X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19488
Przesłano:

Roztwory buforowe. Zajęcia pozalekcyjne

Joanna Pałdyna
Zajęcia pozalekcyjne

Temat: Roztwory buforowe

Cele operacyjne:

Uczeń powinien wiedzieć:
•Co to są bufory
•Wymienić właściwości buforów
•Podać metody sposoby przygotowania buforów
•Podać wzór na obliczenie pH buforu

Uczeń powinien umieć:
•Podać przykłady buforów
•Określić czy składniki buforów są kwasem czy zasadą w teorii Brönsteda- Lowry’ego
•Określić pH buforu po dodaniu wody, kwasu czy zasady
•Napisać równanie reakcji odpowiednich składników buforu z kwasem i zasadą
•Obliczyć pH buforu
•Obliczyć w jaki sposób zmieszać odpowiednie składniki aby przygotować bufor

Metody:
•problemowa

Przebieg zajęć:
1.Cześć nawiązująca:
•Przypomnienie wiadomości o kwasach i zasadach według teorii Brönsteda- Lowry’ego
•Sformułowanie problematyki zajęć
2.Część właściwa
-Wyjaśnienie pojęcia bufory
-Podanie przykładów buforów
-Uczniowie rozwiązują zadania z Karty Pracy- część 1
-Uczniowie wykonują eksperyment dotyczący buforów
-Podanie wzoru na obliczanie pH buforów
-Uczniowie rozwiązują zadania z Karty Pracy- część 2
3.Podsumowanie zajęć


Karta pracy ucznia część I

1)Z pośród podanych roztworów wybierz roztwory buforowe:

HCOOH/ HCOONa
H2SO4/Na2SO4
NH3 •H2O/ NH4Cl
H2CO3/K2CO3
NaOH/NaNO3
K2HPO4/KH2PO4
CH3NH3+Cl-/CH3NH2 (aq)

2)Dla wybranych buforów z powyższego zadania określ czy poszczególne składniki są kwasami czy zasadami w teorii Brönsteda- Lowry’ego
KWAS :

ZASADA:

3)Uczniowie postanowili przygotować bufor octanowy:

a)Pierwszy zmieszał kwas octowy i octan sodu w stosunku molowym 1 do 1

b)Drugi zmieszał kwas octowy i zasadę sodową w stosunku molowym 1 do 1

c)Trzeci zmieszał kwas octowy i zasadę sodową w stosunku molowym 2 do 1

d) Czwarty zmieszał octan sodu i kwas solny w stosunku molowym 1 do 1

e)Piaty zmieszał octan sodu i kwas solny w stosunku molowym 2 do 1

Którzy uczniowie otrzymali bufor?

Karta pracy ucznia część II

4)Do przygotowanego buforu octanowego o pH 4,5 dolej wody. Następnie do kolejnej porcji dolej parę kropel mocnego kwasu, natomiast do trzeciej porcji buforu kilka kropel mocnej zasady. Następnie zmierz pH używając papierków wskaźnikowych. Na tej podstawie określ pH

pH buforu po dodaniu wody.....................

pH buforu po dodaniu kwasu.....................

pH buforu po dodaniu zasady.....................

Zapisz reakcje odpowiednich składników buforów po dodaniu kwasu i zasady.


5)Uczeń zmieszał 8,2g octanu sodu i 72 g kwasu solnego. Czy uczeń otrzymał bufor?

6)Oblicz pH buforu, który w 500cm3 zawiera 4,0g azotanu (V) amonu i 2,0g amoniaku. pKa (NH4+)=9,2

7)Ile gramów stałego octanu sodu należy rozpuścić w 250cm3 0,2 molowego kwasu octowego, aby otrzymać bufor o pH 4,5, pKa (CH3COOH)=4,8.

8)Do buforu octanowego o pH 4,8 i zawartości kwasu i octanu sodu równej 1mol/dm3 dodano 0,5g zasady sodowej. Oblicz pH buforu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.