X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18874
Przesłano:

Stosowanie w pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną alternatywnych metod komunikacji. Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Uczennica: Dziecko z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym.

Czas trwania zajęć: 2x60 min.
Cele ogólne:
-utrwalanie poznanych wcześniej pojęć
-doskonalenie umiejętności motorycznych
-dopasowanie tempa pracy do możliwości wysiłkowych dziecka
Cele szczegółowe:
-rozpoznawanie symbolicznego oznaczenia wykonywanych czynności; rozwijanie umiejętności wskazywania właściwych PCS
-usprawnianie wychowanki w zakresie czynności chwytnych dłoni
-usprawnianie w zakresie motoryki dużej
-dostarczanie wychowance możliwości dokonywania wyboru
-usprawnianie czynności samoobsługowych
-rozwijanie umiejętności relacyjnych „raz ty- raz ja”
Metody pracy: naśladownictwo, obserwacja, praktyczne działanie
Forma zajęć: zajęcia indywidualne
Środki dydaktyczne: instrumenty muzyczne, książeczki z krótkimi tekstami, symbole PCS, płytki manipulacyjne, części garderoby: bluzka, but, skarpeta, płyta CD z muzyką, kartka, kredki, tablica magnetyczna, markery, All-turn-It, piłka, miska, papierowe kwiatki, krzesła

Przebieg zajęć:

-Przywitanie- stałe zajęcia na przywitanie („witają się nasze lewe nogi, prawe nogi, witają się nasze prawe ręce, lewe ręce”)
-Określanie pogody po uprzedniej obserwacji sytuacji za oknem (nauczyciel podchodzi z wychowanką do okna następnie wybiera i przyczepia odpowiedni symbol PCS z pogodą na tablicy)
-Zaplanowanie czynności, wybór przez wychowankę właściwych PCS- Plan dnia (zadanie dziecka polega na odnalezieniu właściwego symbolu PCS z kilku, rozłożonych przed nim oraz przyczepienie we właściwym miejscu na tablicy)
Po każdym wykonanym zadaniu, w trakcie zajęć dziewczynka zdejmuje właściwy symbol z tablicy.
-Słuchanie piosenek- akompaniowanie instrumentami muzycznymi (wychowanka wybiera instrument, którym chce grać, gra na zmianę z nauczycielem: „raz ty- raz ja”)
-Losowanie ubrań i oznaczanie ich symbolami (nauczyciel rozkłada przed dzieckiem części garderoby: bluzka, but, skarpeta; dziecko ma za zadanie dopasować do nich właściwe symbole PCS)
-Ćwiczenia na płytkach manipulacyjnych oraz dostępnych częściach odzieży czynności związanych z ubieraniem i rozbieraniem (rozpinanie i zapinanie: rzepów, zatrzask, rozwiązywanie sznurówek)
-Usprawnianie motoryki dużej: chodzenie po sali- losowanie czynności z wykorzystaniem All- Turn-It ( wychowanka naciskając przycisk, losuje zadanie do wykonania: wylosowując PCS- kwiatek, chodzi po sali starając się omijać kwiatki rozłożone na podłodze, wylosowując PCS- krzesło, chodzi po sali omijając krzesła, PCS- piłka, trzymając piłkę, przechodzi w wyznaczone miejsce, gdzie wrzuca ją do kosza)- podczas chodzenia nauczyciel pomaga wychowance
-Posiłek- przerwa
-Odpoczynek po posiłku- wygodna pozycja
-Zajęcia w łazience- współdziałanie podczas wykonywania czynności związanych z myciem rąk, wydłużanie czasu utrzymania pozycji pionowej
-Próby wypełniania konturu kolorem- na tablicy lub kartce- wychowanka wybiera 1 z 2 obrazków do pokolorowania (kwiat, piłka)
-Zakończenie- nagroda: słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela- rozróżnianie podstawowych pojęć na obrazkach- wychowanka wybiera 1 z 2 książek (nauczyciel zadaje pytania, wychowanka odpowiada wskazując palcem)
-Pożegnanie- stałe zajęcia na zakończenie („żegnają się nasze lewe nogi, prawe nogi, żegnają się nasze prawe ręce, lewe ręce”).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.