X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18765
Przesłano:

Karta indywidualnych potrzeb dziecka z autyzmem

Imię i nazwisko dziecka
Data założenia karty Klasa/ oddział
Zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

Zakres pomocy Zalecenia zespołu Okres udzielanej pomocy
Formy i sposoby udzielanej pomocy
1) Uczęszczanie dziecka na zajęcia logopedyczne według ustalonych terminów
• stymulacja rozwoju mowy
2) Indywidualizacja pracy z dzieckiem na wszystkich zajęciach edukacyjnych
• mobilizowanie dziecka do wykonywania poleceń bez niepożądanych zachowań,
• trening czynności manualnych,
• prowokowanie do samorzutnych wypowiedzi dziecka,
• usprawnianie funkcjonowania z dziećmi w grupie
3) Uczęszczanie dziecka na zajęcia rewalidacyjne
• doskonalenie funkcji percepcyjno – motorycznych
• dążenie do nawiązania kontaktu słownego, wzrokowego i dotykowego
4) Udział dziecka w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
• doskonalenie koordynacji wzrokowej, słuchowej, orientacji w przestrzeni
5) Nawiązanie stałej współpracy
z rodzicami dziecka
• mobilizowanie rodziców
do systematycznych ćwiczeń z dzieckiem
• zachęcanie rodziców do korzystania ze wskazówek udzielanych przez specjalistów Cały rok szkolny, zajęcia
z logopedą w wymiarze 30 minut jeden raz w tygodniu

Cały rok szkolny
na wszystkich zajęciach edukacyjnych 25 h w tygodniu

Cały rok szkolny 2h w tygodniu

Cały rok szkolny 1h w tygodniu

Cały rok szkolny


Data ............................... Opracował zespół:

........................................

........................................

........................................

Formy i sposoby
udzielanej pomocy Okresy udzielania pomocy Wymiar godzin Osoby odpowiedzialne
Ustalenia
dyrektora

Data: ..................... ........................................
Podpis dyrektora

Ocena efektywności udzielanej pomocy

Data: ..................... Podpisy osób biorących
udział w posiedzeniu zespołu ........................................
Podpis dyrektora
........................................
........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.