X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19874
Przesłano:
Dział: Ankiety

Patriotyzm w rozumieniu współczesnego Polaka - wyniki ankiety

Przedstawione wyniki ankiety zamieściłam w zestawieniu zbiorczym (tabela) na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie na początku maja 2013 r. email: zs@rudahuta.pl

„Patriotyzm w rozumieniu współczesnego Polaka”.
Przedstawienie wyników ankiety
W Zespole Szkół w Rudzie-Hucie została przeprowadzona ankieta dotycząca postaw i wydarzeń patriotycznych w ujęciu historycznym i współczesnym. Ankieta objęła swym zasięgiem 152 osoby: 120 uczniów (5 klas szkoły podstawowej, 4 klasy gimnazjum) i 32 osoby dorosłe (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, rodzice).
Ankietę opracowała i przeprowadziła Barbara Gałus. Przed rozdaniem ankiet zostały przeprowadzone w klasach pogadanki wyjaśniające pojęcia: patriotyzm, patriota, wydarzenie patriotyczne, postawa patriotyczna w rozumieniu historycznym oraz współczesnym. Ankieta została podzielona na 3 obszary:
-Z PRZESZŁOŚCI NARODU POLSKIEGO
-Z ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW
-Z ŻYCIA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa

Z PRZESZŁOŚCI NARODU POLSKIEGO
I. Wymień Polaka na przestrzeni wieków, który zasłużył na miano patrioty:

Fryderyk Chopin - 23 %
Por. Zbigniew Twardy – 18%
Józef Piłsudski – 17%
Mieszko I – 17%
Brak odpowiedzi – 15%

Inne: H. Sienkiewicz, J. H. Dąbrowski, M. Konopnicka, Jan Paweł II, A. Mickiewicz, J. Tuwim, L. Kaczyński, B. Chrobry, K. Wielki, J. Wybicki

II. Wymień wydarzenie z przeszłości świadczące o patriotyzmie narodu polskiego.

Udział Polaków w II wojnie św. – 35%
Powstanie Styczniowe – 25%
Udział Polaków w I wojnie św. – 18%
Brak odpowiedzi – 14%
Inne wydarzenia:

Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 Maja, odzyskanie niepodległości 11 list., katastrofa smoleńska.
Z ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW
III. Wymień Polaka patriotę współcześnie żyjącego.

Bronisław Komorowski– 25 %
Kamil Stoch - 20%
Miejscowy wójt – 14%
Miejscowy proboszcz -8%
Brak odpowiedzi – 22%

Inni: R. Lewandowski, J. Kaczyński, A. Małysz, J. Błaszczykowski, żołnierze, kibice,
J. Kowalczyk, P. Żyła.

IV. Podaj przykład zdarzenia świadczącego o patriotycznej postawie Polaków z ostatnich 10 lat.

33 % ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.

Obchodzenie rocznic narodowych – 32 %
Rekonstrukcje bitew – 20 %
Wywieszanie flagi – 8 %

Z ŻYCIA SZKOŁY
V. Podaj przykład patriotycznej postawy uczniów naszej szkoły z ostatnich
2 lat.

Udział w akademiach szkolnych – 35%
Wywieszanie flagi – 20%
Szacunek do hymnu – 18 %
Brak odpowiedzi – 23%

Inne: projekt gimnazjalny o Powstaniu Styczniowym, kibicowanie reprezentacji narodowej, poznawanie historii Polski, udział w konkursach historycznych.

VI. Skąd współczesna młodzież czerpie wzorce patriotyzmu?

Od rodziców – 22%
Od nauczycieli – 18%
Z telewizji – 15 %
Ze szkoły, z książek, z kościoła – po 12%

Inne: z domu rodzinnego, z przeszłości Polski, z prasy, z Internetu, z biblioteki, od dawnych patriotów.

VII. Czy we współczesnej Polsce potrzebne są postawy patriotyczne?

97% ankietowanych odpowiedziało, że w Polsce są potrzebne postawy patriotyczne.


Gimnazjum

22 % ankietowanych uzasadniło swój wybór.
26 % badanych miało problem z podaniem 5 patriotów i zdarzeń z przeszłości Polski.

Z PRZESZŁOŚCI NARODU POLSKIEGO
I. Wymień 5 najwybitniejszych Polaków na przestrzeni wieków, którzy zasłużyli na miano patrioty. Uzasadnij swój wybór.

Adam Mickiewicz – 53 % wskazań ankietowanych
Tadeusz Kościuszko – 38 %
Józef Piłsudski –32 %
Jan Kochanowski – 27%
Jan Paweł II – 21 %
Lech Kaczyński – 21 %

Inne: H. Sienkiewicz, J. Słowacki, J. H. Dąbrowski, W. Szymborska, M. Rej, S. Żeromski, F. Chopin, Z. Twardy, M. C. Skłodowska, M. Kopernik, R. Traugutt, P. Skarga, S. Czarniecki, L. Wałęsa, J. Matejko, B. Chmielnicki, B. Prus, J. Twardowski, M. Musierowicz, E. Gierek, W. Gomułka, W. Jagiełło, J. Haller, R. Dmowski, W. Sikorski, B. Leśmian, S. Staszic, Poniatowski.

