X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1961
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy III - "Praca"

Temat: Work- vocabulary
Klasa: III LO
Cele:
1. OGÓLNY: Kształtowanie sprawności mówienia, doskonalenie formy pracy samodzielnej oraz w parach

1. OPERACYJNE:

Uczeń potrafi:

- prawidłowo wymawiać słownictwo z zakresu tematycznego: praca, zawody
- na podstawie zdjęć scharakteryzować zawody
- przeprowadzić dialog z angielskojęzycznym kolegą na temat zalet i wad określonych zawodów
- podąć cechy osoby, która powinna wykonywać dany zawód
- zadawać pytania i udzielać odpowiedzi na temat pracy.

Uczeń umie/zna:

- słownictwo niezbędne do opisu zawodów, wyrażeń dotyczących pracy

Uczeń rozumie:

- zasady prawidłowej i efektywnej pracy w parach
- różnice podobnych znaczeniowo wyrazów

Metody:
- problemowa
- burza mózgów
- praca z podręcznikiem

Formy pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne: podręcznik- Matura z języka angielskiego- Repetytorium, Materiał stymulujący- zdjęcia


PRZEBIEG LEKCJI

0 – 8 min. I Część wstępna

Nauczyciel wita się z uczniami zwrotem: „Good morning”, po czym sprawdza listę obecności oraz zadaną na poprzedniej lekcji pracę domową. Następnie następuje tzw. burza mózgów oraz pada kilka pytań wprowadzających do tematu lekcji: „ Where does your mother/father work?”, „Who would you like to be in the future?”,po czym zadaniem uczniów jest wymienienie jak najwięcej wad i zalet pracy lekarza, kierowcy ciężarówki i policjanta. Uczeń, który zgłosił się do zaprezentowania pracy domowej zostaje nagrodzony pozytywną oceną, zaś brak pracy domowej u ucznia oznacza ocenę niedostateczną.

6-39 min. II Część główna

Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy, a uczniowie przepisują do zeszytów. Ćwiczenie wstępne- zadaniem uczniów jest klasyfikacja podanych w podręczniku zawodów poprzez umieszczenie je w tabelce, w zależności od subiektywnej oceny. Dodatkowo uczniowie są zobowiązani do wpisania kilku przykładów zawodów, które według nich są niebezpieczne, ekscytujące, niepotrzebne, niedostatecznie wynagradzane itp. Kolejnym etapem lekcji jest samodzielna raca uczniów- uczniowie wybierają po jednym przykładzie zawodu z poprzedniego ćwiczenia wyjaśniając, dlaczego tak go postrzegają, po czym kilka osób opisuje swój wymarzony zawód, kim chciałby zostać, w jakim zawodzie widzi siebie w przyszłości a w jakim nie.Następuje utrwalenie i rozszerzenie słownictwa. Uczniowie trenują poznane zwroty odpowiadając na pytania znajdujące się w książce.Uczniowie powtarzają wymowę znanego już słownictwa oraz ćwiczą nowe zwroty. Kolejnym punktem lekcji jest dyskusja na podstawie materiału stymulującego . Zadaniem uczniów jest opis zdjęć przedstawiający 3 rożne zawody. Kilkoro uczniów jest proszone o wykonanie zadania, po czym kolejne osoby dopowiadają na pytania( np. „What problems may the woman have to face”, „Who is this kind of work suitable for?”, “Would ypu like to work in this place? Why? Why not?”). Uczniowie zdający maturę rozszerzona, jako dodatkowe zadanie, maja za zadanie porównać zawody przedstawione na zdjęciach oraz odnieść się do nagłówków pochodzących z gazet oraz krótkiej notatki na temat nadużyć w pracy, odnieść się do współczesnego społeczeństwa oraz krótko skomentować podane wiadomości.Kolejnym punktem lekcji jest kształtowanie umiejętności rozróżniania wyrazów pozornie takich samych znaczeniowo np. be dismissed- zwolnić z pracy i to get the sack- wylać z pracy

40-45 min. III Część końcowa

Uczniowie podsumowują formę pracy dominującą na lekcji – w języku polskim przedstawiają zalety i wady pracy w parach. Następnie nauczyciel zapisuje na tablicy pracę domową, tj. zadanie 5/ 44 (Zadaniem uczniów jest zastanowienie się, co warto wziąć pod uwagę dokonując wyboru zawodu. Poczym uporządkowują podane kryteria według ich ważności. Wyniki będą odczytane na forum klasy, po czym uczniowie przedyskutują wybrana kolejność. Nauczycielka żegnają się zwrotem „Good bye!”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.