X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19212
Przesłano:

Instrukcja obsługi, zabudowy i rabowania stojaków SV

Instrukcja stanowiskowa
obsługi, zabudowy i rabowania stojaków SV.

Stojak z kształtownika SV (SV25; SV29).

1. Stojak SV25 lub SV29 są ciernymi stojakami przeznaczonymi do stosowania jako dodatkowe elementy podporowe do wzmacniania wyrobisk chodnikowych oraz jako elementy podporowe prostej obudowy rozcinek ścianowych i likwidacyjnych. Stojaki te mogą być stosowane w wyrobiskach chodnikowych jako obudowa samodzielna lub jako element wzmacniający obudowę ostateczną innego typu w warunkach, w których nie jest przekroczona dopuszczalna podporność stojaka.

2. Stojak SV25 jest podporowym stojakiem ciernym z kształtownika V25 i składa się z następujących elementów:
- spodnika, wykonanego z prostego odcinka kształtownika V25, do którego w dolnej części nakładana jest stopa lub stopa jest do niego przyspawana,
- rdzennika, wykonanego z prostego kształtownika V,
- głowicy, nasadzanej na rdzennik lub wspawanej . W zależności od możliwości prowadzenia podpieranych stojakiem elementów odrzwi obudowy można wyróżnić głowicę koronową, głowicę z kształtowników V lub KO jak również dostosowana do stropnic drewnianych,
specjalnej obejmy z linką, pozwalającą powiązać stojak ze stropnicą obudowy chodnikowej celem zabezpieczenia go przed wywróceniem,
- kompletu strzemion SD, SDO lub innych dopuszczonych do stosowania umożliwiających połączenie spodnia z rdzennikiem w ciernym złączu.

3. Zabudowa lub rabowanie stojaka prowadzone winne być przez zespół minimum dwuosobowy, przy czym jeden z pracowników jest przodowym zespołu.

4. Czynności przy zabudowie stojaka.
4.1. Wykonanie odpowiedniego gniazda w spągu.
4.2. Odmierzenie wstępnej wysokości stojaka przez wykonanie odpowiedniej zakładki między spodnikiem a rdzennikiem, (minimum 60 cm po zabudowie stojaka).
4.3. Założenie dwóch strzemion oraz wstępne dokręcenie nakrętek w strzemionach, umożliwiające ustawienie stojaka w pozycji pionowej.
4.4. Ustawienie spodnia w gnieździe w pozycji możliwie pionowe3 w ten sposób, aby dokręcenie śrub strzemion następowało w płaszczyźnie równoległej do linii zawału. W wyrobiskach poziomych stojaki winny być budowane prostopadle do spągu.
4.5. W miejscu podparcia stropnicy należy wykonać wykładkę z drewna.
4.6. Po ustawieniu stojaka następuje osadzenie podciągarki o obejmie wyprofilowanej do kształtownika V na górnej części spodnika, a następnie zabicie obejmy młotem 4-5 kg.
4.7. Poluzowanie obu strzemion przez ostrożne odkręcenie nakrętek.
4.8. Podciągnięcie rdzennika za pomocą podciągarki i nadanie stojakowi odporności wstępnej.
4.9. Sprawdzenie zabudowy stojaka w pionie. Sprawdzenia i poprawki należy dokonać w dwóch prostopadłych płaszczyznach.
4.10. Dokręcenie nakrętek śrub strzemion typu SD momentem 300 Nm dla stojaka SV25 lub 400Nm dla stojaka SV29.
4.11. Uwolnienie podciągarki przez spuszczenie oleju w jej siłowniku, a następnie wybicie młotem obejmy.
4.12. Założenie obejmy z linką i powiązanie stojaka ze stropnicą obudowy przy wysokości stojaka ponad 3 m.
4.13. Zabudowanie dwóch rozpór stalowych (pierwsza do 0,5 m od spągu, druga do 1,2 m od poprzedniej).
4.14. Wykonanie opinki z siatki zgrzewanej oraz wykładki (wypełnienie pustek kamieniem).

5. Czynności przy rabowaniu stojaka SV.
5.1. Wstępne poluzowanie nakrętek śrub strzemion w stojaku SV.
5.2. Uderzyć w stojak kilofem celem wyzwolenia znajdujących się w nim naprężeń.
5.3. Rozkręcenie strzemienia górnego.
5.4. Założenie podciągarki z wysuniętym tłokiem (w miejscu strzemienia górnego).
5.5. Założenie obejmy i zaklinowanie jej poprzez uderzenie młotem 4-5 kg.
5.6. Założenie strzemienia w środku zakładki i wstępne dokręcenie.
5.7. Rozkręcenie strzemienia dolnego.
5.8. Uwolnienie głowicy stojaka spod stropnicy przez spuszczenie oleju w siłowniku.
5.9. Dokręcenie nakrętek strzemienia znajdującego się w środkowej części zakładki.
5.10. Zdemontowanie obejmy z linką (w przypadku stojaków o wysokości powyżej 3 m).
5.11. Wybicie młotem obejmy i zdjęcie podciągarki.
5.12. Ręczne oparcie rabowanego stojaka o ocios lub położenie go na spągu.

6. Warunki BHP.
6.1. Przy ustawieniu stojaka należy sprawdzić czy płyta stopowa dobrze przylega do spągu, a w przypadku miękkich spągów należy stojak stawiać na podkładzie drewnianym.
6.2. Nie wolno budować stojaków niekompletnych.
6.3. Długość stojaka winna być dobrana do wysokości wyrobiska, a największy wysuw rdzennika względem spodnia nie może przekroczyć wymaganej minimalnej zakładki dla danej wysokości stojaka.
6.4. W przypadku stwierdzenia wyboczenia stojaka - stojak taki należy niezwłocznie wyrabować zgodnie z wyżej podaną instrukcją.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.