X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19746
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


OKRES STAŻU
OD 01.09.2010r. DO 31.05.2013r.

mgr MAŁGORZATA BERNAD

„ Dzieciom potrzebne są: chleb i róże. Chleb dla ciała, aby utrzymać je
w dobrym zdrowiu, chleb dla umysłu w postaci wykształcenia.
Ale potrzebne są im róże, i to nie jako luksusowy dodatek, lecz jako konieczność życiowa. Potrzebują naszego serdecznego spojrzenia,
naszej myśli i życzliwości. Pragną wiedzieć, że mają w nas kogoś,
kto z uwagą wysłucha tego co nam chcą powiedzieć, kto odpowie
na ich pytanie i pocieszy w zmartwieniach. Pragną wykonywać rzeczy piękne i pożyteczne dla kogoś, kto potrafi je docenić.”

Celestyn FreinetKiedy we wrześniu 2010 roku podjęłam decyzję o ubieganiu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zdawałam sobie sprawę, jak trudna, a jednocześnie pasjonująca jest praca w szkole. Jestem przecież doświadczonym nauczycielem. Jednak nigdy nie sądziłam, jak wiele zadań realizuję w swym codziennym trudzie nauczyciela, nie dokumentowałam ich. Wydawało się oczywiste, że pracuję z dziećmi i dla nich, kształtuję je a one wpływają na moje życie i rozwój. Teraz miałam możliwość zgromadzenia materiałów świadczących o moim zaangażowaniu w zawodzie nauczyciela.
Cytat, który wybrałam, idealnie pasuje do mojej osobowości. Praca w szkole jest moją pasją, a dzieci traktuję jak kwiaty, które aby wyrosły i zakwitły pełnią barw i kształtów, potrzebują wartości odżywczych, którymi jest wiedza oraz pielęgnacji i troski ogrodnika- nauczyciela. Podczas swojej pracy zawsze o tym pamiętam. Staram się, aby nauczyć dzieci jak najwięcej, przekazując im wiedzę w sposób ciekawy i atrakcyjny, bo wiem, że tylko tak zaszczepię w nich miłość do wiedzy. Sami zaczną wówczas poszukiwać coraz to nowych wiadomości. Przekonałam się, że im więcej dzieciom się proponuje ciekawych zadań, tym więcej mają pomysłów. Bardzo ważne jest też, aby stworzyć im warunki miłości, dobroci i zrozumienia, a odwdzięczą się swoim oddaniem, szczerością i otwartością. A to jest największą nagrodą dla każdego pedagoga- wychowawcy.
Podsumowując więc swoją trzyletnią pracę za okres stażu zrodziła się we mnie refleksja: czy satysfakcjonują mnie wyniki mojej pracy? Tak. Postaram się to potwierdzić w sprawozdaniu z realizacji planu zawodowego.

MOTTO:

“Naszym celem nadal
jest to, żeby nasza szkoła
była najlepsza....
Żeby była to szkoła,
w której nie ma porażek
i którą wszyscy uczniowie kończą, wiedząc,
jaki mają talent, jakie zdolności
i jaki typ inteligencji, dzięki którym mogą stać się
kimkolwiek zechcą.”

Michael Alexander


WSTĘP

Jestem nauczycielką przyrody i wychowania przedszkolnego z trzynastoletnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela, w Szkole Podstawowej nr1 w Kożuchowie.
Ukończyłam studia magisterskie w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe w zakresie przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Okres stażu, związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, wyniósł 2 lata i 9 miesięcy.
Plan mego rozwoju zawodowego na ten czas stażu był dokładnie przemyślany,
a zadania w nim umieszczone w zamierzony sposób zaplanowane. Nie powstał tylko na zapotrzebowanie awansu. Zapisałam w nim działania, które i tak wykonywałabym, niezależnie od jakichkolwiek awansów. Stworzony plan rozwoju zawodowego miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno- wychowawczych w ramach pełnionych obowiązków zawodowych. Plan ten wynikał z potrzeb uczniów, szkoły i moich. Dlatego też nie miałam problemów z realizacją zamierzeń, które dały mi w efekcie dalszy wzrost różnorodnych umiejętności i doświadczeń. Pozwolił mi tylko na bardziej wnikliwą analizę swoich działań.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.POZNANIE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO.

Przed przystąpieniem do pracy nad Planem Rozwoju Zawodowego dokonałam analizy prawa oświatowego, przeglądając strony internetowe, np. www.menis.gov.pl www.odn.zgora.pl www.ko-gorzow.edu.pl www.vulcan.pl zawierające powyższe przepisy, Kartę Nauczyciela, uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej
i innych szkoleniach.
Zdobywałam i analizowałam informacje dotyczące między innymi:
Znowelizowanej Karty Nauczyciela z dnia 18 lutego 2000r.o zmianie ustawy Karta Nauczyciela ;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.z 2004r. Nr 260, poz.2593);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580).


2. ANALIZA ZASAD FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJI SZKOŁY.

Chcąc lepiej poznać funkcjonowanie naszej szkoły ponownie przeanalizowałam dokumentację szkolną:
Szkolny Program Wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki
Statut Szkoły
Misję Szkoły
Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej nauczania, w szczególności w Podstawie Programowej z Przyrody dla Szkoły Podstawowej.

