X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18560
Przesłano:

Zastosowanie równań do rozwiązywanie zadań tekstowych

Temat: Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

Cel ogólny lekcji:
• Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących sposobu rozwiązywania równań stopnia pierwszego z jedną niewiadomą.

Cele szczegółowe lekcji:
• Uczeń potrafi przeprowadzić analizę zadania tekstowego;
• Uczeń umie rozwiązać zadanie tekstowe bez konieczności układania do niego równania;
• Uczeń układa równanie do zadania tekstowego;
• Uczeń zna zasady rozwiązywania równań stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;
• Uczeń potrafi rozwiązać równanie stopnia pierwszego z jedną niewiadomą oraz wykonać sprawdzenie równania;
• Uczeń rozumie sens wykonywania sprawdzeń do zadań tekstowych.

Metody i formy organizacyjne:
• Dyskusja,
• Pogadanka;
• Burza mózgów;
• Ćwiczeniowa;
• Praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
• Karty pracy dla każdego ucznia (załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4);
• Podręcznik;
• Flamaster;
• Magnesy;
• Arkusz szarego papieru;
• Karty zadaniami typu prawda/fałsz (załącznik nr 3).

Struktura lekcji:

I. Część wstępna.
1. Powitanie klasy i czynności porządkowe.
II. Część zasadnicza lekcji.
1. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
2. Podanie i omówienie tematu zajęć.
3. Wspólne rozwiązywanie zadania nr 1 (załącznik nr 1) dwoma sposobami ( z zastosowaniem równania stopnia pierwszego i z pominięciem równań).
4. Omówienie schematu rozwiązania zadania tekstowego na przykładzie zadania nr 2 i 3 (załącznik nr 1).
5. Wspólne ustalenie kolejnych kroków rozwiązania zadania tekstowego za pomocą równania stopnia pierwszego.
6. Samodzielna praca uczniów nad zadaniami (załącznik nr 2 i nr 4). (Nauczyciel czuwa nad pracą uczniów, udziela wskazówek).
7. Uczniowie poprawiają wzajemnie swoje prace, porównując wyniki swojej pracy z rozwiązaniem nauczyciela.
III. Część końcowa lekcji.
1. Podanie zajęć i usystematyzowanie wiadomości dotyczących sposobu rozwiązywania równań i zadań tekstowych.
2. Podsumowanie lekcji.
4. Rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz dotyczących równań (załącznik nr 3).
5. Pożegnanie klasy.


Załącznik nr 1
1. Kasia zaoszczędziła 150 złotych, Basia o 30 złotych mniej. Ile pieniędzy zaoszczędziły obie dziewczynki razem?

2. Ojciec jest o 22 lata straszy od syna. Razem mają 30 lat. Ile lat ma ojciec teraz?

3. Pani Ewa kupiła sobie bluzkę, sukienkę i żakiet. Razem zapłaciła 532 zł. Sukienka kosztowała o 67 zł więcej niż bluzka, a żakiet 3 razy więcej niż bluzka. Ile kosztowała bluzka?

Załącznik nr 2
1.Suma dwóch liczb wynosi 23. Jedna z liczb jest o 7 mniejsza od drugiej. Znajdź te liczby.

2. Edek jest o 3 lata starszy od Ali, Ewa jest o 3 lata starsza od Edka. Ile lat ma Ala, jeśli Edek i Ewa maja razem 29 lat?


Załącznik nr 3
Zadania typu prawda/fałsz?
1. Liczbę spełniającą równanie nazywamy rozwiązaniem równania.

2. Dodając do obu stron równania to samo wyrażenie, otrzymamy równanie o innej postaci i o innym rozwiązaniu.

3. Rozwiązując równanie możemy obie strony podzielić przez 5.

4. Równania 3x-4=2 i 2=3x-4 mają to samo rozwiązanie.

5. Długość boku x kwadratu o obwodzie 20 obliczymy, rozwiązując równanie 4x=20.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.