II. Wymień 5 wydarzeń z przeszłości świadczących o patriotyzmie narodu polskiego. Uzasadnij swój wybór.

Powstanie Styczniowe – 40 % wskazań ankietowanych
Udział Polaków w II wojnie św. – 23 %
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – 23 %
Powstanie Listopadowe – 21 %
Udział Polaków w I wojnie św. – 19 %

17 % badanych nie udzieliło odpowiedzi.

Inne wydarzenia:
Bitwa pod Grunwaldem, powstania, potop szwedzki, powstanie warszawskie, walki o niepodległość, Cud nad Wisłą, walka z rusyfikacją i germanizacją, rozbiory, powstanie solidarności w PRL, Wiosna Ludów, powstanie kościuszkowskie, obrona Westerplatte, pamięć o Katyniu i Wołyniu, pamięć o bohaterach i żołnierzach, strajki w PRL.

Z ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW
III. Wymień 2-3 Polaków patriotów współcześnie żyjących.

Bronisław Komorowski– 27 % wskazań przez ankietowanych
Jarosław Kaczyński –19 %
Donald Tusk – 19 %

32 % ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.

Inni: L. Wałęsa, J. Palikot, S. Mrożek, kombatanci II wojny św., W. Pawlak, obecnie brak patriotów, miejscowi nauczyciele: geografii, języka polskiego, historii.

IV. Podaj kilka przykładów zdarzeń świadczących o patriotycznej postawie Polaków z ostatnich 10 lat.

Obchodzenie świąt narodowych – 17 %
Obchodzenie rocznicy katastrofy smoleńskiej – 14 %
Rekonstrukcje bitew powstańczych– 12 %
Wywieszanie flagi – 8 %

51 % ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.

Inne wskazania: manifestacje narodowe, śpiewanie hymnu, palenie zniczy na grobach bohaterów narodowych, oddanie czci zmarłemu prezydentowi, walka z bezrobociem, walka z bezrobociem, pamięć o Katyniu, budowanie pomników, wspólna modlitwa o zdrowie Jana Pawła II, nie wyjeżdżanie za granicę „za chlebem”.

Z ŻYCIA SZKOŁY
V. Podaj kilka przykładów patriotycznej postawy uczniów naszej szkoły z ostatnich
2 lat.

Udział w akademiach szkolnych z okazji rocznic narodowych (3 Maja, 11 list.) – 44%
Projekt gimnazjalny - rekonstrukcja bitwy z Powstania Styczniowego – 27 %
Noszenie kotylionów – 25 %
Śpiewanie hymnu – 14 %

Inne: dbanie o groby poległych żołnierzy, sprzątanie polskich grobów na Ukrainie, wywieszanie flagi.

VI. Skąd współczesna młodzież czerpie wzorce patriotyzmu?

Ze szkoły – 55%
Z telewizji – 20 %
Z Internetu – 18 %

8 % ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.

Inne: z domu rodzinnego, od dorosłych, z książek, z historii ojczystej, od polityków, z prasy, z hip-hopu.

VII. Czy we współczesnej Polsce potrzebne są postawy patriotyczne?

95% ankietowanych odpowiedziało, że w Polsce są potrzebne postawy patriotyczne.


Osoby dorosłe

Z PRZESZŁOŚCI NARODU POLSKIEGO
I. Wymień 5 najwybitniejszych Polaków na przestrzeni wieków, którzy zasłużyli na miano patrioty. Uzasadnij swój wybór.

Józef Piłsudski –63 % wskazań ankietowanych
Jan Paweł II – 62 %
Tadeusz Kościuszko – 33 %
Adam Mickiewicz – 25 %
Lech Kaczyński – 16 %

32 % ankietowanych uzasadniło swój wybór.
33 % badanych miało problem z podaniem 5 patriotów i zdarzeń z przeszłości Polski.

Inne: Bolesław Chrobry, H. Sienkiewicz, J. H. Dąbrowski, L. Wałęsa, gen. J. Haller, I. J. Paderewski, Kazimierz Wielki, M. Rej, kard. S. Wyszyński, J. Kochanowski, Wł. Jagiełło, R. Traugutt, M. Kopernik, H. Kołłątaj, E. Gierek, S. Wyspiański, Jan III Sobieski, J. Dąbrowski, K. K. Baczyński, M. C. Skłodowska, R. Dmowski, I. Potocki, E. Fieldorf „Nil”, Jan Kazimierz, W. Sikorski, Mieszko I, Cz. Miłosz, J. Karski, B. Prus, E. Orzeszkowa, J. Słowacki, J. Wybicki, J. Nowak-Jeziorański, ks. J. Popiełuszko, maj. H. Sucharski, P. Wysoki, H. Dobrzański, W. Korfanty, J. Długosz, K. Pułaski, M. Konopnicka, W. Szymborska.