3.ORGANIZACJA KONKURSÓW PRZYRODNICZYCH

3.1.ORGZNIZACJA KONKURSÓW MIĘDZYSZKOLNYCH

Jednym z priorytetów naszej szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania jest aktywny udział w procesie rozwoju ucznia. W pracy dydaktycznej zawsze staram się rozwijać zainteresowania moich uczniów przyrodą. Jednym ze sposobów jest zachęcanie ucznia do udziału w konkursach.
Konkursem międzyszkolnym organizowanym przy współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą SP nr 2 w Kożuchowie z okazji obchodów Dni Ziemi jest cykl Ziemia naszym wspólnym domem. Głównym jego celem , jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla naszej planety oraz sposoby jej ochrony.
Konkurs rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na zaangażowanie wszystkich uczniów klas szóstych. Odbywa się on w dwóch etapach.
Pierwszy etap organizuję w klasie. Wyłania on drużynę, która reprezentuje ją w drugim etapie. Wszyscy uczniowie mogą wspomagać swoich przedstawicieli.
Zawsze staram się zapewnić ciekawe nagrody dla uczestników szukając w tym celu sponsorów. Pomaga mi między innymi Urząd Miasta i Gminy w Kożuchowie oraz Dyrekcja Szkoły.
Efekty:
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie i jego zagrożeniach, uczą się wytrwałości, zdrowej rywalizacji oraz postaw proekologicznych, które zanoszą do swoich domów. Dzięki międzyszkolnemu konkursowi i współpracy z Organami gminnymi integruje się środowisko oświatowe miasta.

3.2.ORGANIZACJA SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Każdego roku szkolnego przygotowuję jeden konkurs dla poszczególnych klas: czwartych, piątych i szóstych.
Konkursy przygotowane i przeprowadzone w klasach czwartych:

„ Wycieczki po okolicy” - 2010/2011
„ Bardzo nam bliska – ochrona środowiska ” - 2011/2012
„ Przyroda wokół nas”-2012/2013

Konkursy przygotowane i przeprowadzone w klasach piątych:

„ Różnorodność organizmów” - 2010/2011
„ Organizm człowieka” - 2011/2012
„ Ochrona środowiska” - 2012/2013

Konkursy przygotowane i przeprowadzone w klasach szóstych:

„ W zdrowym ciele zdrowy duch” - 2010/2011
„ Planeta Ziemia” - 2011/2012
„ Ekologia i my” - 2012/2013

Efekty:
Konkursy dały dzieciom możliwość zdrowej rywalizacji, pokazania swoich możliwości na forum klasy, swojej grupy wiekowej czy szkoły. U dzieci rozwinęła się umiejętność obserwacji otaczającego świata i korzystania z własnych doświadczeń, nauczyła prezentowania swoich umiejętności i zdolności. Konkursy o tematyce ekologicznej wpłynęły na poszerzenie wiedzy związanej z ochroną przyrody, uwrażliwiły dzieci na jej unikalne piękno oraz ukształtowały pozytywny stosunek do ochrony przyrody. Nagrody, dyplomy stanowiły dodatkową motywację i zachęcały do twórczej pracy nie tylko poszczególnych uczniów ale grup i całych klas. Sukces każdego ucznia jest także sukcesem szkoły. Organizując konkursy w szkole nabyłam umiejętności tworzenia i organizowania nowych zadań dydaktycznych.

4.UDZIAŁ W FORMACH DOSKONALENIA ADEKWATNYCH DO POTRZEB SZKOŁY

Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, konsultacjach, warsztatach czy kursach.
Do udziału w szkoleniach skłoniły mnie nie tylko bieżące potrzeby czy problemy, ale też chęć zdobycia wiedzy, aby móc uzyskać dodatkowe kwalifikacje i tym samym podnieść poziom mojej pracy na co dzień. Tematyka tychże szkoleń była zróżnicowana i obejmowała różnego rodzaju zagadnienia z wielu dziedzin. Były to następujące formy doskonalenia zawodowego:

