X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18561
Przesłano:

Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i ułamka dziesiętnego na zwykły

Temat: Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny
i ułamka dziesiętnego na zwykły.


Cel ogólny lekcji:
• Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących i sposobów zamieniania ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe.
Cele szczegółowe lekcji:
• Uczeń zna metody zamieniania ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne;
• Uczeń potrafi zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie mianownika lub dzielenie licznika przez mianownik ;
• Uczeń umie dzielić pisemnie ułamki dziesiętne;
• Uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem oraz wyciągać proste wnioski z tekstu;
• Uczeń rozumie algorytm zamieniania ułamków zwykłych na dziesiętne i na odwrót;
• Uczeń potrafi porównywać ułamki.
Metody i formy organizacyjne:
• Dyskusja;
• Pogadanka;
• Praca z klasą;
• Praca w grupach;
• Ćwiczeniowa.
Środki dydaktyczne:
• Karty pracy dla każdego ucznia (załączniki nr 1 i nr 2a i 2b);
• Karteczki z ułamkami zwykłymi służące do wyłonienia grup
• Flamaster;
• Magnesy;
• Arkusz papieru;
• Karty zadaniami typu prawda/fałsz (załącznik nr 4).
Struktura lekcji:
I. Część wstępna.
1. Powitanie klasy i czynności porządkowe.
2. Przypomnienie metod zamieniania ułamków zwykłych na dziesiętne i dziesiętnych na zwykłe.
II. Część zasadnicza lekcji.
1. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
2. Podanie i omówienie tematu zajęć.
3. Wspólne rozwiązywanie zadania nr 1 (załącznik nr 1).
4. Rozdanie karteczek z ułamkami zwykłymi, które uczniowie muszą zapisać w postaci dziesiętnej. (Uczniowie siadają w dwóch grupach, przy stolikach oznaczonych poszczególnymi karteczkami).
5. Omówienie zadań obu grup (załącznik nr 2a i 2b).
6. Praca w grupach.
(Nauczyciel czuwa nad pracą uczniów, udziela wskazówek)
7. Prezentacja wyników pracy obu grup.
III. Część końcowa lekcji.
1. Nagrodzenie najbardziej aktywnych uczniów i grup znaczkami motywacyjnymi oraz ocenami.
2. Podsumowanie lekcji - rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz dotyczących ułamków dziesiętnych załącznik nr 3).
3. Pożegnanie klasy.
Załącznik nr 1
1. Pewna stacja telewizyjna przeprowadziła ankietę dotyczącą ulubionych transmisji sportowych. Spośród siedmiu dyscyplin telewidzowie wybierali tylko jedną , którą lubią najbardziej. Na 200 badanych uzyskano następujące wyniki:
siatkówka – 26 osób
koszykówka - 38 osób
skoki narciarskie – 38 osób
wyścigi formuły 1 - 52 osoby
hokej – 20 osób
boks – 16 osób
karate – 10 osób.
Określ jaką część wszystkich
badanych stanowią fani poszczególnych dyscyplin sportowych. Wyniki zapisz jako ułamki dziesiętne, a następnie przedstaw je graficznie na diagramie o wymiarach 10 na 10.

Załącznik nr 2a - 0,4
Wybieramy kapitan drużyny, czyli osobę, która zaprezentuje wyniki pracy grupy na forum klasowym.
Przeprowadź w swojej grupie ankietę, na temat „Mój ulubiony kolor”
Każda osoba musi odpowiedzieć na pytanie: „Który z czterech kolorów lubisz najbardziej: zielony, żółty, niebieski czy czerwony?”
Uwaga: Można wybrać tylko jeden kolor!!!!
Wyniki ankiety przedstaw na diagramie. Pokoloruj go odpowiednio czterema kolorami. Wpisz na diagramie, jaka część osób z grupy wybrała poszczególne kolory. Wyniki podaj jako ułamki dziesiętne.

Załącznik nr 2b – 0,5
Wybieramy kapitan drużyny, czyli osobę, która zaprezentuje wyniki pracy grupy na forum klasowym.
Przeprowadź w swojej grupie ankietę, na temat „Mój ulubiony owoc”
Każda osoba musi odpowiedzieć na pytanie: „Który z czterech owoców lubisz najbardziej: banan, jabłko, pomarańczę czy truskawki?”
Uwaga: Można wybrać tylko jeden owoc!!!!
Wyniki ankiety przedstaw na diagramie. Pokoloruj go odpowiednio czterema kolorami. Wpisz na diagramie, jaka część osób z grupy wybrała poszczególne owoce. Wyniki podaj jako ułamki dziesiętne.
Załącznik nr 3 – zadania typu prawda/fałsz
1.Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,... to ułamki dziesiętne.

2. Ułamek dziesiętny możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego lub w postaci dziesiętnej.

3. Cyfra 7 w liczbie 8,574 jest cyfrą części dziesiętnych.

4. Liczby 4,08 i 4,080 są równe.

5. Przecinek w liczbie 18,26 oddziela część całkowitą od części ułamkowej.

6. Mnożąc ułamek dziesiętny przez 100 przesuwamy przecinek w prawo o 2 miejsca.

7. Ułamek zwykły można zamienić na ułamek dziesiętny dzieląc licznik przez mianownik.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.