X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18933
Przesłano:

Konspekt zajęć praktycznych ZSZ kucharz małej gastronomii

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa zawód kucharz małej gastronomii
Klasa: pierwsza
Czas realizacji: 4 jednostki lekcyjne
Data: 25.10.2011.
Temat jednostki lekcyjnej: Wykorzystanie owoców i warzyw w produkcji gastronomicznej - przygotowanie szarlotki i pizzy. Zaplanowanie kolejnych etapów pracy. Przydzielenie czynności – praca w grupach. Sporządzenie potraw zgodnie z recepturą. Prace porządkowe.

Cel ogólny: Wyrabianie umiejętności przyrządzania potraw z owoców i warzyw.
Cele szczegółowe
Po zakończonych zajęciach uczeń powinien umieć:
 przygotować stanowisko pracy
 przeprowadzić obróbkę wstępną brudną i czystą owoców i warzyw
 dobrać odpowiednie narzędzia
 dobrać odpowiednie składniki
 sporządzić potrawy: szarlotkę, pizzę zgodnie z recepturą
 właściwie zorganizować pracę przy produkcji potraw
 przeprowadzić ocenę organoleptyczną sporządzonych potraw
 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 zastosować zasadę oszczędnego gospodarowania surowcami
 wykonać prac porządkowe

Metody nauczania:
 instruktaż słowny
 pokaz
 ćwiczenia

Formy pracy:
 grupowa
 indywidualna

Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno-przygotowawcze.
a) powitanie.
b) sprawdzenie listy obecności.
c) sprawdzenie przygotowania uczniów do zajęć (strój roboczy, surowce).
d) podział uczniów na grupy (uczniowie pracują w grupach 3-osobowych).
2. Instruktaż wstępny.
a) podanie tematu i celu zajęć – obróbka wstępna i cieplna owoców i warzyw, sporządzenie szarlotki i pizzy.
b) opis sposobu wykonania czynności praktycznych związanych z tematem zajęć – zapoznanie z recepturą gastronomiczną.
c) przypomnienie zasad bhp.
3. Przydział zadań szkoleniowo-produkcynych – przydzielenie prac poszczególnym zespołom: grupa I, II – przygotowanie ciasta do pizzy, grupa III, IV – przygotowanie dodatków do pizzy, grupa V – przygotowanie kruchego ciasta, grupa VI – przygotowanie jabłek.
4. Praca w grupach.
a) zaplanowanie czynności związanych z wykonaniem zadania
b) organizacja stanowiska pracy – zgromadzenie i rozmieszczenie na stanowisku pracy surowców, narzędzi i urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
c) wykonanie potrawy zgodnie z recepturą
5. Instruktaż bieżący podczas wykonywania zadań. Podczas wykonywania przez uczniów ćwiczenia, prowadzący zajęcia koryguje zauważone błędy, służy radą, zachęca lub udziela pomocy.
6. Degustacja.
a) przygotowanie i nakrycie stołu
b) wydzielenie jednej porcji każdej przygotowanej potrawy
c) ocena jakości wykonania zadania (ocena prowadzona jest w formie dyskusji z młodzieżą
7. Podsumowanie zajęć.
a) omówienie najlepszych prac
b) wskazanie najczęściej występujących błędów i sposobów ich unikania
c) podanie tematu następnych zajęć
8. Czynności porządkowe – każdy zespół porządkuje swoje stanowisko pracy, dyżurni porządkują pracownię.Opracowała: Anna Kołodziej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.