Udział w szkoleniu do programu edukacji regionalnej pod nazwą „Przygotowanie Programu Edukacji Regionalnej”;
szkolenie z cyklu „Powstanie wszechświata i rozwój życia na Ziemi”;
warsztaty „Konstruowanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich”;
szkolenie 'Trudni uczniowie i zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymaganiami prawa i problemami wychowawczyni”;
uczestniczka konferencji „Elastyczni pracownicy oświaty”;
uczestniczka wykładu „A. Jońskiej-Choinki i J. Walczak na temat „ Rozwijanie aktywności uczniów poprzez wykorzystanie multimediów”;
uczestniczka konferencji dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Uwarunkowania i efekty wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych w edukacji”;
warsztaty prowadzone przez dr Marek Barwiński „Tajwan- wyspa gór i trzęsień”;
konferencja dla nauczycieli przyrody pt. „ Obudzić w uczniach odkrywców przyrody!”, uczestniczenie w spotkaniu z dr Tomaszem Witesem podróżnikiem i naukowcem- wykład „Brazylia krajem przyrodniczych kontrastów”;
spotkanie z cyklu „Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły”;
spotkanie warsztatowe „Od diagnozy wstępnej do raportu z wewnątrzszkolnych badań edukacyjnych”;
warsztaty „ Jak łatwiej i ciekawiej omawiać treści chemiczne i fizyczne na lekcjach przyrody”;
warsztaty „Skuteczne rozwiązania ułatwiające przygotowanie ucznia do sprawdzianu po klasie 6”;
seminarium filmoznawcze połączone z projekcją filmu „Genesis”;
spotkanie edukacyjne z cyklu Wiem więcej „Sposoby porozumiewania się roślin'”, oraz warsztaty metodyczne „Kształtowanie umiejętności pracy z mapą na lekcjach przyrody”;
konferencja dla nauczycieli przyrody „Badam, odkrywam, wiem z doświadczenia”
warsztaty wokalno-taneczno-instrumentalne organizowane przez Studio Tańca i Muzyki Rytm pt.” Latawiec i wiatr” oraz warsztaty tańca współczesnego pt. „ Taniec z rekwizytami”

Efekty:

1.DLA SZKOŁY:

praca nauczyciela z wysokimi kwalifikacjami;
podniesienie jakości nauczania;
właściwe wypełnianie roli wychowawczej oraz opiekuńczej;
zwiększenie efektywności nauczania;
skuteczne radzenie sobie z problemami dzieci;
podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój nauczyciela;
bezpieczeństwo pracy.

2. DLA UCZNIA:

wzrost zainteresowania przedmiotem;
praca z nauczycielem o podwyższonych kwalifikacjach;
skuteczne działania wychowawcze;
uatrakcyjnienie zajęć poprzez wprowadzenie ciekawych materiałów;
rozwiązywanie bieżących problemów czy konfliktów;
korzystanie z nowoczesnych aktywizujących metod nauczania ( np. burza mózgów, rozmowa nauczająca, puzzle, debata „za” i „przeciw”, drama, czy projekt);
udział w zajęciach, gdzie mogli wykorzystać technologię informacyjną i komunikacyjną;
motywacja do lepszej pracy;
dostrzeganie swoich możliwości;
praca z wykorzystaniem różnych form, np. praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje czy symulacje;
szybsze i skuteczniejsze przyswajanie przekazywanych informacji;
wsparcie w rozwiązywaniu trudnych problemów;
indywidualne traktowanie ucznia.

3. DLA MNIE:

kształcenie mojej twórczej pracy jako nauczyciela;
motywacja do ciągłego poszukiwania własnych rozwiązań dydaktycznych;
lepsze przygotowanie do pracy;
zdobycie ciekawych rozwiązań i materiałów na prowadzenie lekcji;
zdobycie nowych pomysłów na przeprowadzenie ciekawych lekcji;
usprawnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej;
uatrakcyjnienie lekcji poprzez wprowadzenie ciekawych materiałów;
rozwiązywanie niektórych problemów pedagogicznych;
zmotywowanie dzieci do nauki przyrody;
rozwój zawodowy;
nabranie doświadczenia;
diagnozowanie przyczyn niepowodzeń;
lepsze zrozumienie potrzeb uczniów i ich oczekiwań.

5.STOSOWANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH W PRACY PEDAGOGICZNEJ.

Metody aktywizujące pracę uczniów odgrywają ogromną rolę w procesie nauczania. W swojej pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej starałam się stosować takie metody, które aktywnie i świadomie angażują ucznia w proces nauczania i uczenia się. Tego typu metody również mnie mobilizują do pracy przed lekcją , a ucznia zachęcają i dopingują do działania w czasie zajęć. Starałam się tak organizować lekcje, planując dokładnie wszystkie szczegóły organizacyjne i metodyczne, aby na lekcji inicjatywę oddać w ręce uczniów, a sama nadzorować proces dydaktyczny. Wprowadzane metody były adekwatne do celów nauczania, treści i poziomu uczniów.

Najczęściej stosowane metody to: praca w małych grupach, drama, pokaz, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, obserwacja, film, doświadczenie i pomiar, gry dydaktyczne, metody laboratoryjne.
Prowadząc zajęcia na poziomie klasy czwartej, piątej i szóstej mogę z całą pewnością potwierdzić, że dzięki zastosowaniu aktywnych metod nauczania wiedza teoretyczna jest lepiej przyswajana. Pojawia się automatycznie zainteresowanie przyrodą, budzi wrażliwość na jej piękno oraz chęć do dalszych samodzielnych badań i obserwacji.
Badania, które przeprowadziłam wśród swoich uczniów wskazują, że metodami cieszącymi się największym powodzeniem są: gry dydaktyczne, filmy przyrodnicze, obserwacje, metody laboratoryjne i drama.

6.WSPOMAGANIE UCZNIA ZDOLNEGO I MAJĄCEGO TRUDNOŚCI W NAUCE

Prowadząc zajęcia w ramach obowiązkowych godzin zauważyłam potrzebę zorganizowania dodatkowych zajęć. Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, podjęłam decyzję dotyczącą organizacji zajęć pozalekcyjnych zarówno dzieci chcących poszerzać swoją wiedzę, jak i uczniów słabych, wymagających dodatkowych lekcji.

