X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18571
Przesłano:
Dział: Samoocena

Karta samooceny nauczyciela przedszkola

Karta samooceny nauczyciela w ZS w Zaczerniu

• Jak oceniasz poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły w której jesteś zatrudniony, kulturę i poprawność języka jakim się posługujesz, pobudzanie inicjatywy uczniów zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach?

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzę poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym. Metody i formy stosowane w pracy przeze mnie zawsze dobieram bardzo starannie, staram się aby zajęcia były atrakcyjne, zaskakiwały dzieci, by aktywnie w nich uczestniczyły. Na każde zajęcia jestem odpowiednio przygotowana. Stosuję różnorodne, ciekawe, własnoręcznie wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne. Dzięki temu udaje się zaangażować wszystkie dzieci do czynnego udziału w zajęciach i zabawie. Dużo czasu poświęcam na gry i zabawy integrujące grupę, a przede wszystkim wzbudzające poczucie własnej wartości, wiary we własne siły. W procesie dydaktycznym stosuje aktywne metody nauczania: pedagogikę zabawy „ Klanza”, ćwiczenia kinezjologiczne, opowieści ruchowej, Dobrego Startu, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne, bajkoterapię itp. Staram się aby plan roczny był zrealizowany. Dobrze wypełniam powierzone mi obowiązki. Poprzez prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci mogłam zdiagnozować problemy dzieci ich potrzeby i możliwości.
Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi. Jestem dla nich życzliwa, zawsze służę pomocą. Dzieci traktuję sprawiedliwie, zabiegam o to by zawsze czuły się dobrze i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu. Staram się, aby każdy dzień w przedszkolu, był ciekawy, a dziecko twórcze, otwarte i szczęśliwe. Stawiam przed dziećmi zadania, które skłaniają do poszukiwania rozwiązań, aktywizują myślenie, wyzwalają inwencję twórczą, mobilizują do zastanawiania się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów.
W czasie zajęć dbam o właściwą dyscyplinę. Dzieci są aktywne, otwarte, słuchają poleceń i właściwie na nie reagują. W sytuacjach trudnych staram się zawsze rozwiązać problem w sposób pokojowy, dużo rozmawiam, stosuje metody wyciszające, relaksujące itp.

• Jak oceniasz swoje zaangażowanie zawodowe (uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współprace z rodzicami)? Wymień podejmowane działania.
Aktywnie uczestniczę w posiedzeniach RP Zespołu Szkół w Zaczerniu, jak również w zebraniach i pracach Zespołu Wychowania Przedszkolnego. W ramach prac zespołu przedmiotowego opracowałam i wygłosiłam referat na temat: „Wartości edukacyjne baśni”.
Realizowałam swój program autorski pt. „Bądź z natury ekologiem” oraz programy ogólnopolskie „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Program zdrowotny”. Opracowałam II– Etap Projektu Promocji Zdrowia na rok szkolny 2011/2012 „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz III Etap Projektu Promocji Zdrowia na rok szkolny 2012/2013 - „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Opracowałam główne kierunki pracy przedszkola na rok szkolny 2012/2013.
W roku szkolnym 2011/2012 byłam członkiem zespołu ewaluacyjnego, brałam udział w przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu, oraz opracowałam jej wyniki.
Pomagałam w prowadzeniu internetowej strony przedszkola oraz systematycznie uzupełniałam kronikę przedszkolną.
Moi wychowankowie biorą udział w różnych konkursach organizowanych przez inne przedszkola w gminie, odnosząc sukcesy. Współorganizowałam Gminne Konkursy Piosenki Przedszkolnej, które odbywają się w Przedszkolu w Zaczerniu. Przygotowałam dzieci do konkursów plastycznych wojewódzkich oraz ogólnopolskich (II oraz III edycji Wielkiego Konkursu Ekologicznego na portalu buliba.pl, ogólnopolski konkurs plastyczny „Instrumenty muzyczne).
Współorganizuję uroczystości i imprezy przedszkolne (m.in. pożegnanie lata, Pomarańczowy Dzień, Dzień Życzliwości i Uśmiechu, Andrzejki, Dzień Niepodległości, Światowy Dzień Pluszowego Misia, uroczyste spotkanie z Mikołajem, wigilijne przedstawienie dla rodziców, Dzień Babci i Dziadka, Święto Flagi, Dzień Mamy i Taty). Przygotowuję dekoracje okolicznościowe korytarza przedszkolnego, jak i dekoracje z okazji różnych świąt organizowanych w przedszkolu (z dekoracji korzystają również nauczyciele nauczania zintegrowanego). Uczestniczyłam w wielu wycieczkach przedszkolnych, również w moje dni wolne od pracy.
Mając na względzie ogromną rolę rodziców w pracy dydaktyczno – wychowawczej podejmuję na bieżąco ścisłą współpracę z nimi, opartą głównie na kontaktach indywidualnych. Staram się pomagać w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Systematycznie prowadzę tablicę informacyjną dla rodziców, zamieszczając tam najważniejsze informacje dotyczące grupy. Wydałam dwie gazetki okolicznościowe „PRZEDSZKOLACZEK” dla rodziców z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, oraz gazetkę związaną z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w której zamieściłam artykuły dla rodziców: „Trzylatek w przedszkolu – krótki referat dla rodziców”, „Rodzice - partnerzy przedszkola”.

