X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19764
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów "Szkoła jako miejsce zdobywania wiadomości i umiejętności"

Ankieta skierowana do uczniów "Szkoła jako miejsce zdobywania wiadomości i umiejętności"

1.Czy nauczyciele na początku roku szkolnego przedstawili przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych i rocznych?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

2.Czy nauczyciele na początku roku szkolnego poinformowali uczniów o wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu zawartych w podstawie programowej?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

3.Czy nauczyciele na początku lekcji podają cel zajęć i objaśniają czego uczniowie się nauczą?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

4.Czy nauczyciele ucząc nowych umiejętności stopniują trudność wykonywanych przez uczniów ćwiczeń, zaczynając od najprostszych?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

5.Czy nauczyciele przekazują treści zawarte w materiale nauczania w sposób zrozumiały?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

6.Czy nauczyciele dostosowują tempo wykonywania ćwiczeń do możliwości uczniów w klasie?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

7.Czy wykład stanowi najwyżej 25% lekcji, a pozostały czas jest przeznaczany na różnego rodzaju ćwiczenia?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

8.Czy nauczyciele realizując nowy temat sprawdzają, czy uczniowie dobrze go zrozumieli zadając pytania i ćwiczenia kontrolne?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

9.Czy na lekcjach uczniowie pracują zespołowo, w grupach lub w parach?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

10.Czy nauczyciele wyjaśniają sposób realizacji zadań uczniom, którzy zwrócili się do niech o pomoc?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

11.Czy czas trwania lekcji jest efektywnie wykorzystany?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

12.Czy nauczyciele po zrealizowaniu działu (określonej partii materiału) sprawdzają stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

13.Czy nauczyciele zwracając sprawdziany informują uczniów o popełnionych błędach?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

14.Czy po dokonaniu oceny sprawdzianu przez nauczyciela, wiesz jakie błędy popełniłeś, co umiesz, a nad czym powinieneś popracować?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

15.Czy po opublikowaniu wyników sprawdzianu, nauczyciele ćwiczą z uczniami te umiejętności, których uczniowie nie opanowali?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

16.Czy, aby uzyskać pozytywną ocenę końcową z jakiegoś przedmiotu musisz korzystać z korepetycji?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

17.Czy nauczyciele umożliwiają poprawę ocen niedostatecznych uzyskanych ze sprawdzianów?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

18.Czy uczniowie w Twojej klasie uzyskują ze sprawdzianów wyniki obejmujące całą skalę ocen (od 1 do 6)?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

19.Czy oceny, które otrzymałeś na koniec semestru są adekwatne do Twojej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie

20.Napisz co można zmienić w szkole, aby zachęcić uczniów do nauki? /pytanie otwarte/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.