6.1.ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW- PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM.

Z myślą o uczniach szczególnie zainteresowanych otaczającą przyrodą zainicjowałam prowadzenie Ligi Przyrodniczej. W ramach tych zajęć spotykałam się z uczniami inicjując temat, przedstawiałam możliwe do wykonania doświadczenia, obserwacje, opisy, symulacje, które samodzielnie uczniowie wykonywali w domu. Na kolejnych zajęciach prezentowali wyniki swojej pracy. Na koniec semestru pisali test ligi podsumowujący całość zrealizowanych zagadnień. Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 85 % punktów wyróżnieni byli na szkolnej tablicy ogłoszeń i mogli na koniec semestru uzyskać wyższą ocenę.

Jednym z większych osiągnięć, było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy przyrodniczej dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych z powiatu nowosolskiego organizowanym przez Zarząd Oddziału Ligi Przyrody w Nowej Soli i Nadleśnictwo Nowa Sól pod nazwą „SKARBY NASZYCH LASÓW”. Zwycięstwo to było o tyle znamienite, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do finału reprezentowali bardzo wysoki poziom.

Innym znaczącym osiągnięciem było przygotowanie przedstawienia ekologicznego, do którego uczniowie samodzielnie pod moim nadzorem napisali tekst i wymyślili scenografię. Zaprezentowali się swoją twórczością i odpowiednim doborem treści. Przedstawienie zobaczyli uczniowie całej szkoły i oddziały zerowe . Dla wszystkich przekaz okazał się ciekawy, jasny i czytelny.

Podczas zajęć z uczniem zdolnym przygotowywałam swoich podopiecznych do różnego rodzaju konkursów na etapie szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym i rejonowym. Zdobywali znaczące miejsca i wyróżnienia.

6.2. PRACA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE.

Drugą formą zajęć prowadzonych przeze mnie są zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów mających trudności w opanowaniu materiału. Podczas pracy z uczniem słabym zawsze starałam się najpierw wskazać jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach, żeby w ten sposób podnieść samoocenę ucznia i zmotywować go do pracy.

Celem zajęć wyrównawczych było: eliminowanie niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, doskonalenie umiejętności obserwacji otoczenia, korzystania z atlasu, dostrzegania prostych związków przyczynowo-skutkowych, odwoływanie się do doświadczeń uczniów, rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji w ksiązkach, czasopismach i stronach www.

Efekty:

1. DLA SZKOŁY:

pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym;
promocja szkoły;
pozyskiwanie materiałów do biblioteczki szkolnej i klasowej;
wzbogacenie oferty zajęć oraz imprez szkolnych;
zapewnienie pomocy najuboższym uczniom.

2. DLA UCZNIÓW:

propozycja oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach;
wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów;
prezentowanie swoich umiejętności w szkole i poza szkołą;
dostęp do ciekawych materiałów oraz podręczników;
możliwość przeprowadzania doświadczeń i obserwacji w terenie.

3. DLA MNIE:

możliwość rozwijania umiejętności organizacji;
zdobywanie nowych doświadczeń;
satysfakcja z rozwoju i osiągnięć uczniów;
kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
satysfakcja z niesienia pomocy innym;
podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej;
inspiracja do podejmowania nowych działań;
satysfakcja z realizacji zamierzeń.

7. DOSKONALENIE WŁASNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROWADZONEJ PRACY

Aby móc dobrze i efektywnie pracować, na początku każdego roku szkolnego planowałam pracę dydaktyczną poprzez: przygotowywanie planów wynikowych, rozkładów materiałów dla poszczególnych klas (które były w ciągu roku wdrażane i realizowane); analizę programów nauczania, tworzenie planów pracy wychowawczej, opracowywanie tematyki zajęć pozalekcyjnych – w szczególności Ligi Przyrodniczej, Koła przyrodniczego i zajęć wyrównawczych.
Ponadto przez cały okres stażu, na bieżąco organizowałam własny warsztat pracy: opracowywałam własne testy, sprawdziany oraz kartkówki, przygotowywałam pomoce dydaktyczne do lekcji, często przy pomocy technologii komputerowej, również z wykorzystaniem ciekawych pozycji książkowych czy czasopism przyrodniczych.
Staram się urozmaicać swoje lekcje, stosując technologie informacyjne i komunikacyjne. Wykorzystuję komputery, laptopa, rzutnik do prezentacji ćwiczeń lekcyjnych oraz tablicę interaktywną.
Jako nauczyciel przyrody, stale pracuję nad poszerzaniem swoich wiadomości i umiejętności. Udaje mi się to przede wszystkim dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniach, wykładach, warsztatach metodycznych, czy lekturze prasy, książki i stron internetowych.

7.1.DBANIE O WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ.

