X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19213
Przesłano:

Instrukcja zabudowy i rabowania stojaków ciernych typu Valent

INSTRUKCJA
zabudowy i rabowania stalowych stojaków ciernych typu „VALENT"

1.Załoga zatrudniona do zabudowy lub rabowania stalowych stojaków ciernych typu „VALENT" musi być zapoznana z niniejszą instrukcją i wykonywać roboty zgodnie z jej postanowieniami. Przyjęcie do wiadomości ustaleń instrukcji załoga musi potwierdzić podpisami.
2.W skład brygady zabudowy lub rabowania stojaków typu „VALENT" mogą wchodzić tylko górnicy. Ilość członków brygady ustala dozór oddziałowy w zależności od zakresu robót i warunków na stanowisku pracy. Spośród górników zatrudnionych na stanowisku pracy na danej zmianie jeden imiennie wyznaczony przez dozór pełni funkcję przodowego brygady.
3.Przed przystąpieniem do zabudowy lub rabowania stojaków typu „VALENT" przodowy brygady zobowiązany jest do skontrolowania stanu obudowy w rejonie stanowiska pracy. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć przed rozpoczęciem robót.
4.W czasie wykonywania zabudowy lub rabowania stojaków typu ,,VALENT" na trasie przenośnika taśmowego lub zgrzebłowego musi być on na odcinku robót wyposażony w linkę awaryjnego wyłączenia umożliwiającą natychmiastowe zatrzymanie jego ruchu ze stanowiska robót.
5.Stalowy stojak cierny typu „VALENT" składa się z następujących elementów:
- spodnik - część przyspągowa;
- rdzennik - część podstropowa;
- stopa podporowa;
- koronka;
- zamek wyposażony w dwa kliny
6.Przed zabudową stojaka należy skontrolować jego elementy, a w przypadku stwierdzenia ich deformacji lub pęknięcia nie mogą być użyte do zabudowy.
7.Zabudowa stalowych stojaków ciernych typu „VALENT”:
a)Transport stojaka do miejsca zabudowy.
b)Sprawdzenie stanu technicznego stojaka.
c)Przygotowanie miejsca zabudowy - wykonanie gniazda w spągu. Spąg w miejscu planowanej zabudowy stojaka musi być wyczyszczony z luźnego urobku. Zabudowa stojaka może być dokonana tylko na twardym i stabilnym spągu. W przypadku braku zwięzłości skal spągowych dopuszcza się ułożenie na spągu w miejscu zabudowy stojaka podkładu drewnianego.
d)Ułożenie stopy spodnika stojaka w gnieździe.
e)Wyciągnięcie ręczne lub przy pomocy ciągarki linowej rdzennika na żądaną długość.
f)Zabicie klinów zgodnie z dokumentacją techniczną.
g)Zawieszenie na stojaku podciągarki zębatkowej lub hydraulicznej.
h)Wybicie zabitych klinów.
i)Rozparcie stojaka pomiędzy spągiem a stropem przy pomocy podciągarki.
j)Zabicie młotkiem o ciężarze 4 kg górnego i dolnego klina do momentu uzyskania metalicznego dźwięku. (Doprowadzenie do zakleszczenia spodnika i rdzennika w zamku stojaka).
k)Zdjęcie podciągarki.
8.Każdy stojak typu „VALENT", którego długość wynosi 3m lub jest większa musi być natychmiast po zabudowaniu przywiązany do stropnicy linką lub łańcuchem w sposób uniemożliwiający jego wywrócenie się w przypadku wybicia.
9.Rabowanie (demontaż) stojaka Valent należy przeprowadzić w następujący sposób:
a)przeprowadzić kontrolę stropnicy pod którą stojak jest zabudowany i zabezpieczyć ją przed spadnięciem w przypadku jeśli przeznaczony do rabowania stojak spowoduje jej destabilizację lub opadnięcie,
b)lekko uderzyć kilofem górniczym w stojak – nastąpi jego odprężenie,
c)jeśli stojak jest połączony linką lub łańcuchem ze stropnicą należy połączenie to usunąć,
d)uderzać młotem 5 kg z bezpiecznej odległości (ok.1 m) w wąski koniec klinów. Uderzenia powinny następować przemiennie, raz jeden klin drugi raz drugi do momentu ich wybicia. W chwili wybicia klinów nastąpi całkowite rozkleszczenie zamka i zsunięcie rdzennika.
e)usunąć wszystkie elementy stojaka z miejsca w którym był zabudowany. Zalecane jest, aby wyciąganie stojaka ze strefy zawału wykonywać przy pomocy wyciągarki łańcuchowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.