X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1904
Przesłano:

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w kl. IV-V

Klasa IV
Temat: Ćwiczenia utrwalające pamięciowe wykonywanie czterech podstawowych działań.

Cel główny: Sprawne wykonywanie w pamięci czterech podstawowych działań.

Cele szczegółowe:
- uczeń posługuje się prawami działań w rachunku pamięciowym
- potrafi rozwiązywać proste zadania różnicowe i ilorazowe
- zna działania odwrotne i potrafi je zastosować
- umie tabliczkę mnożenia i dzielenia i potrafi zastosować w zadaniach
- potrafi obliczać proste wyrażenia zawierające kilka działań

Metoda: Ćwiczeniowa
Forma nauczania: Lekcja w klasie
Forma pracy: Praca indywidualna
Środki dydaktyczne: karty pracy

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne
2. Wyjaśnienie problemów powstałych przy odrabianiu pracy domowej
3. Rozwiązywanie zadań utrwalających dodawanie pamięciowe zad. 1 i 2
4. Zastosowanie własności dodawania w obliczeniach – zad. 3.
5. Odejmowanie jako działanie odwrotne do dodawania – zad. 4.
6. Porównywanie różnicowe – zad. 5.
7. Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne – zad. 6
8. Podsumowanie pracy

Zadania klasy IV

Zad. 1. Marysia ma 9lat. Ile będzie miała za 5 lat?

Zad. 2. Ile jest kółek we wszystkich 3 pętlach?

Zapisz wyrażenie za pomocą , którego obliczysz liczbę kółek.

Zad. 3. Oblicz najdogodniejszym sposobem:
8 + 17 + 12 =
22 + 33 + 17 + 28 =

Zad. 4. Oblicz , jaką liczbę należy wstawić
w krateczkę i narysuj graf.

_____ +15 = 31 ____ - 19 = 42


_____ +15 ____ - 19


Zad. 5. O ile liczba 38 jest mniejsza od liczby 46?

Odp.

Zad. 6.Wpisz prawidłowe wyniki.

3 * 6 = 18 : 3 =
4 * 8 = 32 : 8 =
8 * 6 = 24 : 3 =


KlasaV

Temat: Ćwiczenia w posługiwaniu się algorytmami działań pisemnych.

Cel główny: Sprawne posługiwanie się algorytmami czterech podstawowych działań
w rachunku pisemnym.
Cele szczegółowe:
- uczeń rozumie algorytmy działań pisemnych
- potrafi rozwiązywać proste zadania różnicowe i ilorazowe
- zna działania odwrotne i potrafi je zastosować
- umie tabliczkę mnożenia i dzielenia i potrafi zastosować w zadaniach
- potrafi obliczać proste wyrażenia zawierające kilka działań
- zna cechy podzielności liczb

Metoda: Ćwiczeniowa
Forma nauczania: Lekcja w klasie
Forma pracy: Praca indywidualna
Środki dydaktyczne: karty pracy

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne
2. Wyjaśnienie problemów powstałych przy odrabianiu pracy domowej.
3. Ćwiczenia utrwalające obliczanie czterech podstawowych działań oraz stosowanie
działań odwrotnych - zad. 1, 2, 3, 4.
4. Znajomość kolejności wykonywania działań zad. 5
5. Porównywanie ilorazowe zad.6.
6. Podsumowanie pracy.

Zadania klasy V

Zad. 1. Uczestnicy rajdu samochodowego pokonali w 4 etapach następujące odległości:
1540 km, 878 km, 1433 km, 2725 km. Ile kilometrów liczyła trasa rajdu?

Zad. 2. Oblicz różnicę liczb 7007 i 5998 i sprawdź.

Zad. 3. Oblicz iloczyn liczb 173 i 24.
Zad .4. Oblicz i sprawdź.

747 : 3 12 * = 1008

Zad. 5. Oblicz, pamiętaj o kolejności działań.

9² - 2³ + 408 : 17 =

Zad. 6. Ile razy liczba 48 jest większa od liczby 8 ?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.