W trakcie trwania stażu miałam pod opieką pracownię przyrodniczą , a w ostatnim roku również salę oddziału zerowego. Starałam się aby były one zadbane i ładne, wyglądały estetycznie i służyły efektywnemu nauczaniu. Wraz z uczniami przygotowałam wiele materiałów dydaktycznych i gazetek, które nie tylko pomagają w nauce, ale dzięki swoim walorom estetycznym dodają pracowni uroku. Ponadto pracownia przyrodnicza przy mojej pomocy została wyposażona w liczne plakaty oraz zdjęcia związane z tematyką uczonego przedmiotu, dzięki współpracy z księgarniami i wydawnictwami.


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

STOSOWANIE INTERNETU W ŻYCIU CODZIENNYM I ZAWODOWYM

Realizując plan rozwoju, systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informatycznej. Podnosząc kwalifikacje w tej dziedzinie uczestniczyłam w konferencji dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Uwarunkowania i efekty wykorzystania współczesnych technologii informacyjnych w edukacji” oraz wykładzie A. Jońskiej-Choinki i J. Walczak na temat „Rozwijanie aktywności uczniów poprzez wykorzystanie multimediów”. Opanowałam edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny Excel, program do tworzenia prezentacji Power Point, poznałam różne multimedia i korzystałam z internetu, różnych stron www. Tworząc karty pracy, sprawdziany korzystałam z programu Adope Photoshop. Dzięki temu zadania znajdujące się na indywidualnych kartach pracy mogłam dostosować do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Uczestniczyłam w dyskusjach na forum internetowym, korzystałam z doświadczeń innych nauczycieli i dzieliłam się swoimi pomysłami. Samodzielnie opracowałam dokumentację awansu zawodowego. Umiejętność stosowania technologii komputerowej wykorzystuję również przy opracowywaniu testów, sprawdzianów, ankiet, zaproszeń dla rodziców, dyplomów dla dzieci i innych materiałów potrzebnych do pracy. Dzięki umiejętności poszukiwania zasobów internetowych, mam dostęp do różnych materiałów, które są dla mnie inspiracją do ciągłego doskonalenia się i podnoszenia jakości mojej pracy zawodowej. Ponadto korzystam z pracowni internetowej w czasie lekcji, urozmaicając i uatrakcyjniając zdobywanie wiedzy.
Umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej wykorzystałam również podczas ubiegania się o publikację moich opracowań w internetowych portalach edukacyjnych. Rozpoczynając staż założyłam sobie, że nie tylko będę gromadzić niezbędne zaświadczenia, potwierdzenia i inne dokumenty ale przede wszystkim chcę, aby również uczniom zostały, nie tylko w pamięci, ale również materialne, potwierdzenia naszej wspólnej pracy. Do tego celu, już od samego początku, użyłam sprzętu wideo. Nagrywane były różne uroczystości klasowe, szkolne, wycieczki, konkursy, imprezy z udziałem rodziców. Powstała mała wideoteka dotycząca życia klasowego. Robiłam również zdjęcia, które zostały umieszczone w Kronice Szkolnej.
Inną formą dokumentowania mojej pracy było pisanie scenariuszy lekcji, imprez klasowych, przedstawień artystycznych oraz robienie notatek na różne tematy dotyczące mojej pracy zawodowej.


§ 8ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami

1.UCZESTNICTWO W PRACACH ORGANÓW SZKOLNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ JEJ PODSTAWOWYCH FUNKCJI I WYNIKAJĄCYCH Z NICH ZADAŃ

Od początku pracy w Szkole Podstawowej aktywnie uczestniczyłam w życiu wypełniając nie tylko zadania wynikające z zakresu moich obowiązków, ale również czynności dodatkowe.

Pracowałam w różnych zespołach dydaktyczno-wychowawczych i na bieżąco wykonywałam powierzone mi zadania.
Poniżej przedstawię te, które dały mi najwięcej satysfakcji, przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim podniosły jakość pracy szkoły.

1.1. PEŁNIENIE FUNKCJI LIDERA ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

Od 2010 roku pełnię funkcję przewodniczącej zespołu matematyczno-przyrodniczego. Na początku każdego roku szkolnego przygotowuję plan pracy zespołu oraz jego harmonogram. Uwzględniam w nim różne zadania zlecone przez Dyrekcję Szkoły, a także własne propozycje działań w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Następnie czuwam nad realizacją zaplanowanych działań, poprzez organizowanie spotkań zespołu oraz dokumentowanie wykonania zadań w postaci protokołów i sprawozdań. Moim zadaniem jest również przypominanie członkom zespołu o wywiązaniu się z zaplanowanych przedsięwzięć.

W trakcie roku szkolnego zbierałam informacje o różnych działaniach podejmowanych przez nauczycieli i uczniów, wynikach konkursów przedmiotowych. Uwzględniałam wszystkie te informacje w przygotowaniu sprawozdania, które dostarczałam Dyrekcji na koniec każdego semestru.

Pod moim kierunkiem przeprowadziliśmy i dokonaliśmy analizy testu kompetencji klas czwartych, co umożliwiło wyłonienie uczniów z trudnościami w nauce matematyki i przyrody. Zostali oni do początku roku objęci zajęciami wyrównawczymi. Ponadto dokonaliśmy analizy wyników testów diagnozujących klas piątych, czego efektem było opracowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej.

