X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1905
Przesłano:

Krajobrazy górskie Europy. Budowa i działalność wulkanu

Cel główny: Kształtowanie i doskonalenie umiejętności wskazywania na mapie ściennej i w atlasie kontynentów, oceanów, krain geograficznych Europy i innych obiektów.

Cele szczegółowe:
- Wskazuje na mapie główne części Karpat i Alp oraz ich najwyższe szczyty.
- Wskazuje państwa w granicach, których leżą Karpaty i Alpy.
- Pokazuje jakie duże rzeki wypływają z Karpat i Alp.
- Odszukuje na mapie wyspy śródziemnomorskie oraz wulkany.
- Potrafi scharakteryzować klimat śródziemnomorski.
- Zna rośliny i zwierzęta tego regionu.
- Opisuje budowę wulkanu i produktu wybuchu.
- Rozumie i dostrzega atrakcyjność regionu śródziemnomorskiego, która wynika ze środowiska naturalnego.

Forma nauczania:
- Lekcja w klasie.

Forma organizacyjna:
- Praca zbiorowa,
- Praca indywidualna.

Metoda :
Ćwiczeniowa – praca w oparciu o atlasy i mapy.

Środki dydaktyczne:
Mapa fizyczna Świata, Mapa fizyczna Europy , atlasy geograficzne, tablica budowy wulkanu, bazalt, film DVD „Wulkany”, arkusze papieru, markery

Przebieg lekcji:

1. Uczniowie wymieniają i wskazują na mapie oraz w atlasach największe góry
Europy – praca parami.
1. Porównywanie Alp i Karpat.
- podział na części
- najwyższe szczyty i ich wysokości
- skały z jakich są zbudowane
- w granicach jakich państw leżą
- jakie rzeki wypływają z tych gór
- porównywanie pięter roślinności (granica wiecznego śniegu w Alpach)

2. Na mapie Europy uczniowie pokazują Morze Śródziemne , wyspy na tym morzu
oraz wulkany (Sycylia, wulkan Etna)

3. Uczniowie określają cechy klimatu śródziemnomorskiego- czytanie klimatogramu.

4. Uczniowie poznają rośliny i zwierzęta występujące na Sycylii (praca z tekstem, materiały źródłowe, albumy) – praca w grupach.

8. Na podstawie filmu „Wulkany” oraz tablicy objaśnienie pojęcia wulkan, omówienie jego budowy i produktów wybuchu.

9. Omówienie atrakcji turystycznych regionu śródziemnomorskiego wynikających ze środowiska naturalnego – pogadanka problemowa.

10. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.