X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19012
Przesłano:

Sprawozdanie z działań wychowawczych

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO
ORAZ
GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III f

ROK SZKOLNY 2010/2011

wychowawca: Aleksandra Fras

1. W roku szklonym 2010/2011 zrealizowano prawie wszystkie założenia planu wychowawczego klasy IIIf. Planowana wycieczka turystyczno - krajoznawcza nie doszła do skutku ze względów finansowych uczennic.
2. Rodzice uczennic zostali zapoznani z planem wychowawczym oraz harmonogramem godzin wychowawczych na zebraniu rodzicielskim w dniu 17.09.2010r.- został przez nich zaakceptowany.
3. Tematyka godzin wychowawczych została nieznacznie zmieniona ze względu na konieczność wprowadzenia programu profilaktycznego przeciwko wczesnej aktywności seksualnej dzieci i młodzieży. Wszystkie tematy zostały zrealizowane. W tematyce godzin wychowawczych było przewidziane miejsce na tematy nagłej -potrzeby: "Dopalacze", "Grypa A1H1", "Samobójstwo-odwaga czy tchórzostwo". Wiele tematów było poruszanych, w każdej innej wolnej chwili np. na przerwach lub zastępstwach- miałam dobry kontakt z wychowankami dlatego nie wstydziły się przychodzić do mnie z problemami.
4. Uczennice chętnie uczestniczyły w zajęciach- dyskutowały i wymieniały poglądy, potrafiły dostrzec problemy swoje oraz koleżanek, np. w zachowaniu podczas lekcji i przerw, trafnie określały przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz sposoby radzenie sobie z nimi, rozpatrywano przyczyny niskiej frekwencji i ocen niedostatecznych.
5. W ramach opracowanego przeze mnie programu profilaktycznego zorganizowałam również :
• spotkanie z ginekologiem p. Jolantą Bładą, "Problemy młodych kobiet, metody antykoncepcyjne...
• zajęcia z psychologiem p. Jowitą Fudalą " ABC asertywności...",
Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzięki nim uczennice wzbogaciły się o wiedzę m.in. z zakresu edukacji seksualnej.
6. Wprowadzony wyżej wspomniany program profilaktyczny zmienił spojrzenie uczennic na "samą siebie", przyszłość, podejmowane decyzje, planowanie rodziny i samo współżycie. Zrozumiały, że "im też się może to przydarzyć". Podjęte działania w ramach programu zmusiły je do myślenia...
Sukcesem przeprowadzonego programu profilaktycznego jest to, że żadna z uczennic
do końca roku szkolnego nie zaszła w ciążę ( wcześniej 7 przypadków).
7. Zbyt mała ilość godzin wychowawczych utrudnia kontakt z uczniami i dotarcie do przyczyn wielu problemów, chociażby przyczyn ucieczek z lekcji, ocen niedostatecznych.
8. Po zajęciach, na których przypomniałam regulamin oceniania zachowania uczennice zdały sobie sprawę z konieczności usprawiedliwiania godzin opuszczonych (ocena z zachowania w II semestrze będzie umieszczona na świadectwie kończącym szkołę ) co miało duży wpływ na wystawienie lepszych ocen z zachowania za II niż za I semestr.
9. Współpraca z rodzicami była bardzo słaba: na zebraniach rodzicielskich zawsze była bardzo niska frekwencja ( 2-6 osób ), z wyjątkiem zebrania, na którym przeprowadziłam pedagogizację rodziców "Wczesna aktywność seksualna - jak ustrzec nasze dzieci przed jej skutkami". Kontakty poza zebraniami wynikały tylko z mojej inicjatywy.
10. Zdiagnozowałam u jednej z uczennic trudną sytuację materialną ( zmarł jej ojciec) - otrzymała pomoc finansową z Rady Rodziców .
11. W stosunku do I semestru frekwencja klasy spadła - głównym powodem była ciągła nieobecność jednej z uczennic, która została młodą mamą.


Wnioski
1. Zbyt mała ilość godzin wychowawczych w ciągu miesiąca, w związku z tym planuję w przyszłości ( bo ta klasa już skończyła edukację w naszej szkole) realizację 0,5 godziny wychowawczej społecznie, tak aby godzina wychowawcza odbywała się 1 raz w tygodniu przez cały rok szkolny.
2. W związku z niską frekwencją wychowawca będzie informował rodziców uczniów o nieobecności w szkole.
3. Praca nad polepszeniem kontaktów z rodzicami.
4. Regularna współpraca z pedagogiem szklonym, psychologiem w bieżącym rozwiązywaniu problemów.


opracowała
Aleksandra Fras

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.