X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19392
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Kartka z kalendarza - konkurs

Biblioteka szkolna ogłasza

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Kartka z kalendarza na rok szkolny 20.../20...”

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
2. Cele konkursu:
. upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
. rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży;
. ukazanie w ciekawy sposób życia szkoły;
. stworzenie kalendarza szkoły, jako formy promocji szkoły.
3. W konkursie może brać udział każdy uczeń ............
4. Konkurs trwa od .......... do .......... roku.
II. Informacje dotyczące prac konkursowych
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy fotografie.
2. Na zdjęciach powinna znajdować się szkoła i jej życie, ukazane w różnych ujęciach i w pełnej
dowolności interpretacyjnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac o niskiej jakości technicznej
4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zdjęcia własne.
5. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: .................
6. Przesłany folder powinien zawierać:
. maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe w formacie .JPEG;
. dane osobowe (imię, nazwisko, klasa) w formie pliku tekstowego;
. tytuł folderu: Kartka z kalendarza.
7. Prace nadesłane po ................ nie będą brane pod uwagę.
III. Postanowienia końcowe
1. Organizator powołuje jury konkursu.
2. Zgłoszenia prac do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone .......... roku.
4. Dziesięć najlepszych fotografii, opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora, zostanie
wykorzystanych w kalendarzu szkolnym na rok 20...../20......
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.