Na spotkaniach Zespołu dyskutowaliśmy o trudnościach wychowawczych w szkole, dzieliliśmy się doświadczeniem w ich przezwyciężaniu, informacjami dotyczącymi różnych dostępnych form dokształcania, określaliśmy możliwości i formy współpracy z nauczycielami innych przedmiotów, aby wspólnie pracować nad wyrównywaniem braków.

Dużo uwagi poświęciliśmy metodzie projektu edukacyjnego. Każdy z nauczycieli podał propozycje własnych tematów, które następnie omawialiśmy i analizowaliśmy.

1.2. PRACA W ZESPOLE PRZEDMIOTOWYM

Zanim zostałam liderem Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego brałam czynny udział w spotkaniach oraz pracach zespołu przyrodników. Opracowałyśmy wymagania edukacyjne oraz przedmiotowy system oceniania. Przeprowadziłśmy ewaluację przyswojonych wiadomości poprzez przygotowanie i sprawdzenie testów kompetencji z przyrody dla klas czwartych.
Od wielu lat organizujemy również Szkolne Konkursy Przyrodnicze. Każdego roku wspólnie przygotowujemy zadania konkursowe dla klas czwartych, piątych i szóstych, sprawdzamy prace oraz piszemy sprawozdania.

1.3. UDZIAŁ W PRACACH RADY PEDAGOGICZNEJ, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PODSTAWOWYCH FUNKCJI SZKOŁY.

Wraz z zespołem nauczycieli opracowałam i nowelizowałam; plany działań w zakresie realizacji;
udział w pisaniu Programu Profilaktycznego;
udział w tworzeniu Programów Naprawczych;
udział w pisaniu Kodeksu Etycznego Nauczycieli;
udział w pisaniu raportów z próbnych sprawdzianów klas piątych i szóstych;
praca w zespole ewaluacji wewnętrznej.;
w kolejnych latach stażu byłam powoływana na członka zespołu nadzorującego sprawdzian po klasie szóstej.


2.DZIELENIE SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM, ICH PROMOCJA

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jest podstawową funkcją szkoły. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą serdeczną atmosferę.

Współpraca moja z nauczycielami polega na :
1. Opracowaniu i udostępnieniu do wykorzystania w szkole scenariuszy apeli, konkursów, imprez okolicznościowych np. Dzień Mamy, kart pracy, scenariuszy lekcji, planów itp.
2. Udział w pracach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego
3. Udział w pracach zespołu ewaluacji wewnętrznej.
4. Przeprowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego:
„Rośliny w lesie tworzą warstwy”
„Jakie organizmy żyją na łące?”
„Jak wyznaczyć kierunki geograficzne?”
„Organizmy żyjące w lesie oddziałują na siebie".
Efektem prowadzonych zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli była samorealizacja i analiza własnych kompetencji. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam umiejętności i doświadczenia oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.
5. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
6. Przygotowywanie imprez szkolnych w tym Dnia Ziemi
7. Publikacje na stronie portalu edukacyjnego- www.edux.pl .
8. Brałam udział w ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej' pod patronatem Prezydenta RP „Nauczyciel z klasą”. W ramach tego programu wspólnie podejmowaliśmy działania, które zaowocowały powstaniem folderu, przewodnika po okolicy Kożuchowa. Uzyskałam tytuł „Nauczyciel z Klasą”.


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH "LIGA PRZYRODNICZA" I PROGRAMU KOŁA PRZYRODNICZEGO

W ramach realizacji tego punktu opracowałam i wdrożyłam programy zajęć pozalekcyjnych: "Liga Przyrodnicza" i "Koło Przyrodnicze". Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, na terenie szkoły lub w najbliższym jej otoczeniu. Celem programów było rozbudzenie zainteresowań uczniów światem przyrody, uwrażliwienie na jej piękno, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i przekonanie, że człowiek jest zależny od przyrody, jest jej częścią i powinien o nią dbać. Jednocześnie starałam się wzbudzić w dzieciach poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, propagowałam ideę humanitaryzmu, zapoznałam je z zasadami udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożeniach.
Zajęcia zaowocowały zmianą postawy dzieci i rodziców, wobec najbliższego środowiska. Nauczyły jak dbać i szanować zdrowie własne i innych.

2. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I SŁABYM

W pracy dydaktycznej dzieci zdolnych, kładę duży nacisk na rozwijanie zainteresowań uczniów. Staram się angażować ich do udziału w wielu konkursach, rozszerzam ich horyzonty myślowe, włączając ich do życia kulturalnego naszego regionu. Często wykorzystuję ich pasje i wiedzę, pozwalając się zaprezentować na forum klasy i szkoły.
Przygotowując materiały do pracy z dziećmi, dostosowuję zadania do indywidualnych możliwości, stopniując trudności tak, aby każdy uczeń choćby z pomocą nauczyciela mógł wykonać zadania. Nie prowadzi to do zniechęcenia i braku wiary we własne możliwości. Ciągła mobilizacja jest motorem napędowym do dalszej pracy. Nigdy nie zdarzyło mi się pozostawić ucznia samemu sobie. W tym celu prowadzę konsultacje i zajęcia wyrównawcze. Staram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby uczniowie osiągnęli zamierzone cele.
Atrakcyjność i forma moich zajęć zależy w dużej mierze ode mnie, od zmiany sposobu myślenia, odejścia od stereotypów i łatwości uczenia się rzeczy nowych. Jestem twórcza, elastyczna i nowatorska. Traktuję uczniów podmiotowo, doceniam wkład pracy na miarę ich możliwości, indywidualność ucznia i staram się zrozumieć jego potrzeby.
Starania o tytuł nauczyciela dyplomowanego motywowały mnie do ustawicznego kształcenia i doskonalenia swojej osoby.


