X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18458
Przesłano:

Konspekt lekcji techniki - Zasady rzutowania prostokątnego

Konspekt lekcji techniki

1. Temat jednostki lekcyjnej Zasady rzutowania prostokątnego

2. Cele lekcji:


a) ogólne
• Uczeń rozumie zasady powstawania rzutów prostokątnych
• Uczeń rozumie zasady rysowania trzech rzutów prostokątnych

b)szczegółowe
• Uczeń potrafi wyobrazić sobie przedmiot na podstawie trzech rzutów prostokątnych
• Uczeń zna znajomość terminologii stosowanej w rysunku technicznym
• Uczeń potrafi posługiwać się przyborami kreślarskimi
• Uczeń zna zasady stosowania grubości linii w rys. technicznych
• Uczeń potrafi wykonać prosty rysunek bryły w trzech rzutach prostokątnych

3. Metody pracy nauczyciela metoda praktyczna, opis z pokazem

4. Środki dydaktyczne: model bryły, plansze edukacyjne

5. Forma organizacji pracy uczniów praca indywidualna

Przebieg lekcji

I. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
• Przywitanie się z klasą,
• Sprawdzenie listy obecności,
• Zapisanie tematu lekcji na tablicy
• Sprawdzenie przez nauczyciela przygotowania uczniów do lekcji

II. Poznanie faktów i opracowanie nowego materiału
• Nauczyciel tłumaczy uczniom zasady rzutowania brył

III. Kształtowanie pojęć
• Nauczyciel pokazuje uczniom jak należy ustawić odpowiednio model bryły i określić ustawienie rzutni,
aby szkic bryły był odpowiedni

IV. Wiązanie teorii z praktyką
• Nauczyciel pokazuje na tablicy jak prawidłowo rzutować bryłę
• Nauczyciel prosi o przygotowanie odpowiednich przyrządów do wykonania rysunku
• Nauczyciel prosi o przerysowanie do zeszytu wykonanego na tablicy rzutowania.

V. Kształtowanie umiejętności
• Nauczyciel podchodzi do uczniów i sprawdza postępy związane z wykonywaniem rysunku

VI. Utrwalenie wiadomości
• Nauczyciel rozdaje uczniom figurę do samodzielnego rzutowania
• Nauczyciel pyta uczniów o ewentualne wątpliwości związane z rysunkiem, w razie potrzeby udziela ostatnich wskazówek
VII. Kontrola i ocena
• Nauczyciel kontroluje czy uczniowie poradzili sobie
z zadaniem na lekcji
• Nauczyciel ocenia zadanie wykonane przez uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.