X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18748
Przesłano:

Założenie klasowego ogródka - konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ ZESPOŁU EDUKACJYNO – TERAPEUTYCZNEGO

Data: 16. 04. 2012r.

Prowadzący: mgr Katarzyna Hojdeczko

Klasa: IV a/ Vb zespół edukacyjno - terapeutyczny

Temat ośrodka tygodniowego: Wiosna w ogrodzie

Temat dnia: Klasowy ogródek


Cel ogólny: Nabywanie umiejętności zakładania klasowego ogródka przez wysiew nasion
Doskonalenie umiejętności pracy w parach
Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi
Doskonalenie zmysłu wzroku
Wzbogacanie słownictwa
Cele operacyjne:
Uczeń:
- Podaje nazwy przedmiotów potrzebnych do założenia klasowego ogródka
- Podaje głoskę w nagłosie oraz liczbę sylab w wyrazie
- Nazywa czynności
- Wypowiada się pełnymi zdaniami (3,4 wyrazowe)
- Dobiera podpisy do ilustracji
- Dodaje na konkretach w zakresie 15, bez przekraczania progu dziesiątkowego/ Zna i stosuje pojęcia określające wielkość przedmiotów
- Zna kolejność czynności przy zakładaniu ogródka

Metody : słowna, oglądowa, praktyczna
Formy pracy: indywidualna, w parach
Środki dydaktyczne: historyjka obrazkowa, podpisy do obrazków, karta pracy – dodawanie na konkretach, karta pracy – określanie wielkości przedmiotu, długopis, klej, nożyczki, doniczki, ziemia do sadzonek, nasiona, konewka

I. Zajęcia wstępne

1. powitanie dzieci piosenką „Bądź wśród nas”
2. zapisanie daty – ustalenie pory roku, dnia, miesiąca, dnia tygodnia
3. tablica obecności – uzupełnienie aktualnej daty, przypięcie karteczek z obecnością, przeliczanie dzieci obecnych w klasie, podanie imion uczniów obecnych
4. kalendarz pogody – omówienie stanu pogody, zapis za pomocą symbolu graficznego
5. ustalenie tematu dnia
II. Praca poznawcza – obserwacja, kojarzenie

1. Oglądanie przedmiotów zgromadzonych w klasie (doniczka, konewka, ziemia):
- nazywanie przedmiotów
- określanie cech przedmiotu za pomocą przymiotników
- podawanie głoski w nagłosie
- przeliczanie liczby sylab
- określanie do czego służą przedmioty – nazywanie czynności
2. Oglądanie ilustracji:
- omawianie treści obrazków pełnymi zdaniami
- nadawanie tytułu obrazkom

3. Układanie historyjki obrazkowej:
- wycinanie obrazków wzdłuż narysowanej linii
- przyklejanie w odpowiedniej kolejności
- dobieranie podpisów do ilustracji – indywidualizacja pracy
a. czytając zapisane zdania z pomocą nauczyciela (SA, KG, AH, EH)
b. porównując podpis ze zdaniem zapisanym przez nauczyciela (AM, DS)
4. Elementarne pojęcia matematyczne – indywidualizacja pracy:
gr. I - rozwiązywanie zadań matematycznych – dodawanie na konkretach w zakresie 15 bez przekraczania progu dziesiątkowego (SA, KG, AH, EH, AM)
gr. II – utrwalanie pojęć określających wielkość (duży – mały) – porównywanie przedmiotów na ilustracji (DS)

III. Ekspresja

Siew nasion (praca w parach)
1. Obserwacja nasion, omawianie ich wyglądu (kształt, kolor, faktura)
2. Przygotowanie doniczek (wsypanie ziemi, wyrównanie ziemi w doniczce, przygotowanie miejsca do siewu)
3. Wsypywanie nasion w przygotowane miejsce
4. Zasypanie nasion ziemią
5. Podlewanie nowo zasianych nasion

IV. Zajęcia końcowe

1. Ustawienie doniczek na parapetach okien
2. Porządkowanie miejsca pracy
3. Ocena pracy uczniów
4. Pożegnanie z dziećmi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.