§ 8 ust.2 pkt.4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. ROZWIJANIE U DZIECI ZAINTERESOWAŃ REGIONALIZMEM I KULTURĄ REGIONU

Chcąc jak najbardziej fachowo podejść do zagadnienia edukacji regionalnej wzięłam udział w szkoleniu „Przygotowanie Programu Edukacji Regionalnej”.
Już od dłuższego czasu prowadzę ścisła współpracę z Muzeum Etnograficznym w Ochli. Dzieci wielokrotnie brały udział w prowadzonych przez pracowników muzeum warsztatach: procesie wytwarzania lnu, produkcji masła, wypieku chleba i malowaniu pisanek. Tego typu zajęcia dają uczniom możliwość poznania kultury danego regionu, sposobów życia i pracy w dawnych czasach. Wzbogaca to znacznie ich wiedzę i doświadczenia. Odwiedzamy też wystawy organizowane w Baszcie Krośnieńskiej w Kożuchowie. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia dawnej broni, przedmiotów służących życiu codziennemu i wytworów sztuki ludowej.
Bardzo dużą wagę poświęcam na poznanie historii naszego małego, ale pięknego miasta wraz z jego zabytkami. Zachęcam dzieci do brania udziału w różnych konkursach o mieście i regionie.

2.WSPÓŁUDZIAŁ W ORGANIZOWANIU IMPREZ I AKCJI SZKOLNYCH

W swojej pracy często odwołuję do zainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów. Wspólnie z innymi nauczycielami przygotowujemy różne imprezy i akcje szkolne.
Największym sukcesem był udział w ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja "Święto drzewa", podczas której wspólnie z SP nr 2 w Kożuchowie i przy współpracy z Nadleśnictwem w Nowej Soli, zasadziliśmy najwięcej drzew i zostaliśmy laureatami tego konkursu. Otrzymaliśmy zaproszenie do Warszawy na uroczyste rozdanie dyplomów i statuetek.
Wzięliśmy udział w akcji zbiórki elektrośmieci. Wspieraliśmy Schronisko Zwierząt w Zielonej Górze, zbierając suchą karmę, koce i akcesoria dla psów i kotów.
Współpracuję z Samorządem Uczniowskim, biorąc udział w zbiórkach nakrętek na rzecz chorych i niepełnosprawnych, "Górze grosza", WOŚP, rozprowadzaniu kartek dla osób z różnych fundacji.
Brałam udział w akcji kasztanobrania.
Uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne, gdyż nie tylko uczą dzieci otwartości na potrzeby innych, ale przede wszystkim kształtują ich wrażliwość. Zamierzam w dalszym ciągu prowadzić działania w tym kierunku.
Corocznie organizuję imprezy klasowe do których należą: święto pieczonego ziemniaka, Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Matki i Ojca, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, bal na zakończenie klas szóstych.
We wszystkich tych działaniach wspierają mnie rodzice uczniów, organizując poczęstunek i pomagając mi w opiece nad dziećmi. Działania te maja duże korzyści wychowawcze i pozwalają tworzyć należyte relacje w zespole klasowym.

3. PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZBOGACENIA BAZY POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA LEKCJE PRZYRODY

Na zajęciach zachęcam dzieci do tworzenia, wzbogacania bazy pomocy dydaktycznych, przydatnych do wykorzystania na lekcjach przyrody. Dzieci wykonują plakaty, mapy, modele, plansze, zielniki itd.
Sama dbam też o to, aby systematycznie wzbogacać i urozmaicać podręczna biblioteczkę i wideotekę przyrodnika.


§ 8 ust. 2 pkt.4e
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. ORGANIZOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH

W swojej długoletniej pracy dydaktycznej zawsze uważałam, że wszelkie formy wspólnych wyjazdów uczniów odgrywają szczególną rolę w programie wychowawczym. Pozwalają na realizację celów, które są trudne do podjęcia w normalnych szkolnych warunkach. Oderwanie od systemu klasowego umożliwia nauczycielowi- wychowawcy, poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyja ich otwartości i pozwala na integracje grupy.
Przez okres stażu zorganizowałam wycieczki do Karpacza, Ochli, Wrocławia, Berlina, Zielonej Góry, po Kożuchowie i okolicach.

