X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19014
Przesłano:

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

Zespół Szkół Drzewnych
i Ochrony Środowiska
w Radomsku

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

rok szkolny 2012 / 13

Prowadzący:
AleksandraFras

Zagadnienia ogólne na zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki
2012/2013

1. Spotkanie organizacyjne.
2. Liczby i ich zbiory.
3. Funkcje.
4. Funkcja liniowa.
5. Funkcja kwadratowa.
6. Wielomiany.
7. Funkcja wymierna.
8. Ciągi.
9. Geometria płaszczyzny.
10. Trygonometria.
11. Rachunek prawdopodobieństwa.
12. Stereometria.
13. Zagadnienia proponowane przez uczniów.

Cele zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki

1. Cele edukacyjne:
- Uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki
- Rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania wypowiedzi o zagadnieniach matematycznych, prowadzenie merytorycznie poprawnych dyskusji.
- Poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań.
- Poznawanie różnych nietypowych sposobów rozwiązywania zadań matematycznych
- Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących
- Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.
- Powtórzenie i utrwalenie wiedzy przed egzaminem maturalnym z matematyki.

2. Cele wychowawcze:
- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru: rzetelności, systematyczności, wytrwałości.
- Uczenie pracy w zespole, wywiązywania się z przyjętych zadań, przestrzegania reguł.
- Rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy
- Uświadomienie uczniom wartości pracy ludzkiej nad poszerzaniem wiedzy matematycznej i rozbudzenie potrzeby szacunku dla „ludzi nauki”.

Termin spotkań: - poniedziałek, 8 godzina lekcyjna (termin może ulec zmianie w zależności od tygodniowego rozkładu zajęć)

Uczestnicy: 14 osób z klasy IVt
Na zajęcia fakultatywne z matematyki uczęszczać mają osoby, które zadeklarowały zdawanie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 – matematyka jako przedmiot obowiązkowy, dlatego mają pogłębiać i utrwalać swoją wiedzę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.