X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18964
Przesłano:

Komunikacja w kulturze - mass media. Scenariusz lekcji

TEMAT: Komunikacja w kulturze – mass media.

Cel ogólny: ukazanie roli mediów we współczesnym świecie

Cel operacyjny: uczeń potrafi zdefiniować pojęcia: komunikacja, kod, mass media, uczeń wyróżnia podział na 3 główne rodzaje mass mediów, wymienia funkcje mediów, uczeń potrafi wymienić środki masowego przekazu, uczeń potrafi podać 3 cechy pozytywne i negatywne środków masowego przekazu we współczesnym świecie .

Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, wykład, praca z tekstem, praca w parach, pytania
kierowane

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, tekst o specyfice telewizji i Internetu,
krzyżówka

PRZEBIEG LEKCJI.
1. Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. 2 min. Nauczyciel wita uczniów i przystępuje do sprawdzenia obecności.
2. Wprowadzenie.
Czym jest komunikacja, kod? 4 min. Nauczyciel pyta uczniów czym jest komunikacja, co się na nią składa?
Wspólnie dokonują definicji pojęć: komunikacja, kod.
Burza mózgów
3. Mass media. 10 min. Nauczyciel wprowadza w temat i mówi, że będzie dzisiaj mowa o roli mass mediów w dzisiejszym świecie. N-l pyta uczniów czym sa mass media. Następnie wyświetla prezentację multimedialną i w formie wykładu połączonego z pytaniami kierowanymi omawia temat mass mediów. Wykład, pytania kierowane
4. Telewizja i Internet jako najpopularniejsze źródło informacji. 10-12 min. Uczniowie otrzymują tekst nt. telewizji i Internetu. Po przeczytaniu nauczyciel zadaje pytania związane z tekstem. Praca z tekstem, Rozmowa

5. Pozytywne i negatywne aspekty mass mediów we współczesnym świecie. 10 min. Uczniowie w parach zastanawiają się nad plusami i minusami mass mediów (TV, Internetu, radio i prasy).
Prezentacja wybranych uczniów. Praca w parach.
6. Podsumowanie.
Zadanie domowe. 5 min. Podsumowaniem lekcji będzie krzyżówka z hasłem MASS MEDIA. Troje uczniów, którzy jako pierwsi rozwiążą krzyżówkę otrzymują „plusa” za aktywność.

Zad. Dom.
Wypisz po 2 tytuły programów TV i czasopism, które poleciłbyś swojemu rówieśnikowi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.