X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19412
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin balu gimnazjalnego

REGULAMIN BALU ABSOLWENTA
GIMNAZJUM W CZAPLINKU

1.Bal gimnazjalny organizowany jest z inicjatywy rodziców uczniów klas trzecich.
2.Rodzice odpowiedzialni są za przygotowanie balu, jego przeprowadzenie zapewniające bezpieczeństwo uczniów oraz zakończenie tzn. uporządkowanie szkoły.
3.W organizację balu zostają włączeni również uczniowie klas trzecich wykonując przydzielone przez rodziców prace (dekorowanie i sprzątanie sali ).
4.Za bezpieczeństwo uczniów podczas balu odpowiadają rodzice do tego wyznaczeni poprzez pełnienie dwuzmianowych dyżurów na sali oraz przez wejściem na teren szkoły.
5.Bal jest organizowany w budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku.
6.Ustala się następujące zasady uczestnictwa uczniów w balu gimnazjalnym:
-zabawa trwa w godzinach od 1800 do 2400
-uczniowie przebywają na terenie szkoły. Nie mogą go opuszczać i ponownie powracać. Uczniowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę o zamiarze opuszczenia balu. Wyjście w czasie trwania balu poza teren szkoły oznacza rezygnację z dalszej zabawy i powiadomienie telefoniczne rodzica o możliwości odebrania dziecka.
-na udział dziecka w balu zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice/opiekunowie
-rodzice/opiekunowie lub inne osoby przez nich upoważnione pisemnie ( po okazaniu upoważnienie i dowodu tożsamości) zobowiązani są do odbioru dziecka po zakończonym balu
-jeśli w trakcie trwania balu organizatorzy stwierdzą, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, pali papierosy, zachowuje się w sposób naganny zostanie usunięty z balu. O incydencie zostają natychmiast powiadomieni rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do odebrania dziecka z balu.
-uczestniczki balu zobowiązane są do przebywania na sali w obuwiu płaskim ( wysokie tylko na czas poloneza)
7.Akceptując regulamin rodzic/opiekun wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem/narkotestem w przypadku uzasadnionego podejrzenia
8.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione telefony, portfele oraz inne przedmioty wartościowe wniesione na bal przez ucznia.
9.Konsekwencją nagannego zachowania ucznia jest obniżenie oceny z zachowania na koniec roku szkolnego.
10.Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z powyższym regulaminem.
11.Wychowawcy klas przechowują pisemną akceptację regulaminu podpisaną przez rodzica/opiekuna i ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.