X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19768
Przesłano:

Sprawozdanie częściowe - mianowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za okres 1.09.2011 – 30.06.2013

Imię i nazwisko: Anna Olitkowska
Opiekun stażu:


Rodzaj działań i przedsięwzięć zgodnie z rozporządzeniem:

§ 7 ust.2 pkt.1

Działania i przedsięwzięcia nauczyciela:

Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Nawiązanie współpracy oraz konsultacje z opiekunem stażu.
Zapoznanie się z priorytetowymi działaniami Szkoły.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawczego.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Udział w pracach zespołów nadzorujących próbny egzamin maturalny oraz egzamin maturalny – jako przewodniczący lub członek.
Aktywny udział w komisjach KiP i PDW – praca nad dokumentacją.
Udział w komisji egzaminów poprawkowych.
Sporządzenie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i chemii.
Sporządzenie przedmiotowych planów pracy z matematyki i chemii dla prowadzonych klas.
Opracowanie wraz z innymi nauczycielami programów nauczania chemii i matematyki dla klas pierwszych obowiązujących od 1.09.2012.
Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu.
Udział w radach szkoleniowych:
• Pomoc pedagogiczna w świetle nowych przepisów
• Od nowej podstawy programowej do programu nauczania
• Odpowiedzialność prawna nauczyciela0 2.04.2012
• Profilaktyka uzależnień 7.03.2013
• Trudności dyslektyczne uczniów w opinii rodziców, uczniów, nauczycieli
• Uczniowie przewlekle chorzy – jak z nimi postępować?
• Budowanie dobrej relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestnictwa w wychowaniu dziecka 26.03.2013

Udział w formach doskonalenia:
• Co nowego w matematyce? Nowa Matematyka do nowej podstawy programowej Gdańsk 13.03.2012 (2h).
• Prezentacja nowości wydawniczych w szkole ponadgimnazjalnej (matematyka, chemia) Tczew 14.05.2012 (2h).
• Edukacja i profilaktyka, jako forma przeciwdziałania zagrożeniom HIV/AIDS
i narkomanii Wandzin 11.10.2012 (8h).
• Matura z matematyki a reforma programowa Tczew 15.11.2012 (2h).
• Poznać i zrozumieć przekształcenia wykresów funkcji. Jak wykorzystać elektroniczny podręcznik na lekcjach matematyki Tczew 21.03.2013 (2h)
• Nowe wyzwania, nowe zadania czyli z matematyką w przyszłość Gdańsk 16.04.2013 (2h).
• Kierownik wycieczek szkolnych CEN Gdańsk 8 i 10.05. 2013 (10h)
• Konstruowanie narzędzi diagnozujących osiągnięcia uczniów CEN Gdańsk
7,8, 14.06.13 (15h).
Udział w konferencjach metodycznych:
• Podsumowanie matur próbnych ZSE Tczew 11.01.2012.
• Analiza matur próbnych ZSE Tczew 27.03.2012
• Spotkanie dotyczące matury rozszerzonej z matematyki w 2015 ZSE Tczew 15.01.2013 i 24.01.2013
• Analiza i interpretacja wyników matury próbnej ZSE Tczew 19.03.2013

§ 7 ust.2 pkt.2

Działania i przedsięwzięcia nauczyciela:

Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.
Od dnia 1.09.2012 wychowawca klasy 3a.
Rozmowy i współpraca z wychowawcami innych klas oraz pedagogiem szkolnym.
Prowadzenie zebrań z rodzicami , rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów.
Obserwacje uczniów zbieranie informacji o nich – wywiady , ankiety.
Przygotowanie konkursów:
• Konkurs wiedzy matematycznej 30.05.2012, oraz 05.06.2013
• Konkurs matematyczno – przyrodniczy 05. 2012, oraz 7.06.2013
Opracowanie zadań do matury próbnej klas trzecich w 2012 i 2013.
Przeprowadzenie testów kontrolnych po gimnazjum we wszystkich klasach pierwszych
w 2011, oraz w klasie 1e w 2012.
Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów.
Wdrażanie i rozwijanie metod aktywizujących.


Udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Szkołę i samorząd lokalny:
• Udział w akademiach organizowanych w danym roku szkolnym;
• Udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym dla Pawła Pączka;
• Maraton Matematyczny udział w przygotowaniu 30.03.2012;
• Udział spektaklu profilaktycznym „ Koń trojański ‘’ 23.04.2012;
• Udział w koncercie ,,Tacy Sami” w ramach obchodów 50 – lecia Szkoły 8.10.2012;
• Aktywny udział w przygotowaniu konferencji „Co robić, aby uczniowie chodzili do szkoły?” 9.10.2012;
• Udział w uroczystościach obchodów 50 – lecia szkoły 12.10.2012;
• Współorganizator szkolnych andrzejek 30.11.2012;
• Udział i pomoc w organizacji uroczystości zakończenia klas maturalnych 26.04.2013;
• Współorganizator wycieczki klasowej do Mikoszewa 16 – 17. 06.2013;

§ 7 ust.2 pkt.3

Działania i przedsięwzięcia nauczyciela:

Umieszczenie na stronach internetowych publikacji dotyczących pracy zawodowej.
Opracowanie dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TI.
Wykorzystywanie zasobów Internetu do poszerzania bazy dydaktycznej z chemii
i matematyki.
Prowadzenie dziennika wirtualnego.
Udział w e–konferencji: Uczymy bez rutyny. Nowe narzędzia dydaktyczne w przygotowaniach do matury 28.05.2013
§ 7 ust.2 pkt.4

Działania i przedsięwzięcia nauczyciela:

Rozwiązywanie bieżących konfliktów w ramach pracy wychowawcy.
Indywidualizacja procesu nauczania.
Współpraca z rodzicami uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

§ 7 ust.2 pkt.5

Działania i przedsięwzięcia nauczyciela:

Analiza ustaw o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich.
Aktualizacja zasobów oświatowych aktów prawnych i ich analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.