X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19471
Przesłano:
Dział: Języki obce

Queen Elizabeth I. Konspekt lekcji

KLASA: I LO
TEMAT: Queen Elizabeth I .

CELE OGÓLNE:
- Zapoznanie uczniów z historią Wielkiej Brytanii
- Kształcenie sprawności mówienia

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

WIADOMOŚCI:
A. Zapamiętanie wiadomości:
UCZEŃ potrafi: przetłumaczyć poznane słownictwo, podać przymiotniki opisujące osobę
B. Zrozumienie wiadomości:
UCZEŃ potrafi: rozróżnić fotografie na podstawie słuchanego tekstu, wybrać przymiotniki opisujące osobę

UMIEJĘTNOŚCI:
A. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
UCZEŃ umie: opisać obrazek, odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu
B. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
UCZEŃ umie: opowiedzieć o postaci historycznej na podstawie faktów, wykazać się wiedzą wyszukaną w mediach na tematy związane z Wielką Brytanią

POSTAWY: zainteresowania obcą kulturą i historią

METODY NAUCZANIA:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca w parach

ZASADY NAUCZANIA:
- przystępności wiedzy
- wiązania teorii z praktyką
- trwałości wiedzy i umiejętności
- indywidualności i zespołowości
- świadomego i aktywnego udziału w lekcji

TYP LEKCJI: podająca nowy materiał

LITERATURA: Elizabeth I, Red Rose of the House of Tudor, Kathryn Lasky


Przebieg lekcji:

Nauczyciel zadaje po angielsku pytania uczniom, co wiedzą na temat monarchii angielskiej.
Np. What's the name of present queen?
Who ruled the country before?
Who was the most famous monarch in the UK?
Nauczyciel nawiązuje do zadania postawionego uczniom na wcześniejszej lekcji, aby znaleźli informacje na temat królowej Elżbiety I.
Wybrany uczeń przedstawia swoją wiedzę na temat Elżbiety I, którą zdobył w ramach pracy domowej. Pary uczniów otrzymują obrazki, na których zaprezetowane są wydarzenia z życia królowej Elżbiety I, a następnie dopasowują obrazki do wypisanych na karteczkach wydarzeń. Wspólnie z nauczycielem uczniowie wyjaśniają nieznane słownictwo.Wybrani uczniowie opisują fotografie z wykorzystaniem poznanego słownictwa.Uczniowie wykonują plakaty przedstawiające drzewo genealogiczne rodu Tudorów. Następnie reprezentanci grup omawiają wykonane plakaty. Wspólnie uczniowie z nauczycielem wybierają najlepszy plakat.
Dyskusja na temat form sprawowania władzy: What would you do if you were a king or queen?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.