X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19469
Przesłano:
Dział: Języki obce

People and their jobs. Słownictwo związane z pracą i cechami osobowości. Konspekt lekcji

Temat lekcji: People ad their jobs. Słownictwo związane z pracą i cechami osobowości.
Klasa: 1 LO
Czas trwania: 45 min.
Cele nauczania:
CEL OGÓLNY: Zapoznanie się ze słownictwem związanym z pracą i cechami osobowości

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Wiadomości:
1. Uczeń zna słownictwo dotyczące pracy i związanych z nią czynności
2. Uczeń wymienia cechy osobowości człowieka
Umiejętności:
1. Uczeń umie opisać swoje cechy charakteru wraz z przykładami
2. Uczeń potrafi nazwać zawody przedstawione na zdjęciach
3. Uczeń potrafi określić zawód odpowiadający różnym zajęciom

Postawy:
Uczeń wyraża swoją opinię na temat różnych zawodów i ich znaczenia

Metody:
Burza mózgów, komunikacyjna, praca z materiałem wizualnym

Formy pracy:
Indywidualna, w parach

Środki i pomoce dydaktyczne:
- piktogramy
- karty pracy
- słowniki

Przebieg lekcji:
- Rozgrzewka – przedstawienie sposobów pytania się o czyjś zawód:
Nauczyciel zadaje pytanie uczniom: W jaki sposób pytamy kogoś o jego pracę? Podane przykłady zapisuje na tablicy, a uczniowie przepisują je do zeszytów.
1.What’s your job?
2.What do you do for a living?
3.Where do you work?
- Nazywanie zawodów na zdjęciach (4 min): Nauczyciel rozdaje uczniom zdjęcia przedstawiające różne zawody oraz osobno karteczki z nazwami zawodów. Uczniowie w parach dobierają odpowiednie nazwy zawodów do zdjęć, posługując się słownikami przy tłumaczeniu podanych pojęć.
- Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których przedstawione są różne kategorie zawodowe.
1. People who work in an office:
2. People who work with children:
3. People who work in a team:
4. People who often go on business trips:
5. People who do manual work:
6. People who work outdoors:
7. People who work at night:
8. People who work at weekends and holidays:
9. People who work with art:
10. People who serve other people:
Uczniowie w parach wpisują zawody odpowiadające danej kategorii, mogą w tym pomagać sobie słownikami. Następnie układają ranking najlepiej płatnych oraz najbardziej szanowanych zawodów.
- Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których znajdują się różne przymiotniki opisujące cechy osobowości. Uczniowie indywidualnie wybierają cztery przymiotniki odpowiadające ich osobowości, a następnie na kartach pracy układają zdania z nimi.
Są to zdania typu:
I’m ............... because .............
W zdaniach tych uczniowie uzasadniają, dlaczego wybrali właśnie taką cechę.
Następnie wybrane przez nauczyciela osoby zgadują, jakie przymiotniki wybrał uczeń siedzący obok. Uczeń ten ma ocenić na ile trafny okazał się wybór.
- Podsumowanie: W ciągu 2 min. uczniowie wymieniają jak najwięcej nazw zawodów, które poznali na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.