X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18459
Przesłano:

Proste prostopadłe i proste równoległe. Konspekt lekcji z matematyki - kl. V

Konspekt lekcji z matematyki – klasa V


Temat lekcji: Proste prostopadłe i proste równoległe.

Cele lekcji:
- ogólne: umiejętności;
- obserwacji,
- uważnego słuchania,
- kojarzenia,
- wyciągania wniosków,
- dokładności i staranności kreślenia figur geometrycznych.
- operacyjne:
Uczeń zna:
• podstawowe figury geometryczne (K)
• zapis symboliczny podstawowych figur geometrycznych (P)
• zapis symboliczny prostych prostopadłych i równoległych (P)

Uczeń rozumie:
• pojęcie prostopadłości i równoległości (K)

Uczeń umie:
• określać wzajemne położenia prostych i odcinków na płaszczyźnie (D)
• rozpoznawać proste i odcinki prostopadłe i równoległe (K)
• kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe (K)
• kreślić prostą prostopadłą (równoległą) przechodzącą przez punkt nie leżący na prostej (P)
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością prostych (P-R)

Metody pracy: eksponująca, problemowo – dyskusyjna, ćwiczeniowa.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa – pod kierunkiem nauczyciela, indywidualna.

Materiały:
- Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt ucznia
- przybory geometryczne - linijki, ekierki, cyrkle, ołówki
- tablica, kreda
- kartki A4 z narysowanymi prostymi.

Czas zajęć:
1 godzina lekcyjna.

Struktura i opis lekcji:

1. Powitanie, sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego – ( 5 minut ).
2. Na początku lekcji powtórzenie - uczniowie wyjaśniają pojęcia punktu, prostej, półprostej i odcinka. Prezentacje sposobu oznaczania i przedstawiania ich na płaszczyźnie( 5 – 10 minut, można skorzystać z gotowych prezentacji, jeśli mamy dostęp do tablicy interaktwnej).
3. Podanie i zapis tematu lekcji.
Nauczyciel przypomina uczniom, że spotkali się już z pojęciem - proste równoległe i prostopadłe i mówi, że dziś będą je konstruować ( 5 minut ).
Dyskusja o tym, co oznacza słowo równoległe, a co prostopadłe, gdzie spotykamy się z równoległością na co dzień (np. jezdnia – pasy ruchu, półki w szafie, tory kolejowe), a gdzie z prostopadłością (np. skrzyżowanie, ramiona krzyża ). Zapis definicji, uczniowie rozwiązują zadanie z karty ( 5 – 10 minut ).
4. Uczniowie zostają podzieleni na grupy 2-osobowe. Każda grupa otrzymuje kartkę papieru i ma za zadanie znaleźć sposób na skonstruowanie prostej równoległej do danej, a potem prostej prostopadłej – uczniowie mogą korzystać z podręcznika.
Nauczyciel kontroluje prace uczniów i udziela wskazówek - (7 minut).
5. Uczniowie jeszcze raz zapoznają się z konstrukcjami prostych równoległych, prostopadłych – nauczyciel pokazuje konstrukcje na tablicy.
Następnie samodzielnie wykonują ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń - (8 minut ), potem wspólnie.
6. Dyskusja nad sposobem rozwiązania pozostałych zadań.
Wybrane osoby rozwiązują zadanie na tablicy, wszyscy - w zeszytach – reszta czasu.
7. Podsumowanie lekcji.
Zadanie domowe
Pozostałe zadania z zeszytu ćwiczeń.

Opracowała:Grażyna Milka-Sangho

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.