II. Wymień 5 wydarzeń z przeszłości świadczących o patriotyzmie narodu polskiego. Uzasadnij swój wybór.

Powstanie Styczniowe – 72% wskazań ankietowanych
Powstanie Listopadowe – 58 %
Powstanie Warszawskie – 47 %
Udział Polaków w I wojnie św. – 23 %
Udział Polaków w II wojnie św. – 23 %

Inne wydarzenia: Konstytucja 3 Maja, strajki w 1980 r., Powstanie Kościuszkowskie, działalność w podziemiu po II wojnie św., walka z rusyfikacją i germanizacją, bitwa warszawska, 11 list. 1918 r., powstania śląskie, stan wojenny, bitwa pod Grunwaldem, ruch oporu podczas II wojny św., obalenie komuny, powstanie wielkopolskie, obrona Westerplatte, obrona Głogowa, obrona Poczty Gdańskiej, powstanie Solidarności.

Z ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH POLAKÓW
III. Wymień 2-3 Polaków patriotów współcześnie żyjących.

Lech Wałęsa – 35 % wskazań przez ankietowanych
Władysław Bartoszewski – 25 %
Jarosław Kaczyński –16 %

Inni: L. Kaczyński, L. Popek, B. Komorowski, T. Rydzyk, D. Tusk, T. Mazowiecki, T. Isakowicz – Zalewski, W. Jaruzelski, Jan Paweł II, S. Krzywiński, L. Balcerowicz, J. Buzek, Z. Brzeziński, Sz. Majewski, J. Owsiak, J. Olszewski.

IV. Podaj kilka przykładów zdarzeń świadczących o patriotycznej postawie Polaków z ostatnich 10 lat.

28 % ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi.

Obchodzenie rocznicy katastrofy smoleńskiej – 28%
Pogrzeb Jana Pawła II – 16%
Postawa podczas euro 2012 – 13%

Inne wskazania: akcje charytatywne, WOŚP, wzrost gospodarczy, wzajemna pomoc czasie klęsk żywiołowych, przystąpienie do UE, przystąpienie do NATO, obchody rocznic narodowych, postawa po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, brak takich postaw, udział w wyborach, zjazdy Kresowian, opieka nad grobami na wschodzie, staranne wychowanie potomstwa, płacenie podatków, budowa Świątyni Opatrzności Bożej, utworzenie partii Solidarna Polska.

Z ŻYCIA SZKOŁY
V. Podaj kilka przykładów patriotycznej postawy uczniów naszej szkoły z ostatnich
2 lat.

Udział w akademiach szkolnych z okazji rocznic narodowych (3 Maja, 11 list.) – 79%
Obchody Dnia Patrona Szkoły – 16%
Rekonstrukcja bitwy z Powstania Styczniowego – 13%

Inne: sprzątanie grobów Polaków na Ukrainie, udział w akcjach charytatywnych, opieka nad grobem patrona szkoły, postawa na akademiach.

VI. Skąd współczesna młodzież czerpie wzorce patriotyzmu?

Ze szkoły – 54%
Z domu rodzinnego – 47%
Z literatury – 32%

Inne: z historii, z telewizji, z Internetu, z uroczystości szkolnych, od patrona szkoły, podczas wyjazdów na groby.


VII. Czy we współczesnej Polsce potrzebne są postawy patriotyczne?
100% ankietowanych odpowiedziało, że w Polsce są potrzebne postawy patriotyczne.


Wnioski z analizy ankiet:

-Odpowiedzi świadczą, że zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i osoby dorosłe prawidłowo rozumieją pojęcie patriotyzmu.

-Części ankietowanych zarówno wśród uczniów i osób dorosłych zabrakło wiedzy, by w pamięci odnaleźć podaną skalę odpowiedzi na postawione pytania.
Duży procent braku odpowiedzi w drugim obszarze może świadczyć o trudnej ocenie współczesnych postaw i zdarzeń.

-Pomimo prowadzenia strony internetowej szkoły, wydawania gazetki szkolnej i gminnej mała jest wiedza społeczności szkolnej o działaniach podejmowanych przez uczniów i nauczycieli. Sami uczniowie i rodzice nie rozumieją niejednokrotnie przekazu podjętych inicjatyw i działań.
Okazuje się, że nie wystarczy zorganizować akcję czy uroczystość, ale należy wyjaśniać uczniom jej ideę i znaczenie, bo nie dla wszystkich jest to oczywiste.

-Prawie wszyscy ankietowani, uważają, że patriotyzm jest ważny i potrzebny współczesnej Polsce.

Zaproponowane wnioski do dalszej pracy:

-Treści związane z patriotycznym wychowaniem dzieci i młodzieży powinny być realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych i przedmiotach nauczania.

-Należy na bieżąco sygnalizować i wyjaśniać uczniom ważne wydarzenia, rocznice (nie tylko te z 11 list. i 3 Maja)

-Należy wyjaśniać uczniom celowość organizowanych w szkole (czy przez szkołę) akcji i imprez.

-Rozszerzyć promocję podejmowanych przez szkołę inicjatyw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.