• Napisz w jaki sposób doskonalisz się zawodowo.
Aktualnie ubiegam się o kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.
Biorę udział w różnorodnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w celu wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe, ciekawe metody i formy pracy, które przyniosłyby większe efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Ponadto studiuję literaturę z zakresu metodyki, psychologii i pedagogiki przedszkolnej. Dużo wskazówek, rad, sugestii i ciekawych rozwiązań metodycznych znalazłam w czasopismach: „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”, „Nauczycielka Przedszkola, „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”, „Hobby”, „Mały Artysta”. Na bieżąco śledzę publikacje, jak również zamieszczam swoje prace w Internecie.
Cennym źródłem wiedzy są dla mnie dyskusje w gronie nauczyciele przedszkola. Chętnie dzielę się z nimi swoją wiedzą i umiejętnościami. Utrzymuję stały kontakt z nauczycielami z innych miast (Lublin, Kraków, Warszawa) wymieniając się doświadczeniami.

• Napisz co robisz w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.
Każdego dnia pracy staram się wspierać wszechstronny rozwój dziecka. Mając na uwadze zróżnicowany poziom intelektualny i psychoruchowy poszczególnych przedszkolaków dostosowuję zajęcia do ich możliwości. Prowadzę indywidualną pracę z dziećmi zdolnymi oraz dziećmi mającymi trudności. Przeprowadziłam diagnozy gotowości szkolnej dzieci 5 letnich. Opracowałam karty obserwacji dziecka 4 letniego.

• Czy przestrzegasz porządku pracy?(punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji). Napisz o każdym z ww. elementów.
Jestem osobą punktualną i odpowiedzialną. Powierzone mi zadania wykonuje dobrze. Wszystkie potrzebne dokumenty oddawałam i pisałam w terminie, jestem bardzo zaangażowana w życie i prace przedszkola, z tego powodu często zostaje w pracy dłużej lub przyjeżdżam w moje dni wolne od pracy. Jestem osobą kulturalną , posiadającą takt pedagogiczny, świetnie współpracuje z innymi nauczycielami, z rodzicami i dziećmi.
Terminowo sporządzam plan miesięczny, jest on zgodny z planem rocznym i realizowanym programem oraz adekwatny do wieku dzieci. Zawsze staram się aby tematy były atrakcyjne i pouczające dla dzieci a czas zajęć w pełni wykorzystany.
Dziennik zajęć uzupełniam na bieżąco.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.