X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19703
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta ewaluacyjna skierowana do nauczycieli pt. "Praca w zespołach przedmiotowych"

1. Jak często organizowane były spotkania Pana/Pani zespołu przedmiotowego?
a)Co najmniej raz w miesiącu
b)Co najmniej raz na kwartał
c)Co najmniej raz w semestrze
d)Nie były organizowane

2. Jak często uczestniczył/a Pan/Pani w spotkaniach zespołu?
a)Zawsze
b)Często
c)Rzadko
d)Nigdy

3. Co było przedmiotem pracy zespołu przedmiotowego?
a)Analiza podstawy programowej i programów nauczania
b)Korelacja międzyprzedmiotowa
c)Przygotowanie planów pracy
d)Przygotowanie testów, zadań praktycznych
e)Przeprowadzenie badań osiągnięć uczniów
f)Przygotowanie wyjść i wycieczek
g)Udział w promocji szkoły
h)Inne działania na rzecz szkoły

4. Jaki sposób komunikacji wybierał/a Pan/Pani najczęściej podczas realizacji zadań zespołu?
a)Rozmowy indywidualne
b)Konwersacje w zespole
c)Formę elektroniczną (Librus, e-poczta)
d)Rozmowy telefoniczne
f)Inne sposoby

5. Czy konsultował/a Pan/Pani wybór zajęć prowadzonych w ramach „godziny karcianej” (art. 42 KN) z członkami zespołu?
a)Tak
b)Nie

6. Czy brał/a Pan/Pani udział w przygotowaniu planu pracy zespołu?
a)Tak
b)Nie

7. Czy Pana/Pani zespół wypracował wspólne przedmiotowe zasady oceniania /PZO/?
a)Tak
b)Nie

8. Czy stosował Pan/Pani te same zasady oceniania jak inni członkowie zespołu?
a)Tak
b)Raczej tak
c)Raczej nie
d)Nie

9. Czy dzielił/a się Pan/Pani z innymi członkami zespołu materiałami do nauczania i badania osiągnięć uczniów?
a)Tak
b)Raczej tak
c)Raczej nie
d)Nie

10. Czy przy przygotowywaniu materiałów do badania osiągnięć uczniów /zadań, kryteriów oceniania/ konsultował/a się Pan/Pani z członkami zespołu?
a)Tak
b)Nie

11. Czy współpracował/a Pan/Pani w organizacji badań osiągnięć uczniów z innymi członkami zespołu?
a)Tak
b)Raczej tak
c)Raczej nie
d)Nie

12. Czy współpracował/a Pan/Pani z członkami zespołu przy analizowaniu osiągnięć uczniów i opracowywaniu wniosków do dalszej pracy?
a)Tak
b)Nie

13. Czy prezentował/a Pan/Pani wyniki i wnioski z badań osiągnięć uczniom?
a)Tak
b)Nie

14. Czy wdrażał/a Pan/Pani działania wynikające z wniosków sformułowanych na podstawie badań osiągnięć uczniów?
a)Tak
b)Nie

15. Czy uczestniczył/a Pan/Pani w przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad?
a)Tak
b)Nie

16. Czy uczestniczył/a Pan/Pani w planowaniu i organizacji wycieczek (nie dotyczy opiekunów) z innymi członkami zespołu?
a)Tak
b)Nie

17.Czy dzielił się Pan/Pani wiedzą zdobytą w różnych formach doskonalenia zawodowego z członkami zespołu?
a)Tak
b)Raczej tak
c)Raczej nie
d)Nie

18. Czy mógł/mogła Pan/Pani liczyć na pomoc członków zespołu przy rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją nowej podstawy programowej?
a)Tak
b)Raczej tak
c)Raczej nie
d)Nie

19. Czy mógł/mogła Pan/Pani liczyć na pomoc członków zespołu przy rozwiązywaniu problemów związanych z pracą wychowawczą?
a)Tak
b)Raczej tak
c)Raczej nie
d)Nie

20. Czy podział zadań do realizacji pomiędzy członków zespołu był równomierny i sprawiedliwy?
a)Tak
b)Nie

21. Proszę ocenić w skali szkolnej efektywność pracy Pana/Pani zespołu przedmiotowego. /wybór oceny od 6 do 1/.

22. Co można zrobić, aby usprawnić pracę Pana/Pani zespołu? /pytanie otwarte/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.