agrotechnicznych dotyczących zbioru siana w postaci luźnej i zagęszczonej.

5.Omówienie podziału pras zbierających.
Zapisanie notatki: W zależności od kształtu komory prasowania prasy dzieli się na tłokowe i zwijające (rolujące). W prasach tłokowych materiał jest formowany w postaci bel prostopadłościennych, a w prasach zwijających – w postaci walców.
Ze względu na stopień sprasowania (zgniotu) rozróżnia się prasy niskiego i wysokiego stopnia zgniotu.

6.Zapoznanie z podstawowymi zespołami roboczymi w prasie i opisanie budowy i zasady działania poszczególnych elementów, oraz ich regulacji.
Zapisanie notatki: W prasie zbierającej wysokiego stopnia zgniotu Z224 podstawowymi zespołami roboczymi są: podbieracz, zespół podający, zespół prasujący i zespół wiążący.

7.Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat sposobu pracy prasy kostkującej i zwijającej.

8.Wskazanie różnic w budowie i sposobie pracy między prasą tłokową a zwijającą.

9.Praca z katalogiem maszyn rolniczych. Wyszukiwanie pras i charakteryzowanie parametrów dotyczących poszczególnych maszyn.

10.Wyjaśnienie pojęcia owijarka bel, oraz wyjaśnienie zasady działania owijarki.

11.Omówienie przyczep zbierających, budowa i zasada działania.

12.Podsumowanie lekcji:
Pasze objętościowe możemy zbierać w postaci luźnej oraz zagęszczonej.
Do zbioru i transportu pasz luźnych użyjemy przyczep zbierających, umożliwiających zbieranie siana ułożonych w wały i załadunek ich do skrzyni ładunkowej przyczepy.
Za pomocą pras tłokowych i rolujących możemy zbierać siano w wyniku zagęszczenia luźnych źdźbeł, tj. przez prasowanie. Dzięki sprasowaniu siana uzyskujemy bele o różnej masie objętościowej, co umożliwia lepsze wykorzystanie ładowności środków transportowych i pomieszczeń magazynowych.

13.Zadanie domowe:Wskaż różnice w sposobie wiązania bel w prasie kostkującej i rolującej.

14. Nauczyciel kończy zajęcia, sprawdza porządek w klasie, uczniowie opuszczają salę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.