2.WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI REGIONALNYMI

W dzisiejszych czasach wręcz niemożliwe jest funkcjonowanie szkoły bez nawiązania współpracy z organami pozaszkolnymi. Dlatego staram się, aby moje kontakty ze strukturami samorządowymi, instytucjami i innymi jednostkami przynosiły moim wychowankom i szkole wiele wymiernych korzyści dydaktycznych i wychowawczych.
Nawiązałam współpracę z Nadleśnictwem w Nowej Soli i Siedlisku, z Policją, Strażą Pożarną, Domem Dziecka, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Czerwonym Krzyżem, Klubem Krwiodawstwa.

§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. OPRACOWANIE PUBLIKACJI

Chcąc podzielić się wiedzą i doświadczeniem umieściłam swoje publikacje na portalu edukacyjnym Edux.pl


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

1. OPIS I ANALIZA DWÓCH PRZYPADKÓW

W swojej pracy staram się pełnić rolę nie tylko osoby wspierającej rozwój dydaktyczny uczniów, jak jak i wspierać ich w sferze emocjonalnej. Podstawą do tego jest prawidłowe zdiagnozowanie uczniów mających trudności w nauce i problemy wychowawcze. Dzięki temu zdobywam cenne informacje konieczne do pracy z uczniami.

2. POGŁĘBIENIE WIEDZY I UMIĘTNOŚCI W ZAKRESIE ZASPOKAJANIA POTRZEB WYCHOWAWCZYCH

Na początku roku szkolnego staram się wnikliwie przeanalizować Program Wychowawczy Szkoły, aby na jego bazie opracować plan pracy wychowawczej klasy, którą aktualnie uczę.
Kompletuję teczkę wychowawcy klasy, zawierającą dokładnie zaplanowane działania na bieżący rok szkolny a w szczególności:
tematykę spotkań z rodzicami,
program wycieczek,
terminy planowanych imprez klasowych.
Takie przygotowanie pozwala na lepszą organizację mojej pracy. Po zakończeniu roku szkolnego mogę przeprowadzić ewaluację działań i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Tworząc plan pracy wychowawczej klasy staram się, aby określał on udział dzieci w życiu społecznym, kulturalnym, by uczył współżycia w zespole, tolerancji i otwartości, umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami, rozwiązywania konfliktów.

Systematycznie sięgam do literatury z zakresu pedagogiki, aby na bieżąco śledzić , wszelkie nowości w zakresie metod wychowawczych i dydaktycznych. Często sięgam do czasopism pedagogicznych i przyrodniczych.


PODSUMOWANIE I WNIOSKI

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, żeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
a więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich”
Jan Paweł II

Podsumowując swoją dotychczasowa pracę z satysfakcją muszę stwierdzić, że założenia przyjęte przeze mnie w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości. Mam jednak pełną świadomość, że niektóre można było wykonać lepiej. Mam tu na myśli objęcie pełniejszą opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo. Istotnym jest bowiem, aby szkoła wychodziła naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz zaspokajała potrzeby uczniów.
W okresie stażu uzyskałam oczekiwane wsparcie ze strony dyrekcji, dzięki czemu mogłam dobrze realizować swoje zamierzenia i przedsięwzięcia.
W szerokim zakresie realizowałam plany dotyczące mojego dokształcania się. Zdobyta podczas kursów wiedza okazała się niezwykle cenna, pozwoliła wpłynąć na efekty mojej pracy, ale i na jakość pracy szkoły.
Staż trwający 2 lata i 9 miesięcy przyczynił się w moim przypadku do dokładnego planowania zamierzeń oraz realizowania ich zgodnie z planem.
Nauczyłam się również odważnie podejmować decyzje dotyczące mojej pracy zawodowej (kursy, szkolenia, inicjatywy). Przekonałam się, że nauczyciel w swoich działaniach niekoniecznie musi być sam. Skutecznym okazało się w moim przypadku zachęcanie okolicznych firm i instytucji do wspierania podejmowanych przeze mnie przedsięwzięć.
W czasie stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną reforma edukacji. Nie zapomniałam jednak o głównym powołaniu mojego zawodu, którym jest dziecko, jego kształtowanie i wychowanie.
Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład na miarę indywidualnych możliwości, szanuję każde dziecko, doceniam jego indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby.
Ukończenie stażu skłoniło mnie do częstej autorefleksji, bez której niemożliwe jest dalsze doskonalenie własnej pracy.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dożo satysfakcji i dostarczyła wiele cennych doświadczeń. Myślę, że wszystkie działania, jakie podjęłam, przyczyniły się do wzrostu mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania niektórych obszarów życia szkoły.
W przyszłości nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy, aby dobrze realizować zadania szkoły.
Wiele zadań, które realizowałam w okresie stażu, to działania o charakterze ciągłym lub zadania wieloletnie – współpraca z rodzicami, z instytucjami lokalnymi i wiele innych.
W nowym roku szkolnym będę doskonalić swój warsztat pracy, postaram się swoje ciekawe scenariusze lekcji opublikować w czasopiśmie „Życie Szkoły”. Większą uwagę zwrócę na uczniów mających trudności w nauce.
Z pewnością nie zaprzestanę pracy na rzecz własnego rozwoju, kształcenia i wychowania dzieci oraz podwyższania jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.