X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19827
Przesłano:
Dział: Samoocena

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności - nauczyciel mianowany

Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności

Ogólnie postrzegam siebie wobec zadań jakie stoją przede mną, jako osobę pełną zapału. Mogę również o sobie powiedzieć, że jestem bardzo pracowita i zawsze uparcie dążyłam do wyznaczonych celów. W kontaktach z uczniami do tej pory postrzegana byłam jako nauczyciel sympatyczny, lecz trzymający się pewnych reguł, których nie wolno przekraczać. Potrafię zrozumieć trudną sytuację ucznia, lecz nie toleruję kłamstw, aroganckich zachowań zarówno w stosunku do nauczyciela, jak i do kolegów z klasy. Na pierwszym miejscu stawiam szacunek, który obowiązuje ucznia i nauczyciela. Staram się budować w uczniach chęć do podejmowania nowych zadań, wyzwań, buduję w nich wiarę w swoje możliwości, uczę, że marzenia się spełniają i że zawsze warto walczyć o słuszną sprawę. Staram się przekazywać moim uczniom jak najwięcej pozytywnych wartości i chęci do działania.
Jeżeli chodzi o moje możliwości dydaktyczne, to uważam, że moją mocną stroną jest to, że zawsze ze spokojem i dostosowując tempo do każdego ucznia tłumaczę każdą lekcję. Wypracowałam własne metody tłumaczenia zagadnień matematycznych, które uczniowie chwalą i doceniają. W swojej pracy często odwołuję się do własnych dylematów matematycznych, kiedy byłam jeszcze uczniem szkoły średniej i odpowiadam na pytania, które sama sobie wtedy zadawałam (nawet te oczywiste z mojego dzisiejszego punktu widzenia). Staram się tłumaczyć w sposób prosty, zwięzły, uwzględniać potrzeby każdego ucznia.
W celu dokonania wstępnej autorefleksji posłużę się pytaniami zaczerpniętymi z Internetu, które mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie „jakim jestem nauczycielem” oraz „które elementy w mojej pracy chciałabym w szczególności udoskonalić”.

1.Czy określam cele każdej prowadzonej przeze mnie lekcji?
Tak - określam cele prawie każdej prowadzonej przeze mnie lekcji. Jest to z mojej strony działanie automatycznie. Staram się szukać powiązań pomiędzy kolejnymi realizowanymi tematami lekcji i wskazywać do czego nam kolejne zagadnienia będą potrzebne.
Uważam, że oprócz celów każdej kolejnej lekcji ważnym jest, aby uczeń miał świadomość celów, które mu przyświecają uczęszczając do szkoły średniej. Dobrze jest, kiedy uczeń wie, że każdego rodzaju wiedza wzbogaca, kształtuje rozwój osobisty, kierunkuje. W czasach społeczeństwa informacyjnego uczeń moim zdaniem powinien doceniać rolę informacji, potrafić potrzebną informację szybko odnaleźć oraz wykorzystać w praktyce.

2.Czy stosuję aktywne metody nauczania?

Zdecydowanie tak. Uczniowie biorą czynny udział w lekcji poprzez dyskusje, argumentowanie, poszukiwanie rozwiązań, mecze matematyczne.

3.Czy dobieram metodę nauczania do możliwości uczniów?

Staram się dobierać zarówno metodę, jaki i sposób przekazywania wiadomości do możliwości uczniów. Staram się wyrównywać braki edukacyjne uczniów poprzez pracę dodatkową z uczniami słabymi. Poprzez niwelowanie braków uczniów słabych poza zajęciami lekcyjnymi, łatwiej radzę sobie z doborem optymalnej metody nauczania w czasie lekcji.

4.Czy dobieram metodę nauczania do treści lekcji?

Tak – zdecydowanie jestem zdania, że są takie lekcje, gdzie lepsze efekty przynosi metoda wykładu, a są i takie, kiedy należy zastosować metodę aktywującą młodzież do samodzielnych poszukiwań.

5.Czy motywuję uczniów do wzmożonej pracy?

Motywuję uczniów do pracy przede wszystkim własną postawą, gdzie nieustannie podejmuję działania, które mają na celu wzbogacenie mojej wiedzy i rozwój osobisty.
Uczniów motywuję do pracy na przykład poprzez podkreślanie ważnej roli jaką pełnią w edukacji zadania domowe, czyli praca własna ucznia. Podpowiadam metody pracy samodzielnej w domu (na przykład wykłady matematyczne w Internecie). Metody te spotykają się z aprobatą uczniów.

6.Czy mam zaplanowany system oceniania?

Zgodnie z wymogami szkoły w której uczę, jak również z przekonaniem o słuszności takich działań, pracę w każdym roku szkolnym rozpoczynam od ustalenia kryteriów oceniania. Pozwala to na wypracowanie w przyszłości jasnych reguł, zminimalizuje konflikty dotyczące oceniania oraz pozwala na budowanie systematyczności w uczniach i we mnie.
Uczniowie zostali zapoznani ze stosowanymi przeze mnie kryteriami oceniania oraz przedmiotowym systemem oceniania.

7.Czy zachęcam uczniów do samooceny ich pracy?

Staram się uczniom wskazać cel ich działań i ich pracę ukierunkować tak, aby w przyszłości ten cel osiągnąć.

8.Czy stwarzam okazję poprawienia ocen?

Nie doprowadzam do sytuacji, kiedy uczniowie na każde żądanie poprawiają oceny, jednak zgodnie z wytycznymi dokumentacji szkolnej uczeń ma prawo do jednorazowego poprawiania sprawdzianów. Uważam, że oczywiście uczeń powinien mieć możliwość poprawienia oceny, jednak aby budować w uczniach systematyczność nie doprowadzam do sytuacji, kiedy oceny poprawiane są w nieskończoność.

9.Czy zapewniam pomoc uczniom słabszym?

Prowadzę zajęcia wyrównawcze, których efekty pozwalają mi myśleć o kontynuacji tych działań.

10.Czy pomagam w rozwoju uczniom zdolnym?

Uczniowie zdolni zwykle pragną sukcesu. Staram się ukierunkowywać uczniów zdolnych tak, aby posiedli umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy. Wiem, że jest to dobra metoda na kształtowania samorozwoju ucznia. Ja tylko służę radą i wsparciem w konkretnej sprawie, natomiast to głównie uczeń wytycza ścieżkę rozwoju.

11.Czy szanuję prawo ucznia do wypowiadania własnego zdania?

Szanuję prawo do wypowiadania własnego zdania, czasami jednak mam trudności z interpretacją tego zdania. Oczywiście często wypowiedzi uczniów są słuszne, jednak mam wrażenie, że coraz częściej to uczniowie nie szanują zdania nauczycieli, że zawód nauczyciela nie jest już tak poważany jak dawniej, a wiele autorytetów (nie tylko w szkole) ulega deprecjacji.

12.Czy podejmuję działania integrujące klasę?

Dostrzegam sytuacje konfliktowe w klasie i wspólnie z uczniami takie sprawy staramy się rozwiązywać. Każda nowa klasa to nowe problemy, wyzwania. Do chwili obecnej starałam się organizować krótkie wycieczki integracyjne, które nie dyskryminują nikogo ze względów finansowych i pozwalają uczniom lepiej się poznać. Działania te w praktyce przynosiły dobre efekty.


Uważam, że wiele metod swoich działań wypracowałam we wcześniejszych latach mojej pracy. Postanawiam je kontynuować, gdyż uważam, że są dobre i że słuszną drogę obrałam na wcześniejszych etapach moich działań. W trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego będę te metody tylko doskonalić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.