X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1966
Przesłano:
Dział: Języki obce

Health and health problems - scenariusz zajęć z języka angielskiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Klasa: III LP „b”

CELE:
1. OGÓLNY: Rozwijanie umiejętności mówienia.

2. OPERACYJNE:

Uczeń potrafi:
- Płynnie wypowiadać się na temat własnego zdrowia
- Podąć choroby, ich przyczyny oraz objawy

Uczeń umie/zna:
- podstawowe słownictwo związane ze zdrowiem i chorobami

Uczeń rozumie:
- znaczenie słownictwa

Metody:
Praca z materiałami kserograficznymi

Formy pracy:
praca indywidualna

Środki dydaktyczne: Praca z rozdziałem podręcznika do nauki języka angielskiego „Matura z języka angielskiego. Repetytorium”, materiał stymulujący

PRZEBIEG LEKCJI


0 – 5 min. I Część wstępna

Nauczyciel wita się z uczniami, sprawdza listę obecności oraz zadaną na poprzedniej lekcji pracę domową. Następuje tzw. rozgrzewka językowa (pytania typu: „Do you consider yourself to be a healthy person? Why?”, „ How often do ypu fall ill?”, What ilness and conditions have you experienced?”) Uczeń, który zgłosił się do zaprezentowania pracy domowej zostaje nagrodzony pozytywną oceną, zaś brak pracy domowej u ucznia oznacza ocenę niedostateczną.

6-39 min. II Część główna

Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy By ułatwić odpowiedz na ostatnie pytanie nauczyciel przechodzi do tłumaczenia nazwy chorób podanych w tabelce w kolejnym ćwiczeniu. Kolejnym zadaniem jest uporządkowanie chorób według ich wagi, tj. od najgroźniejszej do najmniej groźnej. Kilka osób prezentuje swoja listę podając również kryteria swojego wyboru. W kolejnym podpunkcie uczniowie przyporządkowują objawy chorób, bo ich nazw w ćwiczeniu 1a. W kolejnej części lekcji uczniowie uzupełniają tabelkę przyporządkowując symptomy i leczenie wymienionych w ćwiczeniu chorób. By ułatwić prace uczniowie korzystają z tabelki zawierającej rożne sposoby leczenia, jednak do każdej choroby musza dodać przynajmniej po własnej (dodatkowej) metodzie.W kolejnych zadaniach (3, 4) uczniowie dopasowują przymiotniki do rzeczowników, tak, aby tworzyły typowe wyrażenia dotyczące chorób. Dodatkowo w zadaniu 4 ucz nowie dopasowują otrzymane czynności do odpowiednich osób ( lekarz, pielęgniarka, chirurg, dentysta).W zadaniu kolejnym uczniowie maja za zadanie dopasować instrukcje lekarza do zapisanego przez niego leczenia.

40-45 min. III Część końcowa

Jako praca domowa uczniowie otrzymują kserokopię materiału stymulującego. Ich zadaniem jest opisanie jednego z wybranych zdjęć (40-50 słow.). W tej fazie lekcji nauczyciel nagradza plusami uczniów, którzy brali aktywny udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.