X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18916
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu - nauczyciel stażysta

Katarzyna Kamińska Mników, 01.06.2004
nauczyciel stażysta


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego wyniósł 9 miesięcy. Trwał od 01.09.2003r. do 31.05.2004r.
Opiekunem stażu był pan mgr Jerzy M
Przez cały okres stażu starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

W sferze organizacyjnej udało mi się zrealizować wszystkie zadania, które zaplanowałam w planie rozwoju zawodowego.

We wrześniu 2003r. zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego. Przeczytałam i przeanalizowałam Ustawę Karta Nauczyciela. Pozwoliło mi to złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu w odpowiednim terminie. Wniosek ten został pozytywnie przyjęty.
Na początku września 2003r. podjęłam współpracę z opiekunem stażu Panem mgr Jerzym M. Razem przeanalizowaliśmy dokumenty wewnątrz szkolne oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Było to pomocne przy pisaniu Planu Rozwoju Zawodowego. Zapoznałam się również z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania szkoły. Przeanalizowałam Statut Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły oraz Wewnątrz szkolny System Oceniania.
Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które odbyły się w roku szkolnym 2003/2004.

W sferze dydaktycznej udało mi się zrealizować wszystkie zadania, które zaplanowałam w planie rozwoju zawodowego.

Przez cały rok szkolny gościłam na lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, co pozwoliło mi na włączenie do własnego warsztatu zaobserwowanych sposobów, metod i technik pracy z uczniami na lekcjach matematyki.
W czasie trwania stażu organizowałam zajęcia, na których gośćmi byli: Pani Dyrektor oraz opiekun stażu.
Dzięki tym zajęciom dowiedziałam się o mocnych stronach mojej pracy, jak również o tym, nad czym muszę jeszcze popracować, na co zwrócić większą uwagę. Wszystkie wskazówki udzielone mi przez panią Dyrektor i pana J. M starałam się wdrożyć na kolejnych lekcjach, by podnieść efektywność swojej pracy i zwiększyć aktywność uczniów.
Podczas stażu gromadziłam literaturę dotyczącą matematyki i jej nauczania. Pomocą służył mi opiekun, który darował mi kilka pozycji.
We własnym zakresie starałam się pogłębiać swoje umiejętności pedagogiczne i stosować nowoczesne metody pracy na lekcjach matematyki, w oparciu o czytanie fachowej literatury, a także korzystanie z ciekawych stron internetowych innych nauczycieli.
Na bieżąco wykorzystywałam komputer do przygotowania sprawdzianów dla uczniów.
Przez cały okres stażu systematycznie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz jako wychowawca brałam udział w pracach zespołu wychowawców. Każde spotkanie Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego, w którym uczestniczyłam, było dla mnie bardzo pożyteczne. Dowiadywałam się na bieżąco, jak sobie radzić
z problemami wychowawczymi, jak interweniować w różnych trudnych sytuacjach.
Stworzyłam również program profilaktyczny dla klasy, której jestem wychowawcą. Podjęte przeze mnie działania przyniosły zadowalające efekty.
W październiku 2003r. wraz z p. B. S opracowałam wyniki i dokonałam analizy testów wałbrzyskich z bloku matematyczno-przyrodniczego byłych klas pierwszych naszego gimnazjum.

W sferze opiekuńczo-wychowawczej udało mi się zrealizować wszystkie zadania, które zaplanowałam w planie rozwoju zawodowego.

Moja praca w tej sferze podporządkowana była głównemu celowi moich działań jako wychowawcy klasy.
Uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych wychowawczych i opiekuńczych. We wrześniu opracowałam plan pracy wychowawczej klasy IIc na rok szkolny 2003/2004 i wdrażałam go do realizacji. Staram się dobrze poznać moich wychowanków aby móc im pomóc i zrozumieć ich problemy.
Na przełomie lutego i marca 2004r. uczestniczyłam w warsztatach przygotowujących do realizacji zajęć wychowawczo profilaktycznych
„Spójrz Inaczej”. Celem tego programu jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby zrozumiało siebie i umiało współżyć z innymi. Umiejętności zdobyte na tych warsztatach starałam się konsekwentnie realizować na lekcjach wychowawczych.
Również w lutym 2004r. ukończyłam kurs organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie którego tematem było „Sztuka prowadzenia lekcji wychowawczych”.
Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień.
Współpracowałam na bieżąco z rodzicami, informując ich o wynikach nauki dzieci oraz o problemach wychowawczych i sposobie rozwiązywania, które miały miejsce w bieżącym roku szkolnym.
Na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym p. Elżbietą D
W ramach zajęć pozalekcyjnych postawiłam sobie za cel wdrażanie uczniów do udziału w wycieczkach, imprezach szkolnych i zadaniach samorządu szkolnego. Zorganizowałam II edycję konkursu „Puchar Przechodni Dyrektora Gimnazjum”, jak również dyskotekę andrzejkową, mikołajki szkolne oraz wigilię klasową. Wraz z moją klasą brałam udział w wycieczkach szkolnych i klasowych:
15. 10. 2003r. – zwiedzanie wystawy fotograficznej „Ziemia z nieba”
28. 10. 2003r. – wyjazd do kina na film pt. „Stara Baśń”
15. 01. 2004r. – wyjazd do teatru na spektakl pt. „Hulajgęba”
18. 05. 2004r. – wyjazd do Rabki na szkolenie GOPR „W górach
bezpiecznie”
29. 05. 2004r. – wyjazd na pielgrzymkę młodzieży do Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Zorganizowałam również 3-dniową wycieczkę do Zawoi, która odbędzie się w dniach 7-8-9.06.2004r.

W sferze osobistej udało mi się zrealizować wszystkie zadania, które zaplanowałam w planie rozwoju zawodowego.

Pomimo, że nie funkcjonuje w naszej szkole koło matematyczne, uczniowie zdolni mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań i sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych.
W dniu 28. 11. 2003r. odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Matematycznego.
Dnia 26. 03. 2004r. zorganizowałam konkurs „Test Matematyka Plus”. Starałam się przygotować młodzież do tych konkursów, dodatkowo poza lekcjami w swoim wolnym czasie. Jednak czas uczniów był ograniczony dowozami. Mimo tych trudności uczniowie bardzo chętnie brali udział w tych konkursach.
W maju 2004, wraz z p. Jolantą K i p. Renatą G postanowiłyśmy zorganizować konkurs szkolny „Corrida ortograficzna”, który odbędzie się 02. 06. 2004r. Moim zadaniem jest przygotowanie konkursu od strony technicznej tzn. przygotowanie testów na foliach, dyplomów, obsługa rzutnika, jak również sprawdzenie i opracowanie wyników.
W połowie roku szkolnego, na godzinie wychowawczej, przeprowadziłam anonimową ankietę, celem zobrazowania mojej osoby jako nauczyciela i wychowawcy w oczach moich wychowanków. Wyniki były dla mnie bardzo satysfakcjonujące.
W okresie stażu odbyłam następujące szkolenia:
- 15-godzinne warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, „Sztuka prowadzenia lekcji wychowawczych”,
- 70-godzinne warsztaty prowadzone przez p. J. Kołodziejczyka, „Spójrz Inaczej”,
- 2-godzinny warsztat metodyczny zorganizowany przez WSiP, „Nowoczesne lub tradycyjne metody rozwiązywania zadań w gimnazjum”,
- 2-godzinny warsztat metodyczny zorganizowany przez WSiP „Co ze statystyki powinien umieć statystyczny uczeń”.
W ramach kursu „Spójrz Inaczej”, w dniu 11. 03. 2004r, wraz z p. Renatą G i p. Barbarą S przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli naszego gimnazjum, na temat „Co dziewczęta i chłopcy myślą o sobie nawzajem”. Lekcja była nowatorska, poprowadzona
w oparciu o techniki poznane na warsztatach. Podobała się osobom obserwującym.
Opracowałam, na własną użyteczność, nowy system sprawdzianów. Każdy uczeń ma możliwość wyboru zadań na klasówkach dopasowanych do jego wiedzy i zdolności. W zależności od tego, co umie i jaką ocenę chce otrzymać wybiera sobie określoną ilość zadań o różnym poziomie trudności z określoną liczbą punktów. Punkty jakie potrzeba zdobyć na konkretną ocenę podaję przed rozpoczęciem pisania. Pozwala to napisać sprawdzian nawet słabym uczniom, którzy mają możliwość wyboru najłatwiejszych zadań, a zdolni uczniowie realizują się w zadaniach o najwyższym